Diamantairs verborgen honderden miljoenen

©Bloomberg

Met de nieuwe ‘karaattaks’ betalen de grootste honderd diamantbedrijven in ons land drie keer meer belasting. Maar nu blijkt ook dat ze elk jaar honderden miljoenen winst achterhielden.

Wat te denken van de nieuwe belasting die de regering-Michel heeft ingevoerd voor de diamantsector? Volgens de oppositie was de ‘karaattaks’ een belastingcadeau voor de diamantairs. Maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sprak dat tegen. De karaattaks zou er eindelijk toe leiden dat de diamantairs correct én meer belastingen betalen.

Voortaan kunnen de diamantairs niet meer knoeien met de waarde van hun steentjes. De kostprijs van hun diamanten wordt forfaitair vastgelegd op 97,9 procent van hun omzet. Hun brutomarge wordt dus berekend als 2,1 procent van hun omzet. Daarop betalen ze belastingen, maar ze kunnen die nog verlagen met aftrekposten en opgestapelde verliezen. Er is wel een ondergrens. Ze moeten op minimaal 0,55 procent van hun omzet belasting betalen.

Nu de karaattaks voor het eerst van kracht is, nam De Tijd de proef op de som. Voor ons onderzoek verzamelden we de jaarrekeningen van de grootste 110 diamantbedrijven in ons land. Daarvan hebben er tien nog geen jaarrekening ingediend over het jaar 2016. Van de grootste 100 diamantbedrijven die wel een jaarrekening hebben ingediend, gingen we na hoeveel omzet ze hebben aangegeven voor 2016, hoeveel winst ze hebben gemaakt en hoeveel belasting ze nu betalen op hun resultaat.

Geschenk

We beginnen met de hamvraag. Is de karaattaks nu een belastinggeschenk voor de sector? Het antwoord is nee. De grootste 100 diamantbedrijven hebben vorig jaar drie keer meer belastingen betaald op hun resultaat. Het gaat om 27,399 miljoen euro tegenover 9,118 miljoen het jaar voordien. Dat is geen toevallige stijging want ook het jaar voordien betaalden ze slechts 10,048 miljoen euro belasting.

200 miljoen
Nu de belasting niet meer op hun winst wordt berekend, geven de grootste honderd diamantairs plots 200 miljoen euro meer winst aan.

Maar we kunnen daardoor ook voor het eerst zwart op wit aantonen dat de diamantsector gedurende jaren honderden miljoenen euro’s aan winsten verborgen heeft gehouden om belastingen te ontlopen. Nu de karaattaks is ingevoerd halen de 100 topdiamantairs plots 217,338 miljoen euro winst. Terwijl dat de vorige jaren twaalf keer minder was: 18,336 miljoen euro het voorgaande jaar en 17,88 miljoen euro het jaar daarvoor. Met andere woorden: nu de belasting niet meer wordt berekend op hun winst, geven de honderd grootste diamantairs plots 200 miljoen euro meer winst aan. Terwijl hun omzet gelijk is gebleven:16 miljard euro vorig jaar en 15,9 miljard euro voor de karaattaks er was.

Er is dus geen ‘objectieve’ econo­mische reden om te verklaren waarom de sector plots zoveel meer winstgevend zou zijn. Experts in de sector bevestigen ons dat de echte reden is dat de diamantairs jarenlang winsten verborgen hebben gehouden. ‘Toevallig verkochten ze altijd de duurste steentjes uit hun voorraad, wat natuurlijk niet klopte. Of na een tussenstop in een belastingparadijs werden de steentjes plots veel duurder voor ze hier aankwamen. Allemaal om hier minder belastbare winst aan te geven. De keerzijde was natuurlijk dat ze minder aantrekkelijk leken voor de banken. Omdat hun voorraad minder waard leek te zijn dan die echt was.’

©Mediafin

Onze bevindingen liggen in lijn met de cijfers over de fiscale voorafbetalingen die Van Overtveldt al heeft. Voor de hele sector gaat dat om 51,2 miljoen euro, een veelvoud van de vorige jaren.

De diamantkoepel AWDC reageert tevreden: ‘De karaattaks creëert voorspelbaarheid en rechtszekerheid en is een efficiënt systeem. Landen en bedrijven hebben er alle belang bij om hun goederen in België en Antwerpen te verkopen en niet meer in het buitenland.’

De fiscus sluit niet uit dat er onderzoeken volgen naar diamantairs met opvallend hogere winsten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect