Jongeren steeds meer en langer op Hotel Mama

Twintigers blijven steeds meer en steeds langer bij hun ouders wonen. ©laenen

Meer dan 420.000 jongeren tussen 18 en 24 jaar wonen nog thuis. Voorbij 25 jaar woont meer dan een kwart nog thuis, vooral mannen.

Huishoudens waar volwassenen van verschillende generaties onder één dak wonen zijn niet uitzonderlijk. In Vlaanderen gaat het om bijna een half miljoen huishoudens. De grootste groep zijn gezinnen waar de volwassen kinderen nog niet uitgevlogen zijn, of - bijvoorbeeld na een relatiebreuk - zijn teruggekeerd.

Het aantal nestklevers van 18 tot en met 24 jaar neemt toe. In 2015 waren het er 422.000 (79% van het totaal) tegen 397.000 tien jaar eerder. Velen studeren nog. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksregister die Edith Lodewijckx van de Studiedienst van de Vlaamse Regering analyseerde.

Hotel Mama

Maar ook van de 25- tot 29-jarigen woont nog 27 procent in Hotel Mama, of 107.000 mensen in 2015. Mogelijk is dat cijfer licht vertekend, omdat sommige jonge volwassenen nog even bij hun ouders gedomicilieerd blijven terwijl ze al een baan hebben en voorlopig blijven wonen in de stad waar ze studeerden.

Jonge mannen blijven vaker bij hun ouders dan vrouwen: 34 procent versus 21 procent. Opvallend is ook dat de 25-tot 29-jarigen vooral in Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant in groten getale nog bij de ouders wonen. Het gaat om 30 procent tot 40 procent.

Het aandeel dertigers dat nog of opnieuw een woning deelt met zijn ouders schommelt over de voorbije tien jaar rond 9 à 10 procent.

Ouders

Volwassenen onder één dak kunnen ook gezinnen zijn waar de ouders op latere leeftijd komen inwonen bij hun kinderen. Daar gaat het om lage percentages. Van de vrouwelijke 80-plussers woont slechts 3 procent bij een van de kinderen, bij de mannen is dat 2 procent.

De cijfers staan in het boek ‘Zoals het klokje thuis tikt’. Dat wordt vrijdag voorgesteld op een studiedag over het samenwonen van generaties van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content