Privé-detectives mogen werknemers onbeperkt volgen

©Flip Franssen/Hollandse Hoogte

Alle privé-detectives in België melden op hun websites dat ze werknemers schaduwen tegen betaling. Toch zijn er nog altijd geen regels voor het inzetten van privé-detectives op de werkvloer. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belooft de detectivewet nog dit jaar onder de loep te nemen.

In maart 2013 ontstond er discussie over het inzetten van privé-detectives om personeelsleden of managers te bespioneren. Aanleiding waren hoorzittingen over de kwestie in het parlement. Sp.a-minister van Werk Monica De Coninck beloofde werk te maken van betere regelgeving als werkgevers een detective willen inschakelen. De Coninck waarschuwde dat de gehanteerde praktijken niet altijd wettelijk zijn, dat het privéleven van de werknemers ook gerespecteerd moet worden, dat de werkgever verplicht is de werknemers te informeren zoals bij het installeren van bewakingscamera’s, dat een rapport van een privé-detective nooit gebruikt kan worden als een wettelijk bewijs, ‘hooguit als een begin van bewijs' en dat het inzetten van privé-detectives sowieso het vertrouwen tussen werkgever en werknemer niet ten goede komt. de minister vroeg de Nationale Arbeidsraad (NAR) ‘zich snel te buigen over de inzet van privédetectives op de werkvloer’.

Maar twee jaar later is er helemaal niets veranderd. De wet op de privédetectives, die dateert van 19 juli 1991, is nog altijd niet gemoderniseerd. En het beloofde overleg tussen vakbonden en werkgevers binn en de Nationale Arbeidsraad is een stille dood gestorven. ‘De vorige minister van De Coninck heeft inderdaad in 2013 het advies van de NAR ingewonnen over deze problematiek. Intussen zijn een aantal hoorzittingen in de NAR georganiseerd’, vertelt Jan Steenlant, adjunct-secretaris van de NAR. ‘Maar begin 2014 heeft de minister laten verstaan dat dit geen prioriteit meer was voor haar. De nieuwe regering zou de discussie verder zetten.’ Sindsdien ligt alles stil.

De problemen die twee jaar geleden al aan de oppervlakte kwamen, zijn er dus nog altijd. De vakbonden zijn intussen weinig incidenten ter oren gekomen. ‘Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat de onderzoeken van privé-detectives discreet blijven’, weet een expert. ‘Ook bij Binnenlandse Zaken, die de detectives moet controleren, sijpelt er weinig informatie door. Maar de geviseerde werknemers zijn meestal ook niet zuiver op de graat en zullen niet snel klagen bij het meldpunt van Binnenlandse Zaken.’

De interesse bij werkgevers om detectives in te huren is moeilijk in te schatten, maar het aanbod is er zeker. Wie de websites bezoekt van in België vergunde privé-detectives zal in het aanbod altijd het schaduwen van personeel terug vinden. De privé-detectives zijn niet geremd in de diensten die ze aanbieden. Ze willen bijvoorbeeld tegen betaling uitpluizen in welke discotheken en bars een personeelslid zoal vertoeft in zijn vrije uren. Dat lijkt misschien verregaand, maar dat is volgens de huidige wetgeving perfect legaal. Het ‘schaduwen’ en ‘achtervolgen’ van vertegenwoordigers op de baan, al dan niet met behulp van gps-traceertoestellen, of ‘infiltratie in het bedrijf’ zijn slechts enkele van de voorgestelde onderzoeksmethodes op de websites van de detectives.

'Schaduwing, observatie en achtervolgingen van werknemers, bij vermeend diefstal van goederen of gelden, zwartwerk, oplichting, misbruik van vertrouwen, wangebruik bedrijfsinfrastructuur, oplichting, algemene screening,...', biedt een privé-detective bijvoorbeeld aan.'We gaan na of uw werknemer misbruik maakt van zijn privileges, irreële onkostennota's of prestatiebladen invoert, en of hij/zij de gemaakte afspraken met klanten goed naleeft', luidt het op een andere site. 'Wij garanderen volledige confidentialiteit, strikte geheimhouding en efficiënte resultaten', lezen we tot slot op de sites van de privé-detectives.

Grote bedrijven hebben ook eigen detectives in dienst. Bij Bpost luidt het dat die detectives ‘alle schade onderzoeken die het bedrijf (potentieel) door externe of interne fraude oploopt’. ‘Details kunnen wij u vanwege confidentialiteit en efficiëntie niet bezorgen’, luidt het. Ook Proximus heeft een interne dienst met detectives. ‘Alles conform de wet. Wij doen geen beroep op externe detectives. Als nv van publiek recht mogen wij zulke opdrachten niet laten uitvoeren door derden’, luidt het bij Proximus.

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), laat weten dat hij nog dit jaar start met een evaluatie van de privé-detectivewet. Jambon overweegt bijvoorbeeld de privé-detectives te verplichten telkens een schriftelijk verslag te laten opstellen van hun onderzoeken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud