Geen groen licht voor vingerafdruk op ID-kaart

Om een betere identificatie mogelijk te maken, wil de federale regering vingerafdrukken toevoegen aan elke identiteitskaart. ©Photo News

De Privacycommissie geeft het plan van de regering om vingerafdrukken toe te voegen aan elke identiteitskaart een ongunstig advies.

De regering-Michel wil dat nieuwe identiteitskaarten vanaf volgend jaar de vingerafdrukken van de houder bevatten. Maar de Privacycommissie geeft een ongunstig advies voor de maatregel, die een van de belangrijkste resultaten was waarmee de regering in mei vorig jaar uitpakte tijdens de superministerraad over justitie en veiligheid. De Privacycommissie schiet het voorontwerp van wet af wegens ‘overmatig’ en ‘niet conform de privacywet’.

De maatregel lag vorig jaar al gevoelig in de regering, vooral bij Open VLD. De partij ging uiteindelijk akkoord, op voorwaarde dat er geen databank met alle vingerafdrukken zou komen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bepaalt in zijn voorontwerp van wet dat de chip van elke identiteits- of vreemdelingenkaart een digitaal beeld zal bevatten met de afdrukken van twee vingers. Die worden bewaard zolang dat nodig is om de kaart aan te maken. Na hooguit drie maanden moeten ze uit de databank worden gehaald.

'Geen onschuldige maatregel'

De regering acht de maatregel nodig om identiteitskaarten beter te kunnen controleren op vervalsing. Maar de Privacycommissie verwijt de regering dat ze geen cijfers of andere gegevens aanbrengt over bewezen gevallen van fraude om de maatregel te rechtvaardigen. ‘Het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking is geen onschuldige maatregel op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is een intrusieve maatregel’, schrijft de Privacycommissie in haar advies. Om zulke gevoelige gegevens toch te mogen verwerken, moet de regering het ‘zwaarwegend algemeen belang’ daarvan aantonen.

De situatie valt niet te vergelijken met onze paspoorten, die al langer vingerafdrukken bevatten, stelt de Privacycommissie. Er is een Europese verordening die de lidstaten daartoe verplicht, maar die verplichting is er niet voor nationale identiteitskaarten. En Europa beschouwt ‘biometrische gegevens’ niet als het minimum dat nodig is om een persoon te identificeren.

Bovendien bevat onze identiteitskaart al een biometrisch element: onze foto, die bij elke verandering van de kaart vernieuwd moet worden. En hoe zal de regering garanderen dat alleen bevoegde controle-autoriteiten de chip met onze vingerafdrukken kunnen lezen? 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud