interview

‘De regering lijkt te veel een weeskindje'

©Dries Luyten

Kamerfractieleider Peter De Roover over de dilemma’s waarvoor de N-VA en de regering-Michel staan.

‘Dat de Vlaming de beloofde kracht van verandering niet voelt, terwijl die er natuurlijk wel is. Dat hij zegt: is het dat maar? Dat gevoel zou wel eens het drama van onze partij kunnen zijn.’ N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zegt het halfweg het interview in het Grand Café van de Antwerpse Singel bijna terloops. Dat de N-VA in de peilingen terugvalt van 32,4 procent naar 24,2 procent baart hem zorgen. ‘De N-VA kan niet alles doen wat ze wil. Er is weerstand. Enorm veel weerstand.’ Maar terugkrabbelen, daar denkt hij niet aan.

Niet alleen de N-VA, heel de regering zit volgens hem met een probleem. ‘Alle coalitiepartners, dus ook de N-VA, wekken blijkbaar de indruk dat deze regering een weeskindje is, waar niemand 100 procent om geeft.’

Het ziet er niet goed uit. Door de slechte peiling dreigt de profileringsdrang in het kibbelkabinet nog toe te nemen.
Peter De Roover: ‘Dat zou kunnen, maar dat zou alleen maar leiden tot nog slechtere resultaten bij de volgende peiling.’

Waar loopt het dan fout?
De Roover: ‘De N-VA is een erg ambitieuze partij, die nogal wat wil veranderen. En we hebben flink wat ongenoegen over het klassieke politieke bestel een stem gegeven. De verwachtingen zijn dus hooggespannen, waardoor de teleurstelling ook groot kan zijn.’

Waarom denkt u dat we zo veel tegenwind krijgen? De wezenlijke structuren in dit land zijn aan het kraken.

Die teleurstelling is vandaag al enorm groot. Niemand voelt toch de kracht van verandering?
De Roover: ‘Er is wel degelijk verandering. Vanwaar anders al die oproer, al dat straatprotest? We hervormen. Zo willen we het verstikkende overheidsbeslag van 54 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar beneden brengen. Maar dan schreeuwt de linkse oppositie moord en brand, omdat we het overheidsapparaat zouden uithollen....’

Is het de schuld van links dat we in plaats van de beloofde verandering het beeld van een ‘failed state’ kregen?
De Roover: ‘We hebben een overheidsbeslag van 54 procent en toch kennen we falende instellingen. Je vraagt je dan toch af: waar zit het lek? Het antwoord is simpel. De overstructurering van dit land kost handenvol geld. Ik heb dat al eens de bestuurlijke filevorming van dit land genoemd’.

Wat men de ‘failed state’ noemt kan niet gerepareerd worden zolang er een communautaire stilstand is.

‘Ik heb geen 30 jaar in de Vlaamse beweging gezeten omdat ik vond dat België zo’n goede structuur had. We hebben daar oplossingen voor, het confederalisme. Maar daar hebben we in 2010 en 2014 geen bondgenoten voor gevonden. Er is op dit moment geen democratische meerderheid om de basisstructuur van België te hervormen. Een groot deel van wat vandaag omschreven wordt als de ‘failed state’ kan niet gerepareerd worden zolang er een communautaire stilstand is.’

In een reactie op de peilingen zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat het cruciaal is de hervormingen voort te zetten.
De Roover: ‘Voor elk probleem dat opduikt haalt de linkerzijde hetzelfde riedeltje boven: meer geld. Wij willen het anders doen. Met de pensioenhervorming willen we mensen langer doen werken, waardoor er aan minder mensen een pensioen moet worden betaald. Wie op pensioen gaat, kan dan meer krijgen. Hetzelfde beogen we in de sociale zekerheid. We gaan de uitkeringen niet verlagen, maar we willen het aantal mensen verminderen aan wie een uitkering moet worden betaald. Langdurig zieken willen we ook weer aan de slag krijgen. Tussen niet en wel kunnen werken gaapt nu een grote leegte. Als je toch actief wilt blijven, komt je uitkering meteen in het gedrang. Daar willen we vanaf. Dat is een fundamenteel andere visie op het systeem.’

Maar niemand applaudisseert voor die hervormingen.
De Roover: ‘Het is een paradoxale situatie. De mensen hebben angst voor verandering. En als je de instellingen daar dan op wilt voorbereiden, moet je bijkomende onzekerheden creëren. Vergelijk het met de renovatie van een huis. Dan komen de mankementen pas echt naar boven. Dat is natuurlijk altijd schrikken. Waarom is de pensioen- hervorming zo lang uitgebleven? Het antwoord is heel eenvoudig: je krijgt daar geen applaus voor en dus is dat in het verleden altijd maar uitgesteld.’

In Vlaanderen kan je niet rechtstreeks voor de PS stemmen. Je kan het wel onrechtstreeks doen door voor het Vlaams Belang te stemmen.

Het zijn niet uw politieke tegenstanders, maar toppers uit het bedrijfsleven zoals Johnny Thijs die uitschreeuwen dat het nergens op lijkt.
De Roover: ‘In tijden van grote veranderingen is de roep om sterke leiders groot. Ik geloof niet in het verhaal dat iemand ons door de woestijn moet leiden. De realiteit is dat er in een democratie geen eenvoudige oplossingen zijn. Je hebt natuurlijk staatshoofden als Poetin en Erdogan, maar dat zijn valse oplossingen.’

Het is dus allemaal de schuld van de anderen die de N-VA tegenwerken?
De Roover: ‘Waarom denkt u dat wij zo veel tegenwind krijgen? De wezenlijke structuren in dit land zijn aan het kraken. De machtsbastions die voor eeuwig dachten het heft in handen te hebben, kennen een existentiële crisis. Vandaar ook dat de sociale onrust zo grimmig wordt. Er wordt geroepen dat wij aan de rechten van de werknemers raken. Maar dat is niet waar. We raken fundamenteel aan de rechten van de krachten in dit land die vroeger zeiden: dit is van ons.’

Is de N-VA sterk genoeg om de strijd tegen de klassieke machtsbastions te winnen?
De Roover: ‘Het establishment hoopt nog altijd dat de N-VA een accident de parcours is. We hebben een hoop Vlaamse stemmen weer in de bak gegooid. Men hoopt dat die er weer uitgewipt worden, doordat Vlamingen opnieuw voor het Vlaams Belang zullen kiezen. Het effect daarvan zou zijn dat de PS weer meer kans maakt om aan een volgende regering deel te nemen. Want in Vlaanderen kan je niet rechtstreeks voor de PS stemmen, maar je kan dat onrechtstreeks wel door voor het Vlaams Belang te kiezen.’

Als de PS na de volgende verkiezingen weer aan de macht komt, is het dan niet allemaal voor niets geweest?
De Roover: ‘De N-VA heeft het speelveld van de Belgische politiek wezenlijk gewijzigd. Zelf zijn we er niet in geslaagd incontournable te worden, maar we hebben wel kunnen bereiken dat de PS niet langer incontournable is. Dat blijft de inzet.’

Als fractieleider in de Kamer hebt u zich te houden aan de kadaverdiscipline van de meerderheid, terwijl u voordien geen blad voor de mond nam. Geen heimwee?
De Roover: ‘Er zijn momenten dat ik denk ‘waarom doe ik mezelf dit aan?’ De vrijheid die ik had toen ik nog niet bij de N-VA zat, voelde echter ook als een vrijblijvendheid aan. Ik heb die vrijheid ingeruild voor invloed. Gelukkig kende ik de politiek al. Als je vanuit een heel ander milieu in de politiek wordt gedropt, kan de shock gigantisch zijn, zoals ook is gebleken met de CEO’s die de oversteek hebben gemaakt. Ze waren allemaal sneller weg dan ze gekomen waren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect