Advertentie

Liquidatieheffing leidt tot opdoeken 10.000 bedrijven

©Photo News

Het optrekken van de liquidatietaks heeft geleid tot het opdoeken van zowat 10.000 vennootschappen. Dat zegt de handelsinformatieleverancier Graydon na een analyse van de cijfers over de bedrijfsstopzettingen in ons land.

De regering-Di Rupo besliste in 2013 de belasting op de opbrengsten van de vereffening van vennootschappen op te trekken van 10 procent tot 25 procent. De hogere heffing ging pas in op 1 oktober 2014.

Heel wat zelfstandige ondernemers, die het geld dat ze in hun bedrijf hadden zitten als hun spaarpotje beschouwden, anticipeerden op de hogere heffing door hun vennootschap in allerijl te ontbinden om nog te profiteren van het oude tarief van 10 procent bij het uitkeren van de winst.

België loopt belastinginkomsten mis als ondernemers uitvlaggen
Eric Van den Broele
Hoofd research Graydon

Dat resulteerde in een opmerkelijke stijging van het aantal stopgezette vennootschappen in 2013 en 2014. Volgens Graydon heeft de hogere liquidatieheffing tot de opheffing van zo’n 10.000 ondernemingen geleid. Het gaat hoofdzakelijk om managementvennootschappen en oudere bedrijven die een eerder slapend bestaan kenden.

Een andere legale manier om de hogere heffing te omzeilen, is de belaste reserves (tegen 10%) te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Bij een latere uitkering is dan geen extra heffing verschuldigd. De regering-Michel heeft die overgangsmaatregel overigens permanent gemaakt.

De hogere liquidatiebonus leidde niet alleen tot een eenmalige opstoot in het opdoeken van bedrijven, maar werkt ook nu nog door. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef het aantal oprichtingen van Belgische vennootschappen op een erg laag niveau. Daar staat tegenover dat het aantal oprichtingen van buitenlandse vennootschappen die hun bedrijfsactiviteiten in België uitvoeren in dezelfde periode met 12 procent steeg tot net geen 1.000.

Volgens Graydon doet de hogere liquidatieheffing een aantal Belgische ondernemers kiezen voor een buitenlandse vennootschapsvorm. Dat is geen goede zaak voor de overheid in ons land. ‘Die loopt belastinginkomsten mis als Belgische ondernemers uitvlaggen’, zegt Eric Van den Broele, hoofd van de researchafdeling van Graydon.

De opstoot in de vereffening van vennootschappen en de incorporatie van reserves in het kapitaal om aan de hogere liquidatieheffing te ontsnappen, hebben in 2013 en 2014 overigens 660 miljoen extra naar de schatkist doen vloeien, schat de Nationale Bank. Dat gaat ten koste van latere belastingopbrensten.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud