Advertentie

Jongeren lopen storm voor techopleidingen

De Solar Engergy-auto van Groep T in Leuven is een uitmuntend voorbeeld van hoe technologie en techniek ook sexy kunnen zijn. ©BELGA

Voor het eerst in jaren voldoet het aantal middelbare schoolstudenten dat aan een techopleiding begint in het hoger onderwijs, aan de vraag van de arbeidsmarkt.

Dit academiejaar kozen 500 studenten meer voor een technologieopleiding in het hoger onderwijs dan vorig jaar. Ze zijn met 9.047, en daarmee wordt voor het eerst in decennia de kaap van 9.000 overschreden.

9.000
Het aantal techstudenten dat elk jaar moet beginnen om te voldoen aan de noden van de arbeidsmarkt.

‘Dat we die kaap halen, is zeer bemoedigend’, zegt Wilson De Pril, de directeur-generaal van Agoria. Dat is volgens de Belgische technologiefederatie Agoria het aantal studenten dat elk jaar moet beginnen aan een techopleiding om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt.

 

Technologiebarometer

De cijfers komen uit de technologiebarometer van Agoria, die jaarlijks peilt naar het aantal studenten die na het middelbaar kiezen voor een technologische opleiding in het hoger onderwijs. Het gaat om de richtingen ICT (bachelor en master), professionele bachelor technologie, master industriële wetenschappen en technologie en burgerlijk ingenieur.

Dit is zeer positief nieuws, maar we zijn er nog lang niet.
Willem Vansina
Specialist arbeidsmarkt VDAB

Het aantal techstudenten steeg de jongste zes jaar continu. ‘Ook dat stemt zeer hoopvol’, zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria. Hij ziet geen reden om aan te nemen dat de klim zal stoppen.

Positief nieuws

Zowel de onderwijsinstellingen als de VDAB reageren opgetogen. ‘Dat is zeer positief nieuws’, zegt professor Rik Van de Walle (UGent), die decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur is. ‘Jongeren zien techniek steeds meer als iets dat problemen oplost, in de plaats van veroorzaakt.’

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verwijst expliciet naar het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dat plan moet jongeren stimuleren te kiezen voor technologische richtingen, ook in het secundair onderwijs.

De cijfers van Agoria geven duidelijk aan dat het STEM-actieplan werkt.
Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister van Onderwijs

De inspanningen om technologieopleidingen populairder te maken, worden unaniem geloofd door iedereen die we belden. ‘Maar ondanks al die inspanningen zijn we er nog lang niet’, waarschuwt arbeidsmarktspecialist Willem Vansina van de VDAB. Hij stelt zich vragen bij de kaap van 9.000 studenten om te voldoen aan de noden van de arbeidsmarkt. Volgens de VDAB zal dat niet genoeg zijn.

Het aantal techstudenten mag de jongste jaren dan wel in de lift zitten, het aantal zogenaamde STEM-vacatures (Science, Technology, Engineering, Mathematics) blijft ook toenemen. ‘Dit jaar alleen al 37 procent meer dan vorig jaar’, zegt arbeidsmarktexpert Willem Vansina. ‘Als we vergelijken over drie jaar zien we zelfs een klim van 50 procent.’

5.809
Het aantal studenten burgerlijk en industrieel ingenieur lag in 1987-1988 met 5.809 een pak hoger dan de 3.029 dit jaar.

Niet alleen stijgt het aantal zogenaamde STEM-vacatures jaarlijks, ook lag het aantal startende ingenieursstudenten vroeger hoger. Ter illustratie: dit jaar startten 3.029 burgerlijk en industrieel ingenieurs, in 1987-1988 lag dat aantal nog op 5.809. ‘De stijging mag dus nog sterker zijn’, besluit Vansina.

Hogescholen

Het zijn vooral de opleidingen in de hogescholen die de stijging in het aantal techstudenten op hun conto mogen schrijven. Vergeleken met vorig jaar laten de professionele bachelors ICT en technologie respectievelijk een stijging van 13 en 10 procent optekenen.

Jongeren zien technologie en techniek steeds meer als iets dat problemen oplost, in plaats van veroorzaakt.
Rik Van de Walle
Decaan Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent

Concreet steeg het aantal starters in de hogescholen van 5.100 naar 5.719. De startende burgerlijk ingenieurs zagen hun aantal met 35 toenemen tot 924 studenten. Minstens even belangrijk volgens de technologiefederatie Agoria is dat bijna een op de vijf startende burgerlijk ingenieurs een vrouw is.

Industrieel ingenieur

Enkel de opleiding industrieel ingenieur kende dit jaar (2.105 studenten) minder succes dan vorig jaar (2.236 studenten). Dat is meteen ook een aanleiding voor Agoria om vragen te stellen bij de opleiding. ‘Mogelijk is door de universitaire inkanteling van de richting (in 2012-2013) het profiel van een industrieel ingenieur minder duidelijk en attractief geworden’, zegt De Pril.

De universitaire inkanteling van de studierichting industrieel ingenieur heeft het profiel minder duidelijk en attractief gemaakt.
Wilson De Pril
Directeur-generaal Agoria

Vicerector van de KULeuven Georges Gielen, zelf burgerlijk ingenieur, deelt de mening van Agoria. ‘De opleiding kampt al langer met een probleem. Ze kan zich niet profileren tussen het academische van de burgerlijke ingenieurs en de professionele bachelors die zich puur op de praktijk richten.’

Niet iedereen deelt die mening. ‘De daling startende industrieel ingenieurs is relatief beperkt’, zegt Van de Walle. ‘Ze weegt zelfs niet op tegen de stijging die we kenden na de inkanteling.’ Ook Crevits zegt ‘niet van plan te zijn om aan de huidige profielen te raken. We vertrouwen erop dat ook de universiteiten er belang bij hebben om industrieel ingenieurs en burgerlijk ingenieurs ieder hun sterktes te laten behouden, in afstemming met de noden van het werkveld.’

De opleiding industrieel ingenieur kampt al langer met een probleem.
Georges Gielen
Vice-rector KULeuven

De vijf universiteiten die de opleiding industrieel ingenieur organiseren lijken daarop in te spelen. Ze bereikten immers een akkoord om in de toekomst een verplichte stage te verbinden aan de richting. ‘Dat zal de richting nog meer moderniseren en een duidelijker profiel geven’, zegt Gielen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud