Financiën te wispelturig bij inning fiscale schulden

de federale Ombudsman onderzocht de invorderingsstrategie van de FOD Financiën. ©Photo News

De overheidsdienst Financiën houdt te weinig rekening met de financiële slagkracht van mensen bij het terugvorderen van fiscale schulden. Dat blijkt uit een onderzoek van de federale Ombudsman.

De overgrote meerderheid van alle burgers betaalt zijn belastingen op tijd. Toch zijn er ook mensen die wel willen betalen, maar voor wie dat niet lukt binnen de gevraagde termijn, benadrukt de federale ombudsman.

Die dienst krijgt jaarlijks zo'n 200 klachten over de manier waarop de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën fiscale schulden terugvordert, onder andere van mensen met betalingsmoeilijkheden. 

De klachten doen de vraag rijzen of de invorderingsstrategie van de overheidsdienst altijd de meest gepaste is, aldus de ombudsman die een onderzoek startte. 

De klachten doen de vraag rijzen of de invorderingsstrategie van de overheidsdienst altijd de meest gepaste is.

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de procedures van Financiën niet altijd voldoende rekening houden met de financiële draagkracht van de belastingbetalers. Zo wordt hun betalingscapaciteit forfaitair berekend, zonder rekening te houden met hun werkelijk beschikbare budget.

Verschillende toepassingen

Ook passen de belastingambtenaren niet altijd op dezelfde manier de richtlijnen toe. Sommigen staan enkel een verlenging van een afbetalingsplan toe na ziekte of ontslag, terwijl anderen ook rekening houden met huur, een hypotheeklening, een alimentatiebijdrage.  

Voor sommige categorieën belastingbetalers zoals arbeiders, mensen met een deeltijds contract, uitzendkrachten en langdurig arbeidsongeschikten wordt er systematisch te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden, aldus nog de federale Ombudsman. Hun schuld keert dan ook jaarlijks terug, waardoor er een groot risico is op overmatige schuldenlast.

De federale Ombudsman kaart ook aan dat sommige dure vervolgingsprocedures van de belastingsdienst kunnen worden vermeden. En hij wijst erop dat het gebrek aan administratief kader deurwaarders niet nadrukkelijk aanzet om de kosten van vervolgingen te beperken. 

Slechte communicatie

De ombudsman geeft ook een sneer naar de gebrekkige communicatie van Financiën. Zo zijn de infocenters, de eerste aanspreekpunten voor aanvragen voor afbetalingsplannen, niet telefonisch bereikbaar. Sommige burgers die niet goed lezen of schrijven of niet mee zijn met alle internettoepassingen worden uitgesloten, luidt het.

Wat we zeker moeten voorkomen is dat burgers die willen, maar niet kunnen betalen en het al moeilijk hebben, nog verder in de problemen komen.
Guido Herman
Federaal OmbudsmanAanbevelingen

De federale Ombudsman geeft zo'n twintig aanbevelingen. Zo moeten de ambtenaren het werkelijke beschikbare budget van de belastingbetaler opnemen in de berekening van zijn maandelijkse terugbetalingscapaciteit en duidelijker te zijn over de voorwaarden voor een afbetalingsplan.

De ombudsman stelt ook voor om een gedragscode in te voeren en de toegankelijkheid en de communicatie van de diensten te verbeteren.

'We vragen een overheid die burgergericht werkt en zo rechtvaardig mogelijk de fiscale schulden int', zegt federaal Ombudsman Guido Herman. 'Wat we zeker moeten voorkomen is dat burgers die willen, maar niet kunnen betalen en het al moeilijk hebben, nog verder in de problemen komen. Want dat gaat ook ten koste van de hele maatschappij.'

Het volledige rapport is beschikbaar op www.federaalombudsman.be

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content