Iedereen vrijuit in miljoenenfraudezaak KBC

©Photo News

Na twintig jaar onderzoek en procederen moet geen enkele verdachte nog verschijnen voor de strafrechter in een miljoenenfraudezaak rond KBC. Het heeft allemaal veel te lang geduurd, luidt het pijnlijke verdict. Dat vernam De Tijd en bevestigt de persmagistraat van het Gentse hof van beroep, Martin Minnaert.

Het eerste proces-verbaal in deze fraudezaak dateert van 1995. De Bijzondere Belastinginspectie van Brugge en het gerecht ontdekten dat tientallen Vlaamse bedrijven, van apothekers tot grote fabrieken, constructies opzetten met ‘kasgeldvennootschappen’. Ze verkochten hun bedrijven met een hoop geld in kas aan malafide kopers die de bedrijven failliet lieten gaan zonder de nodige belastingen te betalen. De kopers kregen een commissie. Dat commissieloon was veel lager dan de belastingen die de verkopers zo uitspaarden. De meer dan zestig bedrijven die van het systeem gebruik maakten, passeerden allemaal via KB Consult, een dochterbedrijf van de toenmalige Kredietbank.

Al in januari 1998 gaf het parket de leiding over het onderzoek in handen van een onderzoeksrechter, maar pas zeven jaar later, in februari 2005, kreeg het parket het volumineuze onderzoeksdossier terug in handen om te beslissen wie het zou vervolgen. Pas op oudejaarsdag 2008, bijna vier jaar later, was het parket klaar met zijn eindvordering. Het vervolgde naast de KBC Groep en KBC Bank ook een groot deel van de 90 (ex-) bedrijfsleiders die van de constructies profiteerden, goed voor in totaal ruim 25 miljoen euro.

©ZAK

KBC legde een provisie aan van 30,8 miljoen euro om mogelijke schadevergoedingen te betalen. Ook al hield KBC Bank vol dat ze altijd te goeder trouw was geweest en zelf het slachtoffer was van de malafide handelspraktijken van de kopers. Toch oordeelde de raadkamer van Brugge in november 2011 dat zowel KBC Bank, KB Consult als een twintigtal andere verdachten voor de strafrechter moesten verschijnen.

Maar alle verdachten gingen in beroep en net voor de vakantie heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling achter gesloten deuren beslist dat geen enkele verdachte nog op de beklaagdenbank moet belanden. Twee verdachten zijn intussen overleden, maar voor de andere verdachten zijn de feiten ofwel ‘verjaard’ of is ‘de redelijke termijn overschreden’.

De kamer van inbeschuldigingstelling geeft vooral de openbaar aanklagers in deze zaak een veeg uit de pan. Het dossier heeft twee keer jarenlang volledig stilgelegen: tussen 2 februari 2005 en 31 december 2008 en nog eens tussen 9 november 2011 en 10 juni 2014. ‘Die periodes van inactiviteit zijn onmiskenbaar te wijten aan het stilzitten van de gerechtelijke overheden’, luidt het harde verdict.

Voor de meeste verdachten zijn de geviseerde feiten volledig verjaard op 27 mei dit jaar, maar voor één verdachte was dat zelfs al in 2013. Voor KBC als ‘mededader’ is de verjaringstermijn van tien jaar ook al gestart in februari 2005, meent de kamer van inbeschuldigingstelling.

Voor een viertal verdachten zijn sommige feiten nog niet verjaard, maar ook voor hen vervalt de strafvordering. Hoe kan een verdachte zich nog verdedigen als zijn laatste verhoor al dateert van dertien jaar geleden? Hoe kan je vandaag nog bankcheques uit 1997 opvragen bij de bank? Terwijl die cheques zeer belangrijk zijn voor de verdachten om zich te verdedigen.

Ze zouden nooit geweten hebben dat hun bedrijven zijn gekocht met die ongedekte cheques. Maar de vroegere Anhyp-bank kan die cheques noch de stokoude briefwisseling daarover nu nog oprakelen. ‘Daar een bankinstelling niet kan verplicht worden voormelde documenten meer dan 18 jaar na het opstellen nog voorhanden te hebben, is het verweer onmogelijk geworden’, luidt het.

‘Op heden bevindt de procesgang zich nog altijd in de ‘onderzoeksfase’, besluiten de rechters. ‘Zonder dat er uitzicht is op een snelle behandeling van deze zaak ten gronde. Terecht merken de verdachten op dat de bewijsvoering en het verweer na zo’n lange periode moeilijk wordt. Door de duur van de procesgang zijn de rechten van verdediging, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onherstelbaar geschonden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n