Steeds minder mensen betalen alimentatie aan ex-partner

©ANP XTRA

Het aantal Belgen dat onderhoudsgeld geeft aan een ex-partner, daalde in vijf jaar tijd met tien procent.

Doordat ouders na een scheiding vaker voor fiftyfifty co-ouderschap kiezen, wordt er minder onderhoudsgeld betaald voor degene die de kinderen opvangt. Vorig jaar betaalden 201.400 Belgen alimentatie. Dat zijn er 22.000 minder dan vijf jaar geleden.

In totaal werd vorig jaar voor 745 miljoen euro aan onderhoudsgeld uitgekeerd, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een parlementaire vraag van Peter Vanvelthoven (sp.a).

Wie onderhoudsgeld betaalt, kan dat bedrag voor 80 procent fiscaal aftrekken. Daardoor heeft de fiscus een goed zicht op het aantal mensen dat tussenkomt in het levensonderhoud van een ex-partner of een verwante.

Het gaat dan vooral om gescheiden partners van wie de ene de andere nog een maandelijkse som betaalt voor de opvoeding van de kinderen. Maar ook alimentatie voor een ex-partner zonder kinderen valt onder de fiscale aftrek, net als onderhoudsgeld dat kinderen betalen aan hun gepensioneerde ouders.

Co-ouderschap in de lift

De daling van de alimentatie-uitkeringen hangt volgens specialisten samen met de toenemende populariteit van co-ouderschap.

Hoeveel alimentatie iemand na een scheiding betaalt, varieert enorm. Er is nog heel veel willekeur.
yves coemans
attaché gezinsbond

‘Ouders kiezen vaker voor een fiftyfiftyverdeling waarbij ze na een scheiding allebei evenveel voor de kinderen zorgen’, verklaart Sofie Vanassche, gezinssociologe aan de KU Leuven en de Arteveldehogeschool. ‘In principe wordt dan geen onderhoudsgeld meer gegeven, omdat er bij co-ouderschap van uitgegaan wordt dat beide ouders een gelijk aandeel van de kosten van de opvoeding op zich nemen.’ 

Ruim een op de drie gescheiden koppels kiest tegenwoordig voor een regeling waarbij de kinderen evenveel bij beide ouders verblijven. Vijfentwintig jaar geleden was dat amper een op de tien, blijkt uit onderzoek van Vanassche.

Belastingvoordeel

Ook de fiscaliteit speelt een rol in die verschuiving. ‘Als de kinderen evenveel bij beide ouders verblijven, kunnen mensen kiezen voor fiscaal co-ouderschap. Beide ouders genieten dan voor de helft van het belastingvoordeel om de kinderen ten laste te hebben’, zegt Yves Coemans, attaché van de studiedienst van de Gezinsbond.

‘Maar ze krijgen dan geen fiscale aftrek meer voor eventueel onderhoudsgeld. Op die manier kan de toenemende populariteit van co-ouderschap ertoe leiden dat minder mensen alimentatie betalen.’

‘Door de veranderende man-vrouwverhoudingen op de arbeidsmarkt is er minder partneralimentatie. Bovendien is die door de nieuwe echtscheidingswet beperkt in de tijd.’
Sofie Vanassche
gezinssociologe KU Leuven

Navraag bij de FOD Financiën leert inderdaad dat steeds meer gescheiden koppels opteren voor fiscaal co-ouderschap. In 2016 ging het om 40.400 koppels, een toename met 11 procent in drie jaar tijd.  

Coemans waarschuwt dat veel mensen ten onrechte denken dat fiscaal co-ouderschap voordeliger is omdat ze dan  geen onderhoudsgeld moeten betalen. ‘Nochtans is het in veel gevallen fiscaal interessanter om de kinderen ten laste te brengen van één van de ouders, die dan in ruil voor het belastingvoordeel onderhoudsgeld betaalt aan de ex-partner.’

Ook als er geen kinderen in het spel zijn, wordt nog soms alimentatie betaald door de echtgenoot die jarenlang kostwinner was. ‘Door de veranderende man-vrouwverhoudingen op de arbeidsmarkt neemt ook dat fenomeen af’, zegt Vanassche. ‘Met de nieuwe echtscheidingswetgeving is sinds 2007 de partneralimentatie trouwens beperkt in de tijd. Je moet nu nooit langer onderhoudsgeld betalen dan dat het huwelijk geduurd heeft.’

Gemiddeld 308 euro per maand

Iemand die alimentatie betaalt, hoestte vorig jaar gemiddeld 308 euro per maand op. Achter dat gemiddelde schuilen grote verschillen. ‘Er bestaat geen algemene standaardmethode om te berekenen wat een fair bedrag is’, zegt Coemans. 

‘Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals het aantal kinderen, hun leeftijd, het inkomen van de ouders en hun verdienvermogen. Er is nog heel veel willekeur. Rechters van dezelfde rechtbank oordelen vaak anders over een eerlijk bedrag aan alimentatie. Sommige ouders betalen niets na een scheiding, maar voor anderen kan het oplopen tot 2.000 euro per kind per maand.’

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud