analyse

Interactief: welk diploma leidt het snelst naar werk?

Afgestudeerde rechtenstudenten van de KULeuven, samen met rector Rik Torfs en premier Charles Michel, Leuven, 5 juli 2015. ©BELGA

Welke diploma's geven de beste kansen op de arbeidsmarkt? Een relevante vraag voor de afgestudeerde middelbare scholieren die momenteel kiezen wat ze zullen studeren aan de universiteit of de hogeschool. Maar ook voor laatstejaars in het hoger onderwijs is de vraag van belang: hoe vlot mogen zij verwachten aan een job te geraken? De Tijd nam alle diploma's en cijfers onder de loep.

De VDAB gaat ieder jaar na hoeveel leerlingen een jaar na het verlaten van de schoolbanken werkzoekend zijn. Per studieniveau en -richting maakt het schoolverlatersrapport een inschatting van de kans op het vlot vinden van werk.

In 2014 telde de VDAB 71.817 schoolverlaters. Van de schoolverlaters in 2014 waren er 8.975 na een jaar nog werkzoekend. Dat is 12,5 procent, ofwel een op acht. Let wel: omdat leerlingen de schoolpoorten achter zich dicht kunnen trekken zonder eerst een diploma te halen, is een schoolverlater niet hetzelfde als een afgestudeerde.

Diploma loont

Dat het behalen van een diploma loont bij het zoeken naar werk is logisch. Maar het blijkt ook duidelijk uit de cijfers.

Onderaan dit artikel kan u voor elke studierichting bekijken hoeveel afgestudeerden er na 1 jaar nog op zoek waren naar een job.

Leerlingen die het middelbaar niet afmaken en dus laaggeschoold blijven, hebben meer dan dubbel zoveel kans als jongeren met een diploma middelbaar onderwijs om na het verlaten van de school na een jaar nog werkloos te zijn. Een diploma hoger onderwijs verlaagt de kans verder met 5 procentpunten: 7 op 100 van de afgestudeerde studenten is na een jaar nog op zoek naar een job.

Bachelors: verpleegkunde en technologie boven

Er bestaan opvallende verschillen in de kansen op een job tussen de studiegebieden in het Vlaamse hoger onderwijs. Onderstaande grafiek geeft voor de professionele bachelors aan hoeveel afgestudeerden er op 30 juni 2014, een jaar na het afstuderen, nog steeds werkzoekend waren.

Beweeg over de grafiek voor de exacte cijfers en gebruik de knoppen rechtsboven om te schakelen tussen de absolute cijfers en percentages.

Onder de opleidingen tot professionele bachelor scoort de gezondheidszorg het beste als het op jobkansen aankomt: minder dan 3 procent van de afgestudeerde studenten in dat studiegebied is na een jaar nog steeds op zoek naar werk. Toppers zijn verpleegkunde (1,1 %) en vroedkunde (1,9 %).

Ook afgestudeerde studenten industriële wetenschappen en technologie raken vlot aan een job. Autotechnologie en bouw bieden de meeste jobkansen: beide tellen slechts 1,5 procent werkzoekenden na een jaar. Ook elektromechanica (3,1 %) scoort goed.

Er zijn uiteraard ook studierichtingen die minder goed aansluiten bij de arbeidsmarkt. Van de richtingen met een groot aantal afgestudeerden scoren vooral leraar secundair onderwijs (bijna 12 % werkzoekenden) en journalistiek (14,5 %) minder goed.

Masters: geneeskunde top, geschiedenis flop

1 op 15 (6,7 %) afgestudeerden met een masterdiploma is na een jaar nog steeds op zoek naar werk. Daarmee scoren de masterdiploma's net iets beter dan de 7,2 procent van de diploma's professionele bachelor.

De beste garantie op werk is een diploma in de gezondheidssector. Opgeteld zijn van de 867 afgestudeerde studenten geneeskunde, farmaceutische wetenschappen en tandheelkunde slechts drie na een jaar nog niet aan de slag.

De richtingen in de toegepaste wetenschappen scoren ook goed: toegepaste wetenschappen (2 %), economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen (3,9 %) en industriële wetenschappen en technologie (eveneens 3,9 %) doen het uitgesproken beter dan gemiddeld.

Onderaan de ranking staan politieke en sociale wetenschappen (12,5 %), archeologie en kunstwetenschappen (14 %), wijsbegeerte (15,5 %) en geschiedenis (20,2 %). Een masterdiploma audiovisuele en beeldende kunst biedt de minste kansen op een job: meer dan een op vijf afgestudeerden (22,5 %) heeft een jaar na het afstuderen nog geen werk.

Uw studierichting?

Hoe deden de schoolverlaters met uw diploma het op de arbeidsmarkt? Selecteer in onderstaande tabel achtereenvolgens uw studieniveau, studiegebied en -richting en u komt te weten hoeveel afgestudeerden de lichting 2013 telde en hoeveel daarvan na een jaar nog geen werk vonden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud