nieuwsanalyse

'Stop het negativisme'

Premier Charles Michel (MR) krijgt steeds meer kritiek. ©Dieter Telemans

'De regering werkt en haalt resultaten. Stop het negativisme', zo biedt premier Charles Michel (MR) tegengewicht voor de kritiek dat België een 'failed state' zou zijn.

Het disfunctioneren van de 'failed state' België wordt premier Charles Michel (MR) steeds meer aangerekend. ‘Waar is de premier?’, vroeg de oppositiepartij Groen zich woensdag luidop af.

En ook gewezen postbaas Johnny Thijs richtte zich, samen met zijn ex-kompanen bij Bpost Bernard Delvaux - die nu CEO is van het luchtvaartbedrijf Sonaca - en Baudouin Meunier (UZ Namen),  in een opiniestuk rechtstreeks tot de premier.

Thijs riep Michel op om werk te maken van een betere samenwerking tussen de verschillende regeringen van dit land. ‘De huidige aanpak leidt niet tot oplossingen’, stelde Thijs kurkdroog vast.

Het lijkt van de premier vragen om het onmogelijke te doen. Want de politieke versnippering van dit land kan zelfs de eerste minister niet ongedaan maken. Je kunt moeilijk verwachten van Michel dat hij een pact sluit met Elio Di Rupo om het land beter te doen draaien, als zelfs in zijn eigen regering de Vlaamse coalitiepartners elkaar voortdurend spaken in de wielen steken.

Maar het is wel duidelijk dat het Michel steeds meer wordt aangerekend dat er geen verweer komt tegen het almaar luider klinkende ‘failed state’, wat door de kracht van de herhaling een self-fulfilling prophecy dreigt te worden.

Burgerzin

Je kunt van Michel moeilijk verwachten dat hij een pact sluit met Elio Di Rupo als in zijn eigen regering de Vlaamse coalitiepartners elkaar stokken in de wielen steken.

Peter Van Rompuy, de zoon van Herman Van Rompuy, riep naar aanleiding van zijn boek ‘Economie zkt Geluk’ alvast op tot meer burgerzin: van de vakbonden, de werkgevers maar zeker ook van de politieke klasse.

‘Waar blijft het constructieve verhaal, waar mensen in willen meestappen? Waar blijft het Flanders Technology voor deze eeuw? We hebben tekens van heropstandig nodig (…) We hebben - binnen en buiten de politiek - leiders nodig die het belang van de achterban ondergeschikt durven te maken aan het algemeen belang’.

Zijn nonkel, Eric Van Rompuy, had het in zijn blog over de noodzaak om de ‘onmacht’ te doorbreken.

‘De politiek is op een gevaarlijk pad. Ook de vakbonden zorgen voor een nooit gezien destructief maatschappelijk klimaat. De regering-Michel is nu bijna twee jaar aan de macht en staat voor een kruispunt der wegen. Ofwel gaat ze op een eendrachtige manier over tot krachtdadig besturen ofwel zinkt ze verder weg in ‘rien ne va plus’ en opent ze de deur voor populisme à la Trump en profeten die met slogans en simpele oplossingen een vals gevoel geven van leiderschap. Wanneer komt Charles Michel naar voren met oplossingen zoals destijds Martens, Dehaene en Verhofstadt’, richtte Van Rompuy ook al zijn pijlen rechtstreeks op Michel.

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. ©BELGA

Maar weinig politici lijken zich evenwel geroepen te voelen om het op te nemen voor België. N-VA-kopman Bart De Wever bijvoorbeeld buigt de ‘evenementen’ in zijn partijvoordeel om, zo bleek uit het twitteroorlogje dat hij uitvocht met PS-voorman Elio Di Rupo over de stakende cipiers. Zo merkte De Wever op dat het om een politieke staking gaat, die door de PS vanuit Wallonië wordt aangevoerd tegen centrumrechts.

Vispopulatie

En als er dan toch een politicus zijn nek uitsteekt voor België, volgt er hoongelach, zo mocht Theo Francken ondervinden. Uitgerekend de Vlaamsnationalist ging onlangs op Twitter in het verweer tegen de kritiek dat België een  ‘failed state’ zou zijn.

Als je geen betere argumenten hebt dan de strijd tegen IS - waar het goed functioneren van België moeilijk aan kan worden afgemeten - en niets beters vindt dan de toenemende vispopulatie, dan wordt daar natuurlijk de draak mee gestoken, zoals ze ook deden in de ‘Ideale Wereld’ op Canvas.

En dus lijkt Charles Michel er helemaal alleen voor te staan, terwijl de kritiek vanuit alle geledingen van de samenleving steeds luider klinkt op de ‘failed state’ België. De belofte dat centrumrechts voor verandering zou zorgen, lijkt vervlogen. Al geven Michel en zijn Mouvement Réformateur (MR) zich niet gewonnen.

Michel gaf in de wandelgangen van het parlement tegengas. Hij wees erop dat België geen 'failed state' is.Volgens de premier zijn er al verscheidene maatregelen genomen om het land opnieuw op te bouwen. 'Die werden positief onthaald door de Europese Commissie, de OESO en het IMF', merkte hij op. 'Ik stel dus vast dat er een verschil is tussen de perceptie die sommigen willen creëren en de realiteit'. Hij benadrukte dat onder meer de werkgelegenheid en het aantal nieuwe ondernemingen gestegen is, terwijl het aantal faillissementen daalde.

MR-voorzitter Olivier Chastel gaf de premier rugdekking en deed in een persbericht een 'oproep tot vertrouwen, dynamisme en optimisme'. Dat de premier een grotere rol zou moeten spelen om tot een betere samenwerking tussen de verschillende regeringen te komen, zoals Thijs & co vragen, is volgens Chastel overigens niet zijn rol. 'In het federale België is het Overlegcomité de ontmoetingsplaats van de verschillende regeringen. Het is daar dat ze elkaar kunnen spreken en samen vooruit gaan om het België van morgen te maken', aldus Chastel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n