Grote corruptiezaak Regie der Gebouwen verjaard

De huidige topman van de Regie der Gebouwen, Laurent Vrijdaghs, probeerde schoon schip te maken na de vele corruptiedossiers bij de Regie. ©Lieven Van Assche

De grote corruptiezaak rond de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant is verjaard verklaard door de raadkamer van Leuven. Dat vernam De Tijd en bevestigt het parket van Leuven. Daarmee dreigen jaren onderzoek voor niets te zijn geweest, en tientallen verdachten zouden vrijuit gaan. Het parket gaat zeker in beroep.

Het is de raadkamer van Leuven die afgelopen vrijdag achter gesloten deuren een mokerslag uitdeelde in het grote dossier van corruptie bij de Regie der Gebouwen. Bij de Regie wacht men nog op het document van de beslissing alvorens commentaar te geven.

Maar bij het parket van Leuven bevestigt Sarah Callewaert aan De Tijd dat de vervolging tegen alle verdachten in de zaak vervallen zijn verklaard door de raadkamer op basis van verjaring. 'Ik kan geen commentaar geven over de inhoud van de uitspraak, maar wij zijn het als parket helemaal niet eens met de motivering en gaan zeker in beroep', luidt het.

Ik kan geen commentaar geven over de inhoud van de uitspraak, maar wij zijn het als parket helemaal niet eens met de motivering en gaan zeker in beroep.
Sarah Callewaert
Parket Leuven

Het Leuvense gerechtelijk onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen begon al in 2007 met drie verdachte ambtenaren en vijf verdachte aannemers en is begin 2012 afgesloten met 55 inverdenkingstellingen. Wat destijds startte als een speurtocht naar omkoping bij kleinere aannemingswerken, belandde bij de vaststelling van corruptie bij het bouwcontract voor de gesloten jeugdinstelling in Everberg, met een prijskaartje van ruim 10 miljoen euro. Door het Leuvense dossier zijn ook nog tientallen andere corruptiefeiten, elders in Vlaanderen, aan het licht gekomen.

Etterbuil

De gesloten instelling van Everberg, die door grote politieke druk zonder de juiste procedures werd gebouwd. ©Photo News

Toen het Brusselse gerecht in 2006 begon aan een lange reeks huiszoekingen bij corrupte ambtenaren van de afdeling 'Brussel I' van de Regie der Gebouwen, gonsde het al gauw van de geruchten dat de etterbuil ook buiten Brussel zou openbarsten. In januari 2007 was er een eerste perslek dat ook het gerecht van Leuven bezwarende informatie had gekregen. Maar door een gebrek aan speurders bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) werd pas in december 2007 een gerechtelijk onderzoek geopend.

In maart 2008 volgde een eerste reeks huiszoekingen. Drie ambtenaren die aan de slag waren op de Leuvense buitendienst van de Regie vlogen de cel in. Onder hen de districtschef. Net als hun Brusselse collega's zouden ze systematisch 5 à 10 procent van de contracten die ze toekenden, op zak hebben gestoken. De aannemers konden het smeergeld recupereren door de factuur op te kloppen.

Prijsafspraken

In de verhoorlokalen kwamen de tongen los, niet het minst bij de aannemers die tegen de lamp liepen. De corruptiepraktijken bleken al zeker sinds 1998 aan de gang te zijn. Ambtenaren konden er ettelijke tienduizenden euro's extra mee verdienen. Verschillende aannemers bekenden ook prijsafspraken te hebben gemaakt om de contracten onder elkaar te verdelen. Al gauw klommen de speurders op tot bij de directeur van de Regie die bevoegd was voor de hele provincie Vlaams-Brabant.

Eén aannemer die al in het Brusselse corruptiedossier was betrapt op overfacturaties (van onder andere 70.000 euro voor het bouwen van enkele gevangeniscellen), getuigde hoe gemakkelijk aannemers zwarte premies konden betalen aan de ambtenaren. 'In de bouwsector kan de stock van materialen die wordt aangekocht bij leveranciers, niet precies geïnventariseerd worden. Het materiaal wordt in het zwart aangekocht zonder btw. Zo heb je zwart geld om de premies te betalen.'

Everberg

Behalve van de bekende aannemingswerken, waarvoor tienduizenden euro's te veel werd aangerekend, kregen de speurders ook lucht van geknoei in 2002 met het miljoenencontract voor de bouw en verbouwing van de gesloten instelling in Everberg. Door de vrijlating van enkele criminele jongeren zette de paars-groene regering-Verhofstadt I ongelooflijke druk op de Regie om het project in een mum van tijd af te hebben. Zonder programma, lastenboek of bouwvergunning moesten de werken al enkele dagen na de goedkeuring in de ministerraad van start gaan.

In de bouwsector kan de stock van materialen die wordt aangekocht bij leveranciers, niet precies geïnventariseerd worden. Het materiaal wordt in het zwart aangekocht zonder btw. Zo heb je zwart geld om de premies te betalen.
Een aannemer

Door de tijdsdruk werden de verplichte aanbestedingsprocedures aan de kant geschoven en werd de deur opengezet voor misbruiken. De aannemers zouden hun facturen fors hebben opgeklopt, tot drie keer meer dan de echte waarde. Uiteindelijk kostte de verbouwing van de militaire kazerne in Everberg - gerealiseerd in enkele maanden tijd - ruim 10 miljoen euro, terwijl de oorspronkelijk raming 3 miljoen euro bedroeg.

Het gerechtelijk onderzoek dreigt nu een maat voor niets te zijn geweest en de 55 mensen die ooit in verdenking waren gesteld - een tiental ambtenaren en de rest aannemers - dreigen vrijuit te gaan. Onder hen de vorige topman van de Regie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud