Advertentie

N-VA: 'Uitkering werklozen beperken in tijd'

©BELGA

‘We zullen nóg meer moeten hervormen om nóg meer mensen aan het werk te krijgen’, zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. Ze pleit er opnieuw voor om werkloosheidsuitkeringen na verloop van tijd stop te zetten.

Enkele dagen na de para-rel maakt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir duidelijk dat de focus van haar partij nog altijd bij sociaal-economische hervormingen ligt. ‘De arbeidsmarkthervormingen uit het regeerakkoord zijn geen eindpunt, maar een beginpunt’, zegt ze. ‘Als we de Europese doelstellingen willen halen, moeten we meer doen dan het doorvoeren van de indexsprong en het verlagen van de loonlasten van de bedrijven met 960 miljoen euro.’

Om meer mensen aan het werk te krijgen pleit Demir ervoor de werkloosheidsuitkeringen na verloop van tijd stop te zetten. Zo’n voorstel ligt politiek ontzettend gevoelig, want CD&V én de vakbonden zijn er als de dood voor. De N-VA drong tijdens de regeringsvorming aan op zo’n maatregel, maar de christendemocraten blokten dat af.

Demir komt met haar pleidooi op de dag dat de vertegenwoordigers van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau in de commissie Sociale Zaken van de Kamer toelichting geven over de effecten van het regeringsbeleid op de economische groei en de jobcreatie. Uit hun cijfers blijkt dat er door de indexsprong en de lastenverlagingen van de regering-Michel tegen 2019 zo’n 60.000 banen bijkomen. Daarenboven zijn er de 160.000 jobs die er volgens het Planbureau door de jaren heen sowieso bijkomen.

De regering-Michel heeft zich voorgenomen tegen het einde van de legislatuur een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent te bereiken. Die graad geeft weer welk aandeel van de 20- tot 64-jarigen aan de slag is. Om aan dat percentage te komen, moeten er 440.000 jobs bijkomen, want nu ligt de werkzaamheidsgraad op slechts 67,2 procent. De federale regering legt met de hervormingen die ze heeft aangekondigd dus maar de helft van de weg af.

‘We moeten met extra hervormingen werklozen prikkelen om een baan te zoeken’, stelt Demir. ‘Als ze merkten dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo’n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Ik weet dat zoiets niet in het regeerakkoord staat, maar ik hoop dat de andere partijen nog bij hun verstand komen.’

Vanuit dezelfde logica betreurt het Antwerpse Kamerlid het dat de sociale partners vorige week hebben afgesproken de laagste en de hoogste werkloosheidsuitkeringen te verhogen. ‘Zo remmen ze de prikkel af om werk te zoeken’, klinkt het. ‘Het was socialer de uitkeringen voor gehandicapten te verhogen, want die mensen hebben het hard nodig en ze kunnen meestal niet werken.’

Wat met de vaststelling dat er niet voldoende banen zijn om alle werkzoekenden aan werk te helpen? ‘Er staan nog heel wat vacatures open’, zegt Demir. ‘Ik merk dat heel wat mensen niet in de schoonmaaksector of in de horeca willen werken en dat werkgevers daarom blij zijn dat ze Oost- of Zuid-Europeanen kunnen aannemen. Eenzelfde tendens zie ik bij klerenwinkels. Waarom gaan onze werklozen daar niet op in? Met meer ‘prikkels’ zullen ze dat volgens mij wel doen.’

Tot slot maant Demir minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan om de flexibilisering van de arbeidsmarkt die in het regeerakkoord staat snel door te voeren. ‘Nu moeten werknemers overuren nog binnen drie maanden compenseren. Dat zou beter op jaarbasis gebeuren’, stelt ze. ‘Ook moeten we de regels voor deeltijds werk versoepelen en kunnen de loonbarema’s voor mijn part op de schop. Doordat oudere werknemers duurder zijn, worden ze de arbeidsmarkt uitgeduwd. We moeten werknemers eindelijk belonen op basis van wat ze presteren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud