Identiteitskaart vernieuwen kan vanaf 2017 online

©Photo News

Om een nieuwe identiteitskaart te krijgen moet u vanaf volgend jaar nog maar één keer langs het gemeentehuis passeren. Een aanvraag indienen en een foto opladen zult u online kunnen doen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) formuleerde in mei al zijn voornemen om de vernieuwing van identiteitskaarten via het internet te laten gebeuren. Maar hij moest eerst nog laten onderzoeken of dat ook veilig kon gebeuren, vooral om identiteitsfraude tegen te gaan.

Ondertussen blijken de belangrijkste knopen doorgehakt. Eind dit jaar al start een proefproject in samenwerking met de stad Antwerpen, bevestigt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. ‘Begin volgend jaar breiden we het project uit naar andere steden. En midden volgend jaar bieden we het na evaluatie aan de overige Belgische gemeenten aan.’

Het resultaat is dat u straks nog maar één keer naar het gemeentehuis moet om uw nieuwe identiteitskaart te bemachtigen. ‘We automatiseren daarvoor de backoffice, zodat de rompslomp wordt beperkt. We willen wel nog dat de mensen hun kaart zelf komen ophalen. Dat is een van de maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan’, zegt Van Raemdonck.

Als u een nieuwe identiteitskaart nodig hebt, zult u online een aanvraag kunnen indienen bij het e-loket van uw gemeente. Inloggen doet u met uw huidige identiteitskaart. U moet ook online nagaan of de gegevens voor uw nieuwe kaart nog kloppen en of de vorige handtekening nog voldoet.

Vervolgens kunt u uw nieuwe pasfoto opladen. Meteen wordt automatisch gecontroleerd of ze aan de normen voldoet. Een algoritme voor gezichtsherkenning zal ook controleren of de foto overeenkomt met de foto op uw huidige identiteitskaart die is opgeslagen in het Rijksregister. Zijn die controles positief, dan betaalt u de nieuwe kaart online.

Na de elektronische aanvraag en betaling volgen nog extra controles achter de schermen. Een gemeenteambtenaar zal de foto en de gegevens natrekken. Die zal dan de effectieve aanvraag van de identiteitsdocumenten doorsturen naar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ook voor het afleveren van de nieuwe identiteitskaart moet de gemeenteambtenaar nog de identiteit van de aanvrager en de herkenbaarheid van de foto controleren.

Jambon laat voorts weten dat de gemeenten de nodige beveiligingssoftware zullen installeren om te verhinderen dat ze ongewenste computerbestanden binnen krijgen. Ook bij de diensten van het Rijksregister wordt zo’n beveiliging ingebouwd.

U moet uw elektronische identiteitskaart vernieuwen na tien jaar. Voor kinderen tot twaalf jaar bedraagt de geldigheidsperiode maar zes jaar. Voor al wie ouder is dan 75 blijft de identiteitskaart dertig jaar geldig. In dat geval start het gemeentebestuur automatisch de procedure tot vernieuwing.

Maar er zijn nog andere redenen om een identiteitskaart te vernieuwen: bij diefstal, beschadiging of verlies van de kaart uiteraard, maar ook als uw pasfoto niet meer gelijkend is, als u een kaart in een andere landstaal wil of als u zich opnieuw moet inschrijven in België.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content