Peeters vraagt bijkomend onderzoek naar Belfius

Peeters beschouwde de zaak eerder als geregeld, maar is nu ontstemd over wat hij te lezen kreeg in een particuliere klacht. ©BELGA

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) legt dan toch Belfius op de rooster voor de manier waarop de bank omsprong met klanten die een negatieve rente betaald moesten krijgen op hun hypotheeklening.

Een aantal klanten van Belfius sloot in 2005 een hypothecair krediet af met een variabele rente. De marktrente ging intussen dermate de diepte in dat voor die specifieke leningen de rente negatief werd. Dat betekent dat de bank die klanten een rentevergoeding moet betalen en niet omgekeerd.

Belfius hield vol dat het niet in de geest van het contract lag dat ze voor het lenen van geld een rente verschuldigd kon zijn aan de klant. De bank zwichtte op een bepaald moment toch gedeeltelijk door klanten een voorstel te doen als ze daar zelf om vroegen. Belfius liet weten dat er voor een aantal specifieke gevallen wel een commerciële tussenkomst gerechtvaardigd was.

Johan Klaps, Kamerlid voor de N-VA, wees minister van Economie Kris Peeters er in de Kamercommissie Bedrijfsleven meermaals op dat Belfius in de fout ging en contractueel verplicht was om alle betrokken klanten automatisch een negatieve rente uit te betalen.

‘Ik moet vaststellen dat de afhandeling van deze dossiers mij weinig tevreden stelt.'
Kris Peeters
Minister van Werk, Economie en Consumenten

Peeters had er aanvankelijk toch vertrouwen in dat Belfius de zaak correct afhandelde. ‘Ik was tevreden dat Belfius mij op 4 mei 2017 per schrijven meedeelde dat het zich ertoe verbindt om de betrokken dossiers van de cliënten individueel te onderzoeken en op basis van alle elementen in het dossier een voorstel tot regeling te formuleren,’ sprak hij woensdag in de Kamercommissie.

De minister benadrukte dat hij zelf geen contracterende partij is en dus geen kennis van de inhoud van de voorstellen had. Maar door een particuliere klacht die hij onder ogen kreeg, is zijn blik op het dossier veranderd. ‘Ik moet vaststellen dat de afhandeling van deze dossiers mij weinig tevredenstelt. Ik heb dan ook de opdracht gegeven aan mijn administratie om op basis van deze nieuwe elementen in het dossier een bijkomend onderzoek in te stellen naar Belfius.’

Belfius wenst op dit ogenblik geen commentaar bij de beslissing van de minister te geven.

Gesponsorde inhoud

Partner content