Borsus opent met databank de jacht op schijnzelfstandigen

De bouw behoort tot een risicosector, waar de fraude-constructie met fictieve vennoten gebruikt wordt. ©BELGAIMAGE

Met het register moet de inspectie schijnzelfstandigen kunnen opsporen.

De socialezekerheidsdienst voor zelfstandigen (RSVZ) is bezig een database op te stellen van alle Belgische werkende vennoten. Dat zijn aandeelhouders die als zelfstandige actief zijn in een zaak.

Het register moet het mogelijk maken om fictieve vennoten te ontmaskeren en zo het toenemend aantal schijnzelfstandigen aan te pakken. Dat heeft Anne Vanderstappen, de administrateur-generaal van de RSVZ, gezegd in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Sommige bedrijven tellen wel 50 werkende vennoten met ieder één aandeel. In feite zijn dat gewoon werknemers.
Anne Vanderstappen
topvrouw RSVZ

‘Er is een groeiend probleem van bedrijven waar soms wel 50 werkende vennoten worden aangesloten door hen allemaal één aandeel van de vennootschap te geven. Op die manier kunnen fraudeurs hun feitelijke werknemers onterecht inschrijven in het zelfstandigenstatuut, waardoor ze de geldende arbeidsregulering ontlopen’, zegt de RSVZ-topvrouw. ‘Het is wel zeker niet onze bedoeling de kleine zelfstandige of de familiale vennootschap met drie of vier vennoten te viseren.’

Mensenhandel

De fraudetechniek wordt volgens Vanderstappen steeds vaker gebruikt door Oost-Europese fraudeurs. ‘Het gaat niet zelden om buitenlanders die via het statuut van werkende vennoot ingeschreven worden als zelfstandige bij een vennootschap in ons land. In sommige gevallen gebruiken mensenhandelaars de constructie om mensen in schandalige woon- en werkomstandigheden in ons land aan het werk te zetten.’

Op initiatief van minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) werkt de RSVZ nu aan een database waarin alle vennoten van iedere Belgische vennootschap geregistreerd worden.

In combinatie met gegevens over de datum van inschrijving en de hoofdzetel moet het mogelijk worden om bedrijven op te sporen die verdacht veel werkende vennoten hebben ingeschreven of overdreven vaak hun aandeelhoudersstructuur omgooien. Dankzij die informatie kunnen inspectiediensten gerichter op zoek naar fraudeurs.

Datamining

'We gaan geen familiale bedrijfjes met drie of vier vennoten viseren.'
Anne Vanderstappen
RSVZ-topvrouw

In een eerste proefproject werd al een reeks verdachte vennootschapsstructuren geïdentificeerd en doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid (RSZ). ‘Maar die gegevens moeten nu nog allemaal apart handmatig bijeen worden gezocht’, zegt Vanderstappen. ‘Dat vergt enorm veel werk. Met het register zal dat geautomatiseerd kunnen en veel makkelijker worden. Pas dan zullen we zicht krijgen op de werkelijke omvang van het probleem.’

Op het kabinet-Borsus klinkt het dat de database zo snel mogelijk in gebruik moet worden genomen. Het register zal nieuwe gegevens combineren met bestaande data uit de kruispuntbank voor ondernemingen en gegevens van de socialeverzekeringsfondsen. Het kabinet-Borsus analyseert momenteel samen met de RSVZ hoe dat technisch uitgevoerd kan worden en wat het project zal kosten.

Vanderstappen benadrukt dat de database niet zal leiden tot een stortvloed van extra administratie voor ondernemers. ‘Vennootschappen zullen eenvoudig via elektronische weg hun werkende vennoten kunnen registreren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect