Recordaantal controles in bewakingssector

©Getty Images

Vorig jaar zijn dubbel zoveel controles uitgevoerd in de bewakingssector. Ruim 480 bewakingsagenten liepen tegen de lamp. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Binnenlandse Zaken.

Er gelden al meer dan een jaar strengere regels voor alle mogelijke bewakingsactiviteiten in ons land. Dat gaat van de bewakingsagent aan de bedrijfspoort over de winkelinspecteur, de geldtransporteur, de beheerder van een alarmcentrale, de lijfwacht, de securityagent op een festival tot de portier van een discotheek. Niemand mag nog een strafblad hebben, behalve als het verkeersovertredingen betreft.

De meesten moeten nu ook een uniform dragen met het embleem ‘Vigilis’. Alle opleidingen moeten door een externe inspectie of certficatie-instelling zijn goedgekeurd.

Om na te gaan of de nieuwe regels wel worden nageleefd zijn het afgelopen jaar 1.152 controles uitgevoerd op het terrein. Dat is een recordaantal en bijna dubbel zoveel als de 648 controles die plaatsvonden in 2017. Ze zijn uitgevoerd door de directie Controle Private Veiligheid van Binnenlandse Zaken.

Wet overtreden

De opgedreven controles bleken nodig want vorig jaar liepen 486 gecontroleerde bewakingsagenten en andere personen uit de sector tegen de lamp omdat ze de wet overtraden. Dat was ruim een op de zes van de 2.897 personen die vorig jaar zijn gecontroleerd.

Ik stel me de vraag of 16 inspecteurs volstaan om de sector te controleren.
Brecht Vermeulen
N-VA-Kamerlid

Er zijn vorig jaar ook enkele gerichte controleacties gehouden. Tijdens de zomersolden zijn 50 winkels gecontroleerd. Van de 87 daar aangetroffen bewakingsagenten bleken er zelfs 38 in overtreding te zijn.

Een andere actie die focuste op de industrie, bedrijven, havens en luchthavens, leverde betere resultaten op. Op 404 sites werden 398 bewakingsagenten gecontroleerd en (slechts) een op de tien (11,56%) was niet in orde.

Uitgaansmilieu

Maar het uitgaansmilieu blijft het zorgenkind van de sector. De 147 controles bij discotheken, cafés en bars hebben tot 309 processen-verbaal geleid, bijna evenveel als het jaar voordien. Dat is meer dan een derde van alle 927 pv’s die vorig jaar zijn opgesteld in de hele sector.

1.152
controles
Om na te gaan of de nieuwe regels wel worden nageleefd zijn het afgelopen jaar 1.152 controles uitgevoerd op het terrein.

De inbreuken betroffen onder andere een gebrek aan opleiding bij de portiers of het regelrecht ontbreken van de nodige vergunningen. Vaak ontdekten de controleurs dat de portiers aan de deur wel in orde waren, maar de security in het etablissement niet.

Ook een kwart (34) van de 120 klachten die burgers vorig jaar over de bewakingssector hadden, sloeg op het uitgaansmilieu, terwijl er maar twee klachten gingen over de security op festivals of andere evenementen zoals concerten, braderijen en beurzen.

Oneerlijke concurrentie

Naast de klachten van burgers zijn ook 225 klachten ingediend vanuit de sector zelf. Die gingen onder meer over oneerlijke concurrentie of firma’s. 88 van die klachten gingen niet over bewakingsactiviteiten, maar over installateurs van camera’s en alarmsystemen. Ook daar loopt het dus nog fout.

N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen stelt zich de vraag of de directie Private Veiligheid met slechts 16 inspecteurs wel voldoende mensen heeft om de hele sector te controleren. ‘Maar in vergelijking met 2012 en 2013 zijn de controles met 150 procent gestegen. Het is dus niet zo dat de sector niet gecontroleerd wordt. Als er nog zoveel inbreuken plaatsvinden in de horeca moeten we die sector nog meer sensibiliseren en gerichter controleren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect