Advertentie

Voetbalclubs schieten nog tekort in strijd tegen witwassen

Club Brugge en RSC Anderlecht, die elk een compliance manager in dienst hebben om te voldoen aan de verplichtingen, lijken het verst gevorderd en zijn nog niet gecontroleerd door de overheidsdienst Economie. ©Photo News

Al ruim een jaar zijn de Belgische profvoetbalclubs verplicht mee te strijden tegen de witwaspraktijken in de voetbalwereld. Maar uit de controles van de overheid blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen.

Van broodzakken met zwart geld en verdoken lonen voor spelers, trainers en makelaars, tot complexere constructies met valse contracten en schermvennootschappen in belastingparadijzen. Nadat de schandalen in het Belgische profvoetbal aan het licht waren gekomen, is twee jaar geleden de wet in ons land veranderd. Die verplicht professionele topvoetbalclubs, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de voetbalmakelaars preventief mee te strijden tegen het witwassen van verdachte geldstromen. De clubs kregen een jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden.

Sinds 1 juli vorig jaar zijn de profvoetbalclubs verplicht verdachte transacties aan te geven bij de Belgische antiwitwascel. Die analyseert de meldingen en kan dossiers doorspelen aan het gerecht. De clubs moeten daarvoor risicoanalyses maken, interne controles uitvoeren, de identiteit en gevoeligheid van tegenpartijen natrekken, financiële transacties screenen, enzovoort. De federale overheidsdienst Economie controleert of de clubs dat goed doen.

Risicoanalyses

Maar ruim een jaar na de invoering van de verplichtingen blijken alle gecontroleerde voetbalclubs nog tekort te schieten. Een navraag bij de federale overheidsdienst Economie leert dat al negen profclubs zijn gecontroleerd. Bij alle clubs zijn tekortkomingen vastgesteld, zegt woordvoerster Lien Meurisse. ‘De tekortkomingen gaan over het verifiëren van de identiteiten en de risicoanalyses van de transacties.’

Welke clubs al zijn gecontroleerd, wordt niet bekendgemaakt. Er zijn nog geen administratieve sancties opgelegd. Meurisse: ‘De clubs krijgen een waarschuwing. Nacontroles worden later gepland. Er is nog werk voor sommige clubs. De wetgeving is nieuw en vraagt een nieuwe interne organisatie voor de clubs.’

Voetbalwereld prioriteit voor antiwitwascel

Voor de Belgische antiwitwascel is de voetbalwereld een prioriteit, zowel op basis van Belgische als van internationale risicoanalyses. Vorig jaar deed de Koninklijke Belgische Voetbalbond al tien meldingen van verdachte transacties. Drie profclubs deden samen ook nog eens vier meldingen. Het kan gaan om verdachte transacties rond figuren uit de voetbalwereld die eerder al in opspraak kwamen, maar ook om transacties met belastingparadijzen. Uit het jaarverslag van de cel blijkt dat er ook al info uit die meldingen is doorgespeeld aan het gerecht. De antiwitwascel krijgt almaar meer meldingen van de bond en de clubs, bevestigt de secretaris-generaal van de cel, Kris Meskens, die ook tevreden is over de ernst en de bruikbaarheid van wat wordt aangegeven.

‘De Belgische voetbalsector is als enige ter wereld onderworpen aan de preventieve antiwitwaswet. Dat is een nieuwe en zeker geen gemakkelijke oefening voor de clubs, maar al doende leren we’, zegt Lorin Parys, sinds april de CEO van de Pro League, de koepel boven 26 profclubs. ‘Een van de verbeterpunten die Economie al signaleerde, is dat er niet voor alle transacties bij de clubs een ‘paper trail’ van de risico-inschatting was. Als Pro League hebben we daarom contact opgenomen met een service provider voor software die automatisch zo’n paper trail aanmaakt. Clubs die dat willen, kunnen die software gebruiken. We hebben ook een aantal consultants aangesteld die specifiek op antiwitwas werken en periodiek seminaries geven aan de clubs.’

Geef onze clubs nog wat tijd. We staan aan het begin van een proces dat veel tijd en energie kost.
Lorin Parys
CEO Pro League

Parys: ‘Maar geef onze clubs nog wat tijd. We staan aan het begin van een proces dat veel tijd en energie kost, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat het ons op lange termijn zal helpen. Alle malafide transacties moeten uit het voetbal. We werken voluntaristisch mee met Economie, want we delen dezelfde doelstelling.'

Club Brugge en RSC Anderlecht, die elk een compliance manager in dienst hebben om te voldoen aan de verplichtingen, lijken het verst gevorderd en zijn nog niet gecontroleerd door de overheidsdienst Economie.

‘We hebben de antiwitwaswetgeving in onze dagelijkse werking geïmplementeerd en er ook in geïnvesteerd. We hebben al in 2019 een compliance manager aangesteld en een audit- en riskcomité geïnstalleerd’, zegt Nicky Laukens, de financieel directeur van Club Brugge. ‘We stellen vast dat andere clubs ons voorbeeld hebben gevolgd. Maar het is logisch dat kleinere clubs minder snel gaan omdat ze minder werkingsmiddelen hebben.’

Groeipijnen

‘Bij het implementeren van deze wet botsen we op enkele groeipijnen. Er is nog geen Koninklijk Besluit om de specifieke uitvoering van de wet voor de voetbalsector vast te leggen. De wet is destijds geschreven op maat van de banken en later uitgebreid naar andere sectoren, zoals de diamantsector of de notarissen. Maar ook onze sector heeft zijn specificiteit. Denk aan de transfermarkt. De wet voorziet dat we alle betrokken tegenpartijen, makelaars én andere clubs, uitermate gedetailleerd moeten screenen, zoals de oorsprong van het geld, voordat we de contracten afsluiten. Maar alleen in België gelden die verplichtingen, terwijl de transfermarkt internationaal is. Dat is geen evidentie in de zeer competitieve sector van het professionele voetbal. We willen dat graag op Europees niveau en het liefst zelfs wereldwijd uniform geregeld zien.'

'Een andere specificiteit zijn onze commerciële klanten. Vanaf 10.000 euro moeten we onder andere statuten, balans en organisatiestructuur opvragen. Dat gaat over kleine zelfstandigen die er plots een hele administratie bij krijgen. Dat heeft al meer dan één sponsor ertoe aangezet om er de stekker uit te trekken.'

‘Daarnaast zijn de makelaars, die onder regionale regelgeving vallen, nog niet onderhevig aan de antiwitwaswetgeving. Bovendien zijn er geen specifieke richtlijnen over hoe clubs de risicobeoordeling moeten uitvoeren. Het is niet duidelijk vanaf wanneer een transactie of tegenpartij problematisch is. Als we zaken melden aan de CFI (de antiwitwascel, red.) , krijgen we geen feedback wat daarmee gebeurt. De clubs hebben geen enkel klankbord. Een soort ‘clearing house’ dat ons zegt wanneer we met een transactie of tegenpartij kunnen doorgaan of niet, zou een stap in de goede richting zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud