Advertentie
interview

VBO-topman Timmermans: ‘Ik vrees voor een competitiviteitscrisis’

VBO-topman Pieter Timmermans. ©BART DEWAELE

Onzekerheid over de energiebevoorrading, een vierde coronagolf, haperende aanvoerlijnen en inflatie: de euforie over de heropleving van de economie is in korte tijd sterk getemperd. ‘Ik ben verbolgen over de aanpak van de klimaat- en energiedossiers’, zegt VBO- topman Pieter Timmermans.

Dat het Verbond van Belgische Ondernemingen voor het langer openhouden van twee kerncentrales is, is geen geheim. Maar topman Pieter Timmermans is te veel diplomaat om na het veto van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tegen de gascentrale van Vilvoorde te verkondigen dat de federale regering haar kernuitstap nu maar moet opbergen. Liever pleit hij - ook door het uitblijven een Belgisch klimaatakkoord - voor een eigen Belgische klimaat- en energietop in Brussel.

De essentie

  • VBO-topman Pieter Timmermans roept de verschillende regeringsleiders op om de koppen bijeen te steken over klimaat en energie.
  • Het VBO blijft met vragen zitten over de bevoorradingszekerheid in het geval van een kernuitstap.
  • De sociale partners roepen de bedrijven en de werknemers op om opnieuw voor telewerk te kiezen, maar ze hebben geen zin in een verplichting.

'Ik ben een bezadigd man, maar ik ben verbolgen over hoe de klimaat- en energiedossiers aangepakt worden, met enorme consequenties voor de komende 40 jaar. En ik ben niet alleen. De mensen en de bedrijven begrijpen de tegenstrijdigheden niet meer. De wereld zit op een pad van CO2-reductie, maar onze energieproductie gaat meer CO2 uitstoten. Wij sluiten alle kerncentrales, terwijl andere landen nucleaire technologie als groene energie willen laten erkennen', zegt Timmermans.

'De meerkosten belanden niet in de energiefactuur, maar in de begroting, die ook moet worden gefinancierd. We gaan meer energie importeren uit andere landen, maar als het bij ons koud is, is het elders ook koud.'

'Ook de communicatie loopt mank. De ene regering beslist fossiele wagens te verbieden, maar het is de andere die de regels moet aanpassen en die wordt niet ingelicht. Mijn oproep aan de federale en de regionale regeringen is dus: stop de contradicties, stop het zwartepieten en ga samenzitten om een gemeenschappelijk visie op klimaat en energiebevoorrading op papier te zetten, die iedereen dan voor zijn eigen bevoegdheden kan uitvoeren. Dat moet op het hoogste niveau gebeuren. Het is een chefsache.'

Minister Van der Straeten heeft nog niet één misstap begaan. Maar ik heb haar van in het begin gezegd dat ze een zeer moeilijk parcours tegemoetging.
Pieter Timmermans
Topman VBO

Zijn de bevoegde energieministers, die nu neus tegen neus staan, het vertrouwen dan niet meer waard? Timmermans: ‘Zeker wel. Federaal minister Tinne Van der Straeten (Groen) kent haar materie en heeft nog niet één misstap begaan. Maar ik heb haar van in het begin gezegd dat ze een zeer moeilijk parcours tegemoetging. Ook mijn vertrouwen in haar Vlaamse collega Demir is intact. Dat ze de adviezen van haar administratie naast zich neerlegt, is op zich geen goed signaal, maar ik heb het in de Groep van Tien al meermaals meegemaakt dat een regering onze adviezen niet opvolgt.’

De vierde golf

De Groep van Tien leverde woensdag nog zo’n advies af. Omdat de vierde coronagolf zoveel druk op de ziekenhuizen begint te zetten, roepen de sociale partners de bedrijven en de werknemers op tot maximaal telewerken, waar dat mogelijk is. De oproep is een ultieme poging om te vermijden dat er opnieuw een algemene telewerkverplichting komt, wat het VBO niet ziet zitten. 'Er zijn meer besmettingen op school en in de privésfeer dan op het werk.' Timmermans maakt zich zorgen over de economisch impact van de vierde golf.

De nieuwe aanpak bij het activeren van langdurig zieken kan werken.
Pieter Timmermans
Topman VBO

'De economie zal blijven groeien, maar het zal minder zijn dan gehoopt. Afgelopen zomer heerste nog euforie onder economen. Elke dag werden forsere groeiprognoses de wereld ingestuurd. Wij hebben toen onmiddellijk gezegd dat drie factoren de groei kunnen vertragen: aanvoerlijnen die niet kunnen volgen, druk op de prijzen, doordat de vraag naar producten groter is dan het aanbod, en een heropflakkering van het virus. Helaas komen ze alle drie uit. Bovendien dachten wij dat de inflatie slechts een tijdelijk fenomeen zou zijn. Niemand had zien aankomen dat de energieprijzen zo sterk de lucht in zouden schieten. Daardoor vrees ik dat we dat tot begin 2023 zullen voelen en we binnen een jaar in een competitiviteitscrisis belanden', zegt de VBO-topman.

'In zes maanden tijd zullen onze bedrijven door de automatische indexering 4 procent loonsverhoging moeten doorvoeren. Dat komt boven op het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt, die sowieso al een inflatoir effect op de lonen heeft. Dat benadeelt ons tegenover Duitsland, waar de lonen pas na onderhandelingen stijgen in plaats van automatisch en waar de bedrijven dus eerst een buffer kunnen opbouwen.'

Het zou al helpen als de sociale partners straks spijkers met koppen slaan rond de flexibilisering van de arbeidsmarkt, nachtarbeid in de e-commerce en de aanpak van langdurig zieken, die na het begrotingsakkoord op hun tafel zijn beland. Maar de sterren staan niet gunstig. De PS heeft al duidelijk gemaakt dat de vakbonden niet te veel moeten toegeven. Toch is Timmermans niet helemaal pessimistisch. ‘Ik geloof in de aanpak van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor de langdurig zieken. Voor het eerst worden de vier actoren - werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en artsen - samen geresponsabiliseerd. Beperkt ja, maar dat is intelligenter dan een bazooka. Mensen zullen in een echt begeleidingstraject terechtkomen. Ik denk dat dat kan werken', zegt Timmermans.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud