‘Moslims moeten onze waarden overnemen'

©Photo News

‘Als we niet opletten, ontploft er weer een tijdbom in onze samenleving’, zegt staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). ‘We gaan onze ogen daar toch niet voor sluiten?’

Als een wervelwind is Zuhal Demir de afgelopen twee weken door de Wetstraat gestormd. Sinds ze haar partijgenote Elke Sleurs is opgevolgd als staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Armoedebestrijding en Wetenschapsbeleid is ze amper uit de spotlights weg te slaan. Bij Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum waartegen de N-VA al langer strijd voert, hebben ze dat geweten. Volgens de Vlaams-nationalisten verdedigt het centrum te veel de belangen van mensen van allochtone origine en te weinig het algemeen belang.

‘Kijk naar het arrest van het Europees Hof van Justitie over het hoofddoekenverbod in bedrijven van afgelopen week’, zegt Demir. ‘Dat maakt duidelijk dat bedrijven, in het kader van een neutraliteitsbeleid, hun werknemers kunnen vragen geen hoofddoek of ander religieus, politiek of filosofisch teken te dragen. Unia maakt daarvan dat een hoofddoekenverbod enkel kan onder strikte voorwaarden. Daarmee toont het centrum zich een slechte verliezer.’

Er zijn toch voorwaarden aan het verbod? Zo geldt het enkel voor werknemers die in contact komen met klanten.

Zuhal Demir: ‘Het arrest is een game changer. We discussiëren al twintig jaar over de vraag of een werkgever aan een werknemer mag vragen om geen hoofddoek of andere religieuze symbolen te dragen. Het Europees Hof van Justitie brengt eindelijk duidelijkheid: het kan als hij dat in zijn arbeidsreglement inschrijft. Unia heeft elf jaar geprocedeerd tegen zo’n maatregel, maar het heeft verloren en dat moet het aanvaarden. Het wordt tijd dat het bedrijven helpt bij het uitwerken van een neutraliteitsbeleid.’

Heeft u een probleem met hoofddoeken?

Demir: ‘Iedereen mag zich kleden zoals hij of zij dat wil, maar er zijn grenzen. Boerka’s horen bij ons niet thuis. Hoofddoeken wel, maar het recht om een hoofddoek te dragen is beperkt als het botst op het recht van een werkgever op een neutraliteitsbeleid. Een bedrijf heeft, net zoals een stad, het recht te zeggen dat het wegens de neutraliteit liever geen hoofddoeken ziet.’

Moet u het als staatssecretaris voor Gelijke Kansen niet eerder opnemen voor moslims als ze onder druk staan?

©Dieter Telemans

Demir: ‘Ik doe dat ook, maar ik vind niet dat ze zich in een slachtofferrol mogen wentelen. De realiteit is wat ze is: de daders van de aanslagen van 22 maart waren geradicaliseerde moslims en we kampen met het probleem van de Syriëstrijders. De eerste slachtoffers daarvan zijn de gematigde moslims die vaak in dezelfde hoek worden gezet. Daar vecht ik tegen, maar ik vecht ook voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de rechten van holebi’s. Dat zijn waarden die essentieel zijn in onze samenleving en we wijken daar niet van af. Helaas zijn die principes nog altijd taboe in de moslimgemeenschap en dat moet veranderen.’

Bent u niet strenger voor moslims dan voor de katholieke kerk? Ook die worstelt nog altijd met homoseksualiteit.

Demir: ‘Nee, ik heb dezelfde verwachtingen. Een bisschop let nu en dan op zijn woorden als hij over homoseksualiteit praat, maar ik heb nog niet gehoord dat katholieken homo’s van flatgebouwen gooien. Of dat bisschoppen oproepen om homoseksuelen af te ranselen.’

Kent u imams die dat wel doen?

Demir: ‘Ik ken in elk geval imams die homoseksualiteit doodzwijgen of afkeuren, waardoor moslimjongeren nog altijd niet voor hun geaardheid durven uit te komen. Dat is niet enkel de schuld van de moslimgemeenschap, ook het beleid heeft gefaald. De politiek heeft nieuwkomers veel te lang hun gang laten gaan. Er werd nu en dan eens een subsidie tegenaan gesmeten, maar voor de rest moeide niemand zich. Pas met de aanslagen in Brussel van 22 maart van vorig jaar is iedereen wakker geworden. Pas nu zegt iedereen dat wie naar hier komt naast rechten ook plichten heeft. Dat is 20 jaar te laat, waardoor we een generatie jongeren verloren hebben. In sommige steden worden we zelfs met een vorm van apartheid geconfronteerd.’

Overdrijft u niet een beetje?

Demir: ‘Ga dan naar die wijken! Er is, zoals in Zuid-Afrika destijds, geen georganiseerde apartheid, maar ze is er wel. Allochtonen en autochtonen wonen in hun eigen buurten en hebben geen contact met elkaar.’

Hoe wilt u dat veranderen?

Demir: ‘Dat gaat traag, maar het positieve is dat de meeste politici intussen beseffen dat er iets moet gebeuren. Kijk naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die allochtone ouders opriep om meer betrokken te zijn bij het onderwijs. Ze heeft daar vanuit linkse hoek veel hysterische kritiek op gekregen, maar ze had gelijk. Mijn ouders zijn, hoewel ze geen foutloos Nederlands spreken, perfect geïntegreerd omdat ze onze waarden geassimileerd hebben. Maar niet iedereen doet dat uit eigen beweging, sommigen hebben hulp of wat dwang nodig. Hadden we die vanaf het begin geboden, dan zouden de problemen nu veel kleiner zijn geweest.’

Vindt u, net zoals het Vlaams Belang, dat nieuwkomers zich moeten assimileren en volledig onze cultuur moeten overnemen?

Demir: ‘Ik zeg niet dat mensen hun identiteit helemaal moeten loslaten. Thuis doen ze wat ze willen. Ik spreek met mijn ouders geen Nederlands. En als mensen vijf keer per dag willen bidden, is dat voor mij geen probleem. Maar nieuwkomers moeten zich wel aanpassen aan onze normen en waarden. Over de democratie, de rechtsstaat, de gelijkwaardigheid van mensen en de scheiding van kerk en staat maken we geen compromissen. Als mensen dat niet aanvaarden, moeten ze hun conclusies trekken.’

Is dat de Zuhal Demir-manier om zoals de Nederlandse premier Mark Rutte te zeggen: ‘Doe normaal of ga weg’?

REACTIE UNIA

Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia reageert met ‘toenemende verbazing’ op de uitspraken van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en nodigt haar uit voor een gesprek. ‘Net zoals Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) lezen we in het arrest van het Europees Hof dat bedrijven mensen met een hoofddoek niet zomaar kunnen ontslaan’, zegt woorvoerder Bram Sebrechts. ‘Kledingvoorschriften moeten ingebed zijn in een coherent en systematisch beleid, het kan enkel voor werknemers die in rechtstreeks contact staan met klanten en vooraleer tot ontslag over te gaan, moet de werkgever nagaan of een andere functie in het bedrijf mogelijk is.’

Daarnaast wijst Unia erop dat het al jaren bedrijven en organisaties helpt met hun vragen over de antidiscriminatiewetgeving. ‘We beschikken over een online cursus die al meer dan 3.000 gebruikers telt.’

Demir: ‘Dat is toch de normaalste zaak van de wereld? We gaan onze ogen daar toch niet voor sluiten? Er is vorig jaar een tijdbom ontploft in onze samenleving en als we niet opletten, gebeurt dat nog een keer. Er is een grens aan de tolerantie. Vlamingen zijn niet racistisch, ze willen enkel dat nieuwkomers zich een klein beetje aanpassen. Is het te veel gevraagd dat we respect vragen voor onze normen en waarden?’

Alsof politici ooit onze normen en waarden in de uitverkoop hebben aangeboden.

Demir: ‘Waarom is het Vlaams Belang doorgebroken en waarom beroert de Nederlandse populist Geert Wilders de gemoederen zo? Net omdat we onze normen en waarden hebben verwaarloosd. Als er een goed beleid zou zijn gevoerd, dan waren ze nooit aan de oppervlakte gekomen. We moeten hun ideeën niet kopiëren, maar het signaal van de kiezer moet wel worden gehoord.’

Wat is dan nog het verschil tussen de N-VA en Wilders of het Vlaams Belang?

Demir: ‘Die laatste twee hopen door de mensen naar de mond te praten stemmen te winnen. Ze zeggen dat we alle vreemdelingen het best kunnen terugsturen naar hun land van herkomst, terwijl dat totaal onrealistisch en ongewenst is. We luisteren naar wat leeft bij de bevolking, maar we doen niet aan vuilspuiterij. We vertalen het ongenoegen naar oplossingen die het algemeen belang dienen.’

U schermt met het algemeen belang, maar op dat vlak heeft uw partij toch geen al te beste beurt gemaakt?

Demir: ‘Hoe bedoelt u?’

De hele hetze over de graaicultuur bij intercommunales heeft toch bewezen dat de N-VA een partij is zoals een ander?

Demir: ‘Bij intercommunales bezetten we 17 procent van het aantal mandaten, terwijl ons electorale gewicht veel hoger ligt. Een veel kleinere partij zoals CD&V bezet veel meer mandaten.’

Komaan, u kunt toch niet doen alsof er niets aan de hand is?

Demir: ‘Natuurlijk begrijp ik niet hoe mensen de mandaten aan elkaar kunnen rijgen. Een politicus kan er misschien een of twee engagementen bijnemen, maar geen 40. Ik hoop dat er duchtig wordt gesnoeid in het aantal mandaten en dat er iets wordt gedaan aan de verloning. Want als ik die bedragen hoor, denk ik ook: ja hallo. En als we dan toch bezig zijn, moeten we ook het aantal politici inperken, want we lopen elkaar onder de voet. Dit land telt meer dan 450 parlementsleden, dat is niet serieus.’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content