Samusocial-affaire drijft Mayeur in het nauw

De Brusselse OCMW-voorzitster Pascale Peraïta en Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS). ©BELGA

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) komt almaar meer onder druk te staan in de affaire rond Samusocial, de organisatie die instaat voor de opvang van daklozen in Brussel.

Wat Publifin is voor Wallonië begint Samusocial te worden voor Brussel. Bij de intercommunale Publifin kregen bestuurders zitpenningen zonder steeds aanwezig te zijn op vergaderingen. Bij Samusocial kregen OCMW-voorzitster Pascale Peraïta en burgemeester Mayeur zitpenningen uit middelen die afkomstig waren van giften voor daklozen.

In totaal werd in 2016 voor zo’n 60.000 euro aan zitpenningen verdeeld onder de bestuursleden van Samusocial, van wie de meesten PS-mandatarissen zijn.

'Veel vergaderingen'

Aanvankelijk luidde de uitleg dat er veel vergaderd werd, namelijk tien keer per maand gedurende tien maanden. Daarvoor kregen de bestuurders 140 euro bruto per vergadering.

16.800 euro
Het forfaitaire (bruto)-bedrag dat burgemeester Mayeur per jaar kreeg, bovenop zijn wedde.

Maar via de Franstalige openbare omroep RTBF lekten andere cijfers uit. Peraïta kreeg in 2016 elf keer 1.400 euro en een keer 1.680 euro bruto of 17.080 euro in totaal. Mayeur kreeg 12 keer 1.400 euro of 16.800 euro bruto. Ook in de zomermaanden kregen ze dus zitpenningen, hoewel er dan volgens de RTBF wellicht geen vergaderingen waren.

Peraïta kreeg die vergoedingen boven op haar brutoloon van 8.000 euro als OCMW-voorzitster en Mayeur boven op zijn burgemeesterswedde.

'Toch forfaitair'

Dinsdag gaf Peraïta op de Brusselse gemeenteraad toe dat ze eigenlijk een forfaitaire vergoeding krijgen, zegt Bianca Debaets, oppositielid voor CD&V in de gemeenteraad. ‘Er zijn dus bedragen uitgekeerd voor niet gepresteerde vergaderingen’, besluit ze. Debaets vroeg de verslagen van de vergaderingen over te maken aan de gemeenteraad. Maar dat gebeurde nog niet.

Voorts zei Peraïta dat de zitpenningen niet met giften van mensen werden betaald, maar met giften van bedrijven. ‘Maar ook die bedrijven gaven dat geld voor de opvang van daklozen en niet om zitpenningen mee te betalen’, zegt Debaets.

Peraïta moest voorts toegeven dat de bestuurders niet voor alle vergaderingen fysiek bijeenkwamen. Vaak werd telefonisch of via e-mails overlegd. De raad van bestuur kwam maar zo’n drie keer per jaar samen.

Bestuurder

Mayeur, die enkele maanden geleden ontslag nam als bestuurder bij Samusocial, weigerde volgens Debaets toe te geven dat hij ook duizenden euro’s had ontvangen als bestuurder.

Peraïta stapte intussen op als gedelegeerd bestuurder van Samusocial, maar ze blijft in de raad van bestuur zetelen. Het was niet de eerste keer dat ze ontslag nam. In 2013 stapte ze op als directrice nadat gebleken was dat ze er meer dan 200.000 euro per jaar verdiende en tegelijk in een sociale woning van de Stad Brussel woonde.

Daarna werd ze OCMW-voorzitster in Brussel. Vanuit die functie kreeg ze opnieuw een zitje in de raad van bestuur van Samusocial. Onlangs werd ze er gedelegeerd bestuurder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud