Advertentie

Rekening Hezbollah-financier achtervolgt KBC

Yahya Jammeh, die tot januari 2017 22 jaar lang dictator was van Gambia, liet via de centrale bank van Gambia geld storten op Antwerpse KBC-rekeningen voor de aankoop van luxevoertuigen. ©AFP

In de Afrikaanse pers zijn documenten gelekt over betalingen die een Hezbollah-geldschieter deed via KBC. Maar De Tijd vernam dat KBC aangifte deed en de rekeningen sloot.

‘Bank at heart of Gambian tyranny’, titelde de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian vorige week vrijdag. De bank die een centrale rol speelde om de Gambiaanse dictator Yahya Jammeh 22 jaar aan de macht te houden, is volgens de krant het Belgische KBC. Maar onderzoek van De Tijd wijst erop dat KBC wel aan de alarmbel trok en de verdachte rekeningen sloot.

1 miljard
versluisd uit Gambia
Met de hulp van fixers zoals ex-KBC-klant Mohammed Bazzi zou de Gambiaanse dictator minstens 1 miljard dollar uit Gambia hebben versluisd.

De affaire draait rond Mohammed Ibrahim Bazzi. Die is op 17 mei vorig jaar door de Amerikaanse overheid aangewezen als financier van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De Amerikanen beschuldigden ook zijn bedrijven, zoals het Gambiaanse oliebedrijf Euro African Group en het Belgische energiebedrijf Global Trading Group. Dat laatste is gevestigd op de Antwerpse Frankrijklei en heeft Bazzi al opgericht in het jaar 2000. Kort na de beschuldigingen van de Amerikanen nam Bazzi, die ook woonde in Antwerpen, ontslag bij zijn bedrijf. Een andere Bazzi nam het roer over en het bedrijf ging voort onder een nieuwe naam.

Een onderzoek van het journalistencollectief OCCRP bracht vorige week woensdag aan het licht dat Bazzi ook een cruciale ‘fixer’ was van de Gambiaanse ex-dictator Yahya Jammeh. Die leidde Gambia van 1994 tot januari 2017. Hij liet tegenstanders folteren en opsluiten en journalisten vermoorden. Met de hulp van fixers zoals Bazzi zou de dictator minstens 1 miljard dollar hebben versluisd uit Gambia. In ruil voor die hand- en spandiensten zou Bazzi’s bedrijf Euro African Group jarenlang een monopolie hebben gekregen op de oliebusiness in Gambia.

Eén bank: KBC

Volgens de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian leiden Bazzi’s Europese activiteiten via zijn Antwerpse bedrijf Global Trading Group allemaal naar één bank: KBC. Gelekte documenten wijzen op tal van betalingen, die variëren van 200.000 tot 1 miljoen dollar, die de centrale bank van Gambia deed op de KBC-rekening van Bazzi’s Antwerpse bedrijf. Een gelekte factuur die dateert van november 2011 gaat bijvoorbeeld over de aankoop van vier luxebussen voor 720.000 euro.

Tijdens een betoging van Hezbollah in Libanon wordt een Israëlische vlag verbrand. ©AFP

Het zou volgens de Afrikaanse krant wijzen op KBC’s gebrek om illegale geldstromen te detecteren. Maar De Tijd vernam dat KBC al in 2011 vertrouwelijk aangifte deed bij de Belgische antiwitwascel van de verdachte transacties bij Bazzi’s Antwerpse bedrijf. KBC zou kort daarna, al begin 2012, ook alle rekeningen hebben gesloten, ook al kon het Antwerpse gerecht niemand vervolgen voor de verdachte betalingen.

Ook andere banken in ons land die na KBC met Bazzi en zijn Antwerpse bedrijf te maken kregen, lijken hun plicht te hebben vervuld om witwasaangiftes te doen.

De Zuid-Afrikaanse krant blijft er echter bij dat KBC als Bazzi’s bankier hielp bij het financieren van Hezbollahs militie en bij ‘de ondergang van Gambia onder Jammeh’. De krant verwijst ook naar nieuwe Amerikaanse regels in de strijd tegen de financiering van Hezbollah, die tot nu vooral Libanese banken viseerden. ‘Maar na de onthullingen zou de focus kunnen verschuiven van Beiroet naar Brussel’, besluit de krant.

KBC reageert

KBC kan en wil niet zeggen of iemand klant is bij de bank of niet. 'Als algemeen principe en omwille van de discretieplicht opgelegd aan financiële instellingen, is het KBC niet toegestaan om mee te delen of een persoon of bedrijf al dan niet klant is van KBC', stelt de bank in een geschreven reactie. 'Bovendien kan, wil en mag KBC geen informatie bekendmaken of gegevens over individuele klanten of over transacties.'

KBC kan en wil geen informatie bekendmaken over individuele klanten of transacties.
KBC

Maar KBC benadrukt wel dat het zijn antiwitwasverplichtingen vervult. 'In overeenstemming met de Europese antiwitwasregelgeving onderschrijft KBC de inspanningen van de autoriteiten om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiële criminaliteit in het algemeen te bestrijden. In dat verband heeft KBC aanzienlijke inspanningen geleverd en heel wat geïnvesteerd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regelgeving, waaronder antiwitwasrichtlijnen, te implementeren.  Het wettelijk en regelgevend kader is in de loop der tijd geëvolueerd, wat heeft geleid tot een voortdurende aanpassing van embargo's ten aanzien van bepaalde regio's, sectoren, bedrijven of personen.'

'KBC hanteert strenge processen voor klantacceptatie en transactiecontrole, waardoor de bank ongebruikelijke transacties goed kan opsporen. Mogelijk verdachte transacties worden binnen KBC onderzocht volgens strikte regels met inachtname van alle wettelijke bepalingen ter zake. Alarmsignalen voor mogelijk verdachte transacties worden nauwkeurig onderzocht en, zo nodig, aan de bevoegde autoriteiten gemeld. In bepaalde gevallen wordt de relatie met klanten beëindigd. Door zijn geheimhoudingsplicht kan en wil KBC echter geen details over individuele klanten, transacties en/of eventuele meldingen delen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud