Voka vreest 'cruciale fouten' in dossier vennootschapsbelasting

Hans Maertens, topman van Voka, vreest dat er van een grote hervorming van de vennootschapsbelasting niets in huis zal komen. ©BELGAIMAGE

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, vindt dat de regering 'een cruciale fout' zou maken indien ze ervoor zou kiezen om eerst de kmo's een belastingverlaging te gunnen en pas later voor alle bedrijven.

De regering-Michel verkiest een 'geleidelijke' hervorming van de vennootschapsbelasting. Die hervorming zou in eerste instantie op kmo's focussen. Welke bedrijven als kmo gelden, maakt deel uit van de discussie. Achter de schermen voert Michel al weken gesprekken in een poging om volgende maand een groot akkoord te sluiten over onder meer de begroting en de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Cruciale fout

Maertens ziet het niet zitten dat er eerst een verlaging voor de kleinere bedrijven komt. 'Dat zou een cruciale fout van de regering zijn'. Hij vreest dat van uitstel afstel komt. 'Als we het nu niet doen, wordt het een beslissing van een volgende regering. En dan dreigt de verlaging te sneuvelen voor de grote bedrijven.'

Volgens Maertens is een verlaging ook voor grote bedrijven nodig, zodat ons land opnieuw investeringen kan aantrekken. 'De buitenlandse investeringen zijn wel gestegen vorig jaar, maar we zitten nog altijd niet op het niveau van voor de financiële crisis.'

Er is volgens Voka ruimte om het tarief in de vennootschapsbelasting te verlagen. 'In 2016 betaalden bedrijven 3,6 procent van het bruto binnenlands product aan vennootschapsbelasting. In Duitsland was dat 1,8 procent en in Nederland 2,8 procent.'

VBO: contraproductief

Volgens Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is het contraproductief om kleine en grote bedrijven - 'waarvan de verwevenheid nergens zo groot is als in België' - tegen elkaar op te zetten.

Volgens Timmermans moet de hervorming van de vennootschapsbelasting een hervorming voor alle bedrijven zijn. Meer details wil hij niet kwijt. 'We houden morgen een persconferentie over de economische toestand van het land. Daarin gaan we uitgebreid in op de vennootschapsbelasting', zegt de VBO-topman.

Unizo wel positief

De ondernemersorganisatie Unizo is wel positief over het voornemen van de regering-Michel om de vennootschapsbelasting 'geleidelijk' in te voeren en te starten met kmo's.'We hebben vier jaar geleden zelf een voorstel gelanceerd om de vennootschapsbelasting geleidelijk te hervormen', zegt Karel Van Eetvelt, de topman van Unizo, de unie van zelfstandige ondernemers.

'We stelden toen voor om de vennootschapsbelasting stapsgewijs te vereenvoudigen en te beginnen met de kleine ondernemingen. Anders is het budgettair niet haalbaar. Die kmo's - bedrijven met minder dan 50 werknemers - krijgen een verlaging van de vennootschapsbelasting van 33,99 naar 20 procent. Op basis van cijfers van de overheid hadden we toen becijferd dat dat maximaal 350 miljoen euro zou kosten. Inclusief terugverdieneffecten was de te verwachten kostprijs van de operatie rond 150 miljoen euro. Ik kan de piste die de regering volgens De Tijd bewandelt alleen maar toejuichen.'

Amcham teleurgesteld

AmCham, dat de belangen van Amerikaanse bedrijven in ons land behartigt, reageert 'teleurgesteld'. 'Het voorstel dat nu op tafel ligt, zal weinig doen aan de internationale concurrentiekracht van het land om buitenlandse investeringen aan te trekken', klinkt het. AmCham blijft bij zijn standpunten die het vorige week nog duidelijk maakte in een open brief die in De Tijd werd gepubliceerd

Amcham verwijst verder naar een OESO-studie die tot gelijke inzichten kwam, namelijk dat de hoge vennootschapsbelasting een bedreiging vormt voor investeringen. 

'Maar niet alle hoop is verloren', luidt het nog. 'De regering heeft in het verleden al getoond over de nodige politieke moed te beschikken. We hopen dat dit nu ook het geval zal zijn om een verandering in gang te zetten, zowel voor kleine als grote bedrijven.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content