analyse

Migratiecrisis flakkert op

De politie telde de jongste tijd tot 700 migranten in het Brusselse Maximilaanpark. ©Photo News

De politie heeft de patrouilles op de routes en pleisterplaatsen van migranten in ons land opgeschroefd. De verhoogde paraatheid is ingegeven door de vrees dat in Brussel en aan de kust kampen naar Frans model ontstaan.

In het Brusselse Maximiliaanpark bij het station Brussel-Noord troept sinds enkele weken opnieuw een grote groep migranten samen. Vooral de voedselbedeling en de selectie voor een slaapplek in de opvang ‘s avonds lokken dagelijks honderden mensen. Het is onduidelijk om hoeveel migranten het precies gaat. Een collectief van ngo’s dat vanuit Brussel-Noord basiszorg aanbiedt, stelt dagelijks tussen 100 à 250 mensen te tellen.

Dat aantal blijft volgens het Burgerplatform, een lokaal initiatief voor hulp aan de migranten, al maanden stabiel. De Brusselse politie stelt wel een stijging vast. ‘De tellingen van onze patrouilles bleven lange tijd constant op 200 à 300 mensen, maar in de jongste cijfers zien we opnieuw pieken tot boven 700’, zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

De nationaliteiten van de migranten zijn erg divers. Een op de drie zegt aan de ngo’s uit Soedan te komen, maar er is ook sprake van Eritreeërs, Ethiopiërs, Syriërs, Pakistanen en Tsjadiërs. Bij de migranten zouden zich ook mensen in illegaal verblijf uit Marokko, Polen, Algerije, Italië en Spanje hebben gevoegd. Het opvangcentrum met 300 plekken van het Burgerplatform lokt naast migranten havelozen uit de hele hoofdstad, wat tot spanningen leidt. In juli moest het centrum een nacht sluiten na agressie tegen vrijwilligers.

Illusie

De migranten zijn allerminst allemaal recent Europa binnengekomen. Volgens het ngo-collectief meldt een op de drie nieuwkomers minder dan een week geleden te zijn aangekomen. Zij geven aan doorgereisd te zijn uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje. In dat laatste land is er een stijgende druk op de buitengrens vanuit Noord-Afrika, wat volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verklaart dat er vorige maand opnieuw ruim 2.000 asielaanvragen waren. Het gaat om het hoogste cijfer sinds januari 2016.

1 op 10
Een op de tien migranten die zich bij het ngo-collectief in Brussel-Noord aanmelden, zegt al meer dan een jaar in Europa te zijn.

Twee derde van de migranten zou al meer dan een maand in Europa zijn en een op de tien zelfs langer dan een jaar. De grootste groep migranten zoekt geen internationale bescherming in ons land, maar hoopt vanuit Brussel-Noord met de hulp van mensensmokkelaars de reis naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

De slaagkansen zijn klein, waardoor de migranten in België en Frankrijk vast komen te zitten. Ze zwerven van plek naar plek, wachtend op elke kans om toch over te steken. Iedereen arresteren en uitzetten is een illusie, omdat de middelen en mankracht ontbreken en omdat veel thuislanden niet staan te springen hun onderdanen terug te nemen.

Geldige documenten

De situatie doet stilaan terugdenken aan vorige zomer. Toen bevonden zich in en rond het Maximiliaanpark bijna 1.000 mensen. De toestand was de aanleiding voor de politie en de bevoegde Dienst Vreemdelingenzaken - die verblijven in ons land regelt en controleert - identiteitscontroles uit te voeren. Wie niet over geldige verblijfsdocumenten beschikte en weigerde een asielaanvraag in te dienen, kreeg het bevel het grondgebied te verlaten of werd overgebracht naar een gesloten centrum voor zijn repatriëring.

Er volgde een regeringscrisis nadat een tiental uitgezette Soedanezen beweerd had na hun terugkeer gefolterd te zijn door het regime in hun land. Met de winterkou zakte het aantal migranten in het park onder 100 - het vermoeden is dat velen elders beschutting vonden. Maar met het warme weer komen de aantallen opnieuw in de buurt van die van vorige zomer.

Meer patrouilles

6.431 transmigranten onderschept

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn 6.431 transmigranten onderschept in België, blijkt uit nieuwe  cijfers van de Dienst Vreemdelingen zaken. Transmigranten reizen zonder geldig verblijfsrecht door ons land om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De tussenstand wijst erop dat hun aantal in de lift blijft zitten. In 2017 zijn 9.347 transmigranten onderschept, ruim een verdubbeling tegenover 2015 (3.916). Bij extrapolatie stevent het aantal voor dit jaar op een nieuw record af.

Het aandeel van transmigranten in de groep mensen in illegaal verblijf die de politie tegenhoudt, is ook in opmars. 35 procent van de in juli tegengehouden illegalen was een transmigrant. In januari was dat nog maar 27 procent. In totaal waren er eind juli 20.512 onderscheppingen van mensen in illegaal verblijf. Er zijn wel dubbeltellingen omdat sommigen verschillende keren tegengehouden worden bij hun poging het Kanaal over te steken.

 

De Brusselse politie heeft haar patrouilles sinds deze week opgeschroefd. Ze verjaagt de migranten ook tijdelijk om de stadsdiensten het park wekelijks te laten schoonmaken. Daarmee komen de autoriteiten tegemoet aan de verzuchtingen van de buurt over overlast, het gebrek aan netheid en agressie. Identiteitschecks zoals vorige zomer organiseert de politie voorlopig niet.

Er is niet alleen een verhoogde paraatheid in Brussel. De gemeenten langs de E40 naar de kust - waar de migranten in de buik van een truck via Calais of Zeebrugge het Kanaal hopen over te raken - klagen opnieuw over een toenemend aantal migranten.

Zware vechtpartij

Bij een gezamenlijke actie van de politiezone Westkust en Franse agenten zijn gisteren elf mensen in illegaal verblijf onderschept op de bus van Duinkerke naar De Panne. In Oudenburg, niet ver van de onder mensensmokkelaars populaire snelwegparking van Westkerke, is een migrant na een zware vechtpartij in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Achter de politieacties zit een drieledige strategie, meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De politie wil de migranten afschrikken en op de huid zitten om te verzekeren dat nergens geïmproviseerde kampen zoals in Frankrijk ontstaan.

Daarnaast blijft de repatriëring een prioriteit, al zijn de plekken in gesloten centra beperkt en is het een juridisch complexe zaak. Voorts wordt ingezet op de ontmanteling van de smokkelnetwerken. Bij de gerechtelijke politie zijn dit jaar al 240 onderzoeken geopend naar mensensmokkel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n