Advertentie

Voetbalmakelaars bestrijden nieuwe regels tegen witwassen

©Photo News

Verschillende voetbalmakelaars trekken naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet die ze onderwerpt aan de antiwitwasverplichtingen te laten vernietigen. De Pro League trekt niet naar het Hof, maar vraagt overleg.

Op 20 juli verschenen in het Belgisch Staatsblad nieuwe regels in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Een ervan is dat ‘professionele topvoetbalclubs’, ‘sportmakelaars in de voetbalsector’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder de preventieve antiwitwaswet vallen. Net als banken, notarissen en vastgoedmakelaars moeten ze waakzaam zijn voor verdachte geldtransacties, die ze moeten melden aan de antiwitwascel.

Maar verschillende voetbalmakelaars trekken naar het Grondwettelijke Hof om de wet te laten vernietigen. Hun advocaat, Philippe Renier, wil alleen kwijt dat zijn cliënten makelaars zijn die internationaal actief zijn in meerdere sporttakken. Ze zijn volgens de advocaat ‘geheel onverdacht’ en ‘clean’ als het gaat over de dubieuze praktijken die het gerecht de laatste jaren in het Belgisch voetbal blootlegde.

Waarom alleen in het voetbal? Ook in andere sporttakken kan je via sponsoring en andere constructies heel gemakkelijk geld witwassen.
Philippe Renier
Advocaat van voetbalmakelaars

‘Omdat er schandalen hebben plaatsgevonden in de voetbalwereld onderwerpt men deze sport nu aan de preventieve antiwitwaswet’, zegt Renier. ‘Maar witwassen doet zich niet alleen voor in het voetbal. Ook in andere sporttakken kan je via sponsoring en andere constructies heel gemakkelijk geld witwassen. Het is niet logisch dat een makelaar die zowel in het voetbal als in het tennis actief is, andere regels moet toepassen.'

Zwarte lonen

‘Niemand is gekant tegen de antiwitwaswet, maar deze wetswijziging is niet doordacht’, zegt de advocaat. ‘Alleen de ‘professionele topvoetbalclubs’ vallen onder de antiwitwaswet. Maar wat is professioneel? Dat is niet duidelijk gedefinieerd. Terwijl we allemaal weten dat als ergens zwarte lonen en zwart geld omgaan, dat bij de amateurclubs is.'

Een amendement van de sp.a leidde tot de wetswijzing. ‘Dit kadert niet in een Europese verplichting, waardoor in andere Europese landen andere regels gelden’, stelt de advocaat.

Wij zijn er niet tegen dat de voetbalclubs onder de antiwitwaswet vallen. Dat zal het imago van de sector verbeteren, ook tegenover de banken.
Pierre François
CEO Pro League

Pierre François, de CEO van de Pro League, zegt dat de koepel boven 24 profclubs niet naar het Grondwettelijk Hof stapt. Tijdens de bespreking van de wetswijziging in de Kamer begin juli circuleerde een nota van de Pro League die het amendement van sp.a neersabelde. ‘Maar nu de wet is goedgekeurd, wil ik er me niet meer tegen verzetten. We zijn er niet tegen gekant dat de voetbalclubs onder de antiwitwaswet vallen.'

Transferbedragen

Wel wil François overleggen met de overheid en de politiek om de witwasverplichtingen voor de voetbalwereld 'doelgerichter' te maken. ‘Het wordt heel moeilijk om elke sponsor en elke klant, laat staan elke supporter, volledig te screenen. Maar als een club grote geldsommen krijgt of grote transferbedragen worden betaald, zijn we voorstander. Dat zal het imago van onze sector verbeteren, ook tegenover de banken, wat belangrijk is voor de werking van onze clubs.’

De voetbalclubs hebben tot 1 juli 2021 om zich voor te bereiden. Dan treden de nieuwe regels in werking. De regering kan die deadline met zes maanden verlengen. Voor de voetbalmakelaars moet de federale regering de startdatum nog vastleggen nadat er samenwerkingsakkoorden zijn gesloten met de gewesten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud