Eliane Daels (PS) is mandatenkampioen van 2016

Eliane Daels ©Gemeentebestuur Evere

Eliane Daels, schepen van Burgerlijke Stand in de Brusselse gemeente Evere, is met 27 betaalde mandaten recordhouder van 2016. De N-VA'er Koen Kennis staat net als in 2015 op de tweede plaats. Topambtenaar Ivo Van Damme vervolledigt de top drie.

De lijst met mandaten van politici is vrijdag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een overzicht geven van hun mandaten en onder gesloten omslag hun vermogen aangeven bij het Rekenhof. Ze doen dat om belangenvermenging tegen te gaan.

Eliane Daels heeft het meest betaalde mandaten, op een totaal van 29 mandaten zijn er 27 betaald. In een reactie zegt dat ze slechts één mandaat bekleedt die een gevolg is van haar functie als schepen. En dat is bestuurder van een crematorium. De andere mandaten zijn volgens haar ‘kleine’ posten die voortvloeien uit haar mandaat als bestuurder bij de socialistische mutualiteit. Daarvoor krijgt ze naar eigen zeggen slechts 15 euro bruto per vergadering. ‘Op jaarbasis gaat het om zo’n 800 euro bruto’, zegt Daels.

De Antwerpse schepen van Financiën en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) houdt er 39 mandaten op na, waarvan 19 betaald. Ivo Van Damme, een VBO-topman die onder meer een bestuursfunctie heeft bij het RIZIV en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bekleedt 18 mandaten, waarvan 17 betaald.

Huidig gedeputeerde en voormalig burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove (sp.a) is de absolute nummer 1. Hij heeft in totaal 57 mandaten, waarvan 55 niet betaald. Gents gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt (Groen) volgt met 55 mandaten, waarvan 41 onbezoldigd.

Het totaal aantal mandaten in 2016 is wel gestegen. In 2015 waren het er 47.412, dit jaar bijna 2.000 meer: 49.241. De grote stijging is bijna volledig toe te schrijven aan het aantal onbezoldigde mandaten. Die stegen van 23.843 naar 25.262, 1.419 meer. Het aantal betaalde mandaten steeg met 400, van 23.555 in 2015 naar 23.955.

Hoewel de aangifte verplicht is, hebben 125 mensen geen mandaten aangegeven, vorig jaar waren dat er 197. 49 hebben nagelaten hun vermogen aan te geven, tegenover 66 vorig jaar.

De nieuwe mandatenlijst dateert van voor de heisa dit jaar over het gegraai bij intercommunales en semipublieke vehikels. Sinds de schandalen bij de Waalse vehikels Publifin, Publipart (die ook Vlaamse politici in opspraak bracht) en de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial is een grote kuis bezig. Het mes wordt gezet in politieke mandaten en structuren. Die herstructurering is in de huidige mandatenlijst nog niet te zien.

Zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering, onder wie minister-president Willy Borsus (MR), hebben overigens een onvolledige mandatenaangifte ingediend. Dat blijkt uit de analyse van Cumuleo.be. De nieuwe regering is net een uitloper van de heisa rond goed betaalde mandaten voor politici.

Als de tabel niet zichtbaar is, klik hier.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content