Strengere controle fiscus op hoogste pensioenen

©Photo News

De fiscus moet vanaf 2019 strenger toezien of werknemers en zelfstandigen niet te veel pensioen opstrijken. Dat is een van de pensioenmaatregelen die de regering-Michel vorige week in haar akkoord over de losse eindjes over het Zomerakkoord opnam, maar waarover ze nog niet heeft gecommuniceerd.

Volgens een bestaande regeling mag het uiteindelijke pensioen van werknemers en zelfstandigen niet hoger liggen dan 80 procent van het brutoloon dat ze in hun laatste jaar hebben verdiend. Daarbij worden zowel het wettelijke als het aanvullende bedrijfspensioen in rekening gebracht. De maatregel moet onder meer vermijden dat zelfstandigen te gretig gebruikmaken van het fiscaal gunstiger aanvullend pensioensparen om hoge belastingen op loon te vermijden.

Als blijkt dat het totale pensioenbedrag van een werknemer of een zelfstandige hoger zal uitvallen dan 80 procent van het brutoloon, kunnen ze die stortingen niet meer fiscaal aftrekken. Sommige bedrijven en zelfstandigen omzeilen die sanctie door zichzelf in hun laatste arbeidsjaar plots een veel hoger loon uit te betalen.

Heel wat bedrijven en zelfstandigen zullen minder stortingen voor het aanvullend pensioen kunnen aftrekken van hun belastingen.

De regering-Michel wil die praktijk aan banden leggen door niet langer het loon van het laatste jaar in rekening te brengen, maar door het loon over een langere periode te bekijken. Dan is het veel moeilijker om de regeling te omzeilen. Het gevolg is dat heel wat bedrijven en zelfstandigen de komende jaren minder stortingen voor het aanvullend pensioen zullen kunnen aftrekken van hun belastingen, waardoor de overheid meer inkomsten binnenkrijgt.

De regering-Michel moest vorige week op zoek naar extra besparingen of nieuwe inkomsten uit pensioenen, omdat de verlaging van de pensioenen van werkloze 50-plussers werd geschrapt. Er wordt niet alleen strenger toegezien op zogenaamde 80 procentregel, de allerhoogste bedrijfspensioenen worden ook zwaarder belast. Als een werknemer meer dan 30.000 euro per jaar aan aanvullend pensioen heeft opgebouwd, betaalt hij daar binnenkort een bijkomende heffing van 3 procent op. Tot nog toe bleef die bijdrage beperkt tot 1,5 procent.

Intussen blijft de regering onder vuur liggen voor andere besparingsmaatregelen op de pensioenen die in het Zomerakkoord waren opgenomen. Nu de storm over de verlaging van de pensioenen van werkloze 50-plussers is gaan liggen, opent de socialistische vakbond ABVV de aanval op de hervorming van de eenheid van loopbaan.

Wie meer dan 45 jaar gewerkt heeft, kan door die hervorming de extra gewerkte jaren ook laten meetellen voor zijn pensioen. Een neveneffect is dat wie aan het einde van zo’n lange loopbaan werkloos is geweest, minder pensioen zal krijgen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud