Vermogenswinstbelasting ligt nu echt op tafel

Kris Peeters (CD&V) wil in ruil voor een lagere vennootschapsbelasting een meerwaardebelasting. ©Photo News

Het idee is de meerwaarde te belasten als iemand een ‘aanmerkelijk belang’ in een bedrijf verkoopt. In Nederland, waar zo’n meerwaardebelasting bestaat, ligt de grens op 5 procent.

Wie zijn bedrijf verkoopt, dreigt belast te worden op de meerwaarde die hij realiseert. Dat is een van de ingrepen die moeten helpen om een verlaging van het belastingtarief voor bedrijven te financieren.

De plannen daarvoor krijgen meer en meer vorm. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schreef een nota waarin hij de contouren van een hervorming van de vennootschapsbelasting schetst. Hij deed dat op basis van input van de Hoge Raad van Financiën, zijn kabinet en de coalitiepartners.

De bedoeling is het belastingtarief voor vennootschappen te verlagen van 33,99 procent naar 20 procent tegen 2020. Om dat te betalen gaan de meeste aftrekposten - zoals de notionele intrestaftrek - op de schop.

Maar in de nota, die De Tijd kon inkijken, is ook sprake van een meerwaardebelasting op aandelen. Het is niet de bedoeling de kleine belegger te viseren die een pakketje aandelen verkoopt.

Het idee is de meerwaarde te belasten als iemand een ‘aanmerkelijk belang’ in een bedrijf verkoopt. Hoe groot dat belang moet zijn, is nog voer voor discussie. In Nederland, waar zo’n meerwaardebelasting bestaat, ligt de grens op 5 procent.

Het is niet de eerste keer dat die maatregel op tafel ligt. Twee jaar geleden stelde CD&V hem al eens voor in een werkgroep. Toen dat uitlekte, reageerde een reeks familiebedrijven - waaronder de Gentse voedingsgigant Vandemoortele - furieus en werd de maatregel afgevoerd.

Nu duikt hij weer op, ongetwijfeld omdat CD&V al langer aandringt op de invoering van een vorm van vermogenswinstbelasting. CD&V-vicepremier Kris Peeters liet al verstaan zo’n belasting te eisen in ruil voor een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Het kabinet-Van Overtveldt benadrukt dat de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen ‘geen voorstel is van de N-VA’.

Voorts valt te horen dat er nog geen sprake is van een definitieve nota. ‘Dit is slechts één versie, er bestaan ook nog andere.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud