Brussel begint met 'tienerscholen'

©Photo News

Twee Brusselse scholen lanceren de 'tienerschool'. Daar volgen leerlingen les tussen de basisschool en het secundair onderwijs.

In Anderlecht en Schaarbeek voeren twee Nederlandstalige scholen in 2018 een hervorming door die sterk lijkt op de onderwijshervorming die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voor ogen heeft. De scholen willen afstappen van het klassieke model met zes jaar lager onderwijs en zes jaar secundair onderwijs, meldt De Standaard.

De scholen zullen de loopbaan van een scholier indelen in vier jaar lager onderwijs, vier jaar 'tienerschool' en vier jaar middelbaar onderwijs. De tienerschool lijkt op de brede eerste graad die sommige partijen uit de Vlaamse regering in het middelbaar onderwijs willen invoeren.

Jongeren krijgen van vakleerkrachten klassieke vakken, zoals wiskunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde, maar kunnen tegelijk proeven van specialisatievakken zoals klassieke talen of technologie. Als ze veertien zijn, stappen ze over naar de middelbare school, waar ze moeten kiezen tussen de vier klassieke schoolvormen ASO, TSO, BSO en KSO.

Watervalsysteem

Veel Vlaamse politici en onderwijsspelers willen het onderwijs hervormen omdat veel scholieren vandaag mislukken. Ze worden het slachtoffer van het watervalsysteem: als ze aan het secundair onderwijs beginnen, kiezen ze de verkeerde richting, waardoor ze al snel en soms meerdere keren van richting moeten veranderen.

Daardoor ontstaat schoolmoeheid en verlaten veel leerlingen de schoolbanken zonder diploma. Onderwijsspelers willen kinderen rond hun twaalfde laten proeven van verschillende vakdomeinen, in de hoop dat ze op die manier een doordachtere definitieve keuze maken en sneller hun draai vinden.

Dat is ook het streefdoel van de twee scholen in Brussel. 'Het experiment moet de kloof (tussen lager en secundair onderwijs, red.) verkleinen', zegt Guy Vanhengel (Open VLD), Brussels minister van Onderwijs. 40 procent van de jongens in het Brusselse onderwijs kampt vanaf het eerste jaar secundair met een vorm van leerachterstand. In het zesde leerjaar is dat nog maar een kwart. Meisjes hebben tien procent meer problemen in het eerste jaar middelbaar.

Examens

De twee Brusselse scholen zullen ook een nieuwe manier van examineren in het leven roepen. Ze willen niet langer alleen aan het einde van elk trimester of semester examens organiseren. 'Het gaat niet om dat ene moment van bevraging, maar om het hele proces dat een leerling doormaakt', zegt Stef Colens, de directeur van de school Heilige Familie uit Schaarbeek.

In de plaats van examens afleggen, zullen de leerlingen portfolio's moeten aanleggen, zichzelf of medeleerlingen beoordelen en 'reflecterende gesprekken' houden.

De scholen mogen kiezen op welke manier ze tewerk gaan, maar ze moeten er wel voor zorgen dat hun leerlingen de onderwijsdoelstellingen halen die de Vlaamse regering heeft opgesteld. Na acht jaar les krijgt een leerling aan het einde van de tienerschool het attest dat leerlingen in het klassieke systeem krijgen in het zesde leerjaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect