Advertentie

'Miljarden euro's zwart geld op Belgische rekeningen'

Steven Vanden Berghe is de voorzitter van de rulingdienst van Financiën. ©Jonas Lampens

Zwart geld moet niet enkel in belastingparadijzen worden gezocht. Er staan nog miljarden zwarte euro's op Belgische bankrekeningen. Dat zegt Steven Vanden Berghe, een topman bij Financiën. Een nieuwe regularisatieronde die daarop focust, kan de overheid veel geld opbrengen, meent hij.

Er staan nog miljarden euro's zwart geld op Belgische bankrekeningen. Vanden Berghe doet een oproep voor een nieuwe amnestieronde om ook de kapitalen die in eigen land op rekeningen staan te regulariseren.

Dat kan de overheid veel geld opbrengen. ‘Het is een opportuniteit om de budgettaire coronakraters op te vullen’. Vanden Berghe is de voorzitter van de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën, die ook fungeert als contactpunt voor al wie zijn zwart geld wil regulariseren.

Van waar komen die miljarden euro's zwart geld op Belgische rekeningen? Volgens Vanden Berghe zijn de banken vandaag zo streng dat het bijna onmogelijk is nog geld uit Luxemburg of Zwitserland - en al zeker niet uit belastingparadijzen - terug te brengen naar ons land zonder de verschuldigde heffing van 40 procent te betalen bij het Contactpunt Regularisaties. 'Maar in het verleden zijn wél tientallen miljarden euro's zwarte kapitalen teruggebracht naar ons land zonder regularisaties. Daarover gaat het.'

Kapitalen

'De huidige regularisatiewet, die in 2016 is ingevoerd, is sluitend. Maar de huidige aanpak staat in schril contrast met de vorige regularisatierondes. Bij de ronde die van 2006 tot medio 2013 liep, is meer dan 5 miljard euro aan inkomsten geregulariseerd. Bij de overgrote meerderheid van de dossiers werden de achterliggende kapitalen echter niet geregulariseerd, maar wel gerepatrieerd naar een Belgische rekening.'

Dit is een opportuniteit om de budgettaire coronakraters op te vullen.
Steven Vanden Berghe
Voorzitter van de rulingdienst

De niet-geregulariseerde miljarden lijken nu 'veilig' te staan op Belgische rekeningen, omdat de fiscale inbreuken zijn verjaard, maar Vanden Berghe wijst erop dat het parket de eigenaars én de banken wel nog strafrechtelijk kan vervolgen voor witwassen. Hij verwijst naar een recent dossier in Oost-Vlaanderen rond de familie Engels, van het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf. De familie bleek in het verleden haar zwart geld uit Zwitserland niet volledig te hebben geregulariseerd en werd alsnog vervolgd toen het gerecht dat ontdekte. Ook KBC wordt in die zaak vervolgd.

Lagere tarieven

Vanden Berghe pleit voor een nieuwe regularisatieronde om al die miljarden euro's aan niet-geregulariseerde kapitalen op Belgische rekeningen alsnog te regulariseren. Die ronde kan volgens hem gebeuren voor een korte periode en met lagere tarieven omdat intussen al vele jaren roerende voorheffing en andere taksen zijn betaald op die financiële producten waarin dat niet-geregulariseerd geld is gestopt. 'Ook kan een speciale regeling worden uitgewerkt voor de financiële instellingen, zodat ook zij in het reine kunnen komen met hun verleden.'

Na de nieuwe regularisatieronde moet volgens de topman van Financiën volop worden ingezet op de strafrechtelijke vervolging van wie zijn kapitalen dan nog altijd niet heeft geregulariseerd. 'Daarvoor kan massaal worden aangeworven bij het gerecht. Die investering in mensen en middelen zal renderen voor de schatkist.'

Volgens Vanden Berghe is het een probleem dat het zwart geld op de Belgische rekeningen te weinig op de radar komt van onze parketten en van de antiwitwascel. De belastingdiensten wisselen al volop informatie uit over buitenlandse bankrekeningen, maar volgens hem is er ook nood aan zo'n gegevensuitwisseling met de fiscus over het geld dat op Belgische rekeningen staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud