Nog nooit zo veel ‘politieke misdrijven' in België

Naast het toegenomen moslimextremisme zijn ook extreemlinkse en anarchistische groeperingen steeds actiever in ons land. ©BELGA

Er is nog nooit zo veel politiek geïnspireerde criminaliteit geweest in België. Minister Geens ziet naast het moslimextremisme ook een toename van het anarchisme en extreemlinks geweld.

Er was een tijd dat er in ons land amper mensen vervolgd werden voor de zogeheten ‘misdrijven tegen de veiligheid van de staat’. Dat gaat van het beramen van aanslagen tegen de koning of de regering, ‘het opnemen van de wapens tegen België’, taken uitvoeren voor buitenlandse legers, een oorlog tegen België aanmoedigen, burgers doen twijfelen aan hun trouw aan de Belgische staat, enzovoort. Tien jaar geleden telde de politie zo amper 80 gevallen. In 2000 waren dat er zelfs maar 21. En meer recent, in 2013, waren dat er ook nog slechts 115. Maar vorig jaar stelde de politie liefst 487 misdrijven tegen de veiligheid van de staat vast.

‘Er is dus sprake van een stijgende tendens’, antwoordt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van MR-Kamerlid Kattrin Jadin. Logische oorzaak is natuurlijk de hoge terreurdreiging in ons land, maar niet alleen dat. ‘De sterke stijging heeft momenteel te maken met het islamitisch extremisme. Maar daarnaast blijven ook de anarchistische en extreemlinkse groeperingen actief in België. Dat uit zich in bedreigingen, materiële beschadigingen en verstoring van de openbare orde. Over het algemeen stijgt de door onze diensten waargenomen activiteit van die groeperingen. Potentiële doelwitten voor hen zijn de multinationals en de internationale instellingen op ons grondgebied, maar ook onze eigen ordediensten.’

Turken en Koerden

Onder andere de spanningen tussen Turkse nationalisten en Koerdische militanten leiden ook hier tot intimidaties en confrontaties.
Koen Geens
minister van Justitie

Ook andere politieke motieven verklaren dat de ‘politieke criminaliteit’ op een recordhoogte zit in ons land. Geens: ‘Ook de geopolitieke crisissen in Syrië en Turkije dragen bij tot een toename van de spanning in België tussen Turkse nationalistische elementen en Koerdische militanten, onder wie de sympathisanten van de rebellengroep PKK. Die spanningen hebben de afgelopen maanden geleid tot intimidaties en zelfs confrontaties tussen de twee gemeenschappen.’

Opvallend is dat Geens de recordcijfers minder linkt aan extreemrechtse bewegingen in ons land. ‘De extreemrechtse groeperingen worden eveneens opgevolgd, maar hun activiteit blijft momenteel eerder beperkt’, stelt Geens vast.

487
De politie telde vorig jaar 487 misdrijven ‘tegen de veiligheid van de staat’, dubbel zoveel als twee jaar geleden.

Het gros van de 487 misdrijven tegen de veiligheid van de staat die de politie vorig jaar heeft vastgesteld, vond plaats in het Brusselse, met 241 gevallen vorig jaar tegenover 155 in 2015, 98 in 2014 en zelfs maar 48 in 2013. De jaren voordien schommelde dat zelfs maar rond de 20 gevallen. In Vlaanderen ging het vorig jaar toch ook om 164 gevallen, terwijl de cijfers van de vorige jaren gelijkliepen met die in Brussel. In Wallonië was er vorig jaar dan weer een daling van 107 gevallen in 2015 naar 82 gevallen.

In Vlaanderen telde de politie ‘slechts’ 47 gevallen in de provincie Antwerpen tegenover 59 een jaar eerder. Het gros van de feiten vond plaats in de stad Antwerpen (35). Maar in de andere provincies stegen de statistieken wel, naar 46 in Vlaams-Brabant (een verdubbeling), 32 in Oost-Vlaanderen, 23 in West-Vlaanderen en 16 in Limburg.

Ook in Duitsland

De Belgische statistieken liggen in de lijn met die in ons buurland Duitsland, waar eerder dit jaar ook sprake was van een recordaantal aan politiek gemotiveerde misdrijven. In de Duitse pers werd dat vooral geduid op basis van de botsingen tussen rechts en links naar aanleiding van de terreuraanslagen, de vluchtelingencrisis en de verkiezingen.

Thomas de Maizière, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, noemde de toestand ‘onaanvaardbaar’. In Duitsland was er dan ook sprake van 41.500 politieke misdrijven, waarvan 4.300 gewelddadig waren.

Zwart cijfer

Met 487 gevallen lijkt het in ons land mee te vallen, maar Geens waarschuwt dat er ook nog een ‘zwart cijfer’ is boven op de geregistreerde gevallen in de politiedatabank ANG. Want de politie mag politieke criminaliteit alleen ‘algemeen’ registreren, louter op basis van de materiële feiten en en niet op basis van de onderliggende ideologie, gaande van het islamisme, racisme, anarchisme tot ecoradicalisme. De privacywet verbiedt het bijhouden van gegevens over politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content