België plots op zucht van begroting in evenwicht

Premier Charles Michel ©Photo News

Het begrotingstekort is in het derde kwartaal van 2017 gedaald naar amper 0,2 procent van het bruto binnenlands product.

Zal België er toch nog in slagen om tegen 2019 de begroting in evenwicht te krijgen? Nieuwe cijfers van de Nationale Bank tonen aan dat die doelstelling halen niet onmogelijk is.

Het begrotingstekort zakte in het derde kwartaal tot slechts 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In het tweede kwartaal bedroeg het deficit 0,8 procent en in het eerste kwartaal 0,6 procent. De vermindering van het tekort in de zomer is vooral te danken aan de daling van de uitgaven. Onder meer de rentelasten vielen terug.

Het is nu al bijna zeker dat België ook over heel 2017 een beter dan verwacht begrotingsresultaat zal neerzetten. De Nationale Bank voorspelde in december nog een tekort van 1,2 procent van het bbp, tegenover 2,5 procent in 2016.

Maar volgens de nieuwe cijfers bedroeg het deficit tijdens de eerste negen maanden slechts 0,5 procent van het bbp. Zelfs als het tekort in het vierde kwartaal stijgt naar 2,5 procent, bedraagt het deficit over het hele jaar amper 1 procent.

Meer groei, dus meer inkomsten

De krimp van het begrotingstekort over heel 2017 is het gevolg van een combinatie van factoren. De voorafbetalingen van de bedrijven stijgen fors, de rentelasten verminderen, de sterke groei van de werkgelegenheid doet de inkomsten toenemen en de bijdrage aan de Europese begroting daalt.

De federale regering beloofde bij haar aantreden een structureel begrotingsevenwicht - zonder impact van de conjunctuur en eenmalige maatregelen - tegen 2018. Die doelstelling werd later uitgesteld tot 2019 en nadien helemaal opgegeven. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content