Europa vernietigt Belgische deals met multinationals

©BELGA

Na Luxemburg en Nederland loopt nu ook België tegen de lamp: ons land maakte te vrijgevige fiscale deals met multinationals. De overheid moet 700 miljoen euro terugvorderen van de bedrijven.

De Europese Commissie vernietigde eerder al fiscale afspraken die de Amerikaanse koffieketen Starbucks met de Nederlandse fiscus maakte. Evenals rulings die de autobouwer Fiat met de Luxemburgse fiscus sloot. Velen dachten dat de elektronicareus Apple in Ierland of de internetretailer Amazon in Luxemburg de volgende in het rijtje zouden zijn, maar het is België geworden.

De Commissie verklaart een hele reeks rulings illegaal die de Belgische belastingdiensten afsloten met multinationals, zoals met de brouwer AB InBev. Dankzij die rulings konden ze hun belastbare winst soms met 82 procent doen dalen. De Commissie geeft de namen van de betrokken bedrijven niet vrij.

Bierbrouwer AB InBev reageert teleurgesteld op de beslissing van de Europese Commissie dat de Belgische belastingregeling voor overwinst onwettig is. De fiscale rulings die het Belgisch-Braziliaanse bedrijf sloot, zijn in overeenstemming met de Europese jurisprudentie rond staatssteun, zo klinkt het maandag in een korte reactie.

'Terwijl we teleurgesteld zijn door deze beslissing, blijven wij ervan overtuigd dat onze fiscale rulings in volledige overeenstemming zijn met de EU-jurisprudentie inzake staatssteun en dat we de Belgische en internationale fiscale bepalingen steeds hebben gerespecteerd', meldt het bedrijf.

AB InBev zal nog bekijken hoe het nu verder moet in deze zaak. 'We zullen onze opties overwegen, rekening houdend met de reacties van de Belgische autoriteiten.' (BELGA)

Het systeem heet overwinst- of 'excess profit'-ruling en steunt op het idee dat internationale bedrijven een deel van de winst die ze in België boeken, net danken aan het feit dat ze over heel de wereld actief zijn. Dat leidt namelijk tot schaalvoordelen en synergieën. Van de Belgische fiscus moeten de bedrijven in kwestie geen belastingen betalen op het ‘internationale deel’ van hun winst. Hoe groot dat deel is, wordt afgesproken met de belastingdiensten in een zogenaamde fiscale ruling.

Marktprijzen

De Europese Commissie begon bijna een jaar geleden een onderzoek naar het systeem en uitte toen al grote bedenkingen. Ze vraagt zich bijvoorbeeld af waarom de dingen moeilijker worden gemaakt dan ze zijn: een vennootschap moet gewoon de inkomsten waarderen tegen marktprijzen, de uitgaven waarderen tegen marktprijzen en die twee getallen van elkaar aftrekken. Dat is de belastbare winst.

Uiteraard is dat bij multinationale ondernemingen moeilijker. Maar de Commissie gaat ervan uit dat bedrijven die tot dezelfde multinational behoren en met elkaar zaken doen, dat moeten doen tegen dezelfde prijzen die elders op de markt worden gehanteerd. Dat maakt het mogelijk aan het einde van het jaar voor iedere vennootschap opnieuw gewoon de inkomsten en uitgaven te berekenen, en zo de belastbare winst.

Korting

De Belgische rulings werken echter anders. Bedrijven mogen met de Belgische fiscus afspreken hoe groot de internationale dimensie van hun activiteiten is. Vervolgens wordt afgesproken dat ze de komende jaren hun belastbare winst met een bepaald percentage mogen verlagen. In de 47 dossiers die de Commissie onderzocht, daalt de winst met 23 tot 82 procent.

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei eerder al dat de Belgische fiscus via de overwinstrulings door de jaren heen tot 700 miljoen euro aan belastingen heeft vrijgesteld. Dat geld moet ons land nu terugvorderen van de bedrijven in kwestie. Het gaat om alle vrijgestelde belastingen sinds 2005. 

De Commissie valt de Belgische rulings aan omdat ze een vorm van illegale staatssteun zijn. Kleine bedrijven maken de facto namelijk geen aanspraak op de overwinstrulings, zei de Commissie al in februari, en kunnen dus hun belastbare winst níét met 82 procent doen dalen. Puur binnenlandse bedrijven, die vaak ook schaalvoordelen genieten, kunnen evenmin van dat systeem gebruikmaken.

Dubbele niet-belasting

De Commissie merkte bovendien in februari al op dat bedrijven niet moeten bewijzen dat hun internationale activiteiten, die in België fiscaal worden vrijgesteld, elders in de wereld wél worden belast. Daardoor leidt een maatregel die bedoeld was om dubbele belasting te vermijden, aan het einde van de rit naar dubbele niet-belasting.

De beslissing is om twee redenen belangrijk. De eerste is dat België nu in het rijtje staat van landen die volgens de Commissie over de schreef gaan om multinationals aan te trekken, net zoals Nederland en Luxemburg en straks misschien Ierland.

Ten tweede pikt de Commissie er in België niet één deal er uit, maar vernietigt ze een systeem op zich. In die zin doet het denken aan hoe Europa het oude gunstregime van de coördinatiecentra illegaal verklaarde. Ook dat systeem was bedoeld om multinationals aan te trekken, omdat ze hun financiële stromen binnen het bedrijf fiscaal vriendelijk via België konden beheren. De doodsteek aan de coördinatiecentra bracht de regering-Verhofstadt I ertoe de notionele intrestaftrek in te voeren.

Beroep

Volgens Van Overtveldt ligt deze beslissing in de lijn van de verwachtingen. 'Bij de eerste waarschuwende signalen van de Europese Commissie hebben we het systeem on hold gezet en geen excess profit rulings meer afgeleverd', zegt hij. 'Het is nu afwachten wat de verdere onderhandelingen met Europa opleveren voor wat de eventuele terugvordering betreft. De rulings uit het verleden vertegenwoordigen ongeveer 700 miljoen euro. Bij een door Europa opgelegde terugvordering zouden de gevolgen voor de betrokken bedrijven groot zijn, en de terugvordering zelf bijzonder complex.'

De minister sluit niet uit dat België in beroep gaat. 'Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing', luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud