Spaarder verliest 5 miljard koopkracht

©iStock

De historisch lage spaarrente en de relatief hoge inflatie zijn een zware tegenvaller voor de Belgen, die bijna 260 miljard euro hebben geparkeerd op spaarboekjes.

Het soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente op de meeste spaarboekjes doen dalen naar het wettelijke minimum van 0,11 procent. Als we veronderstellen dat spaarboekjes in 2017 gemiddeld 0,2 procent opbrengen en dat de gemiddelde inflatie 2,1 procent bedraagt, dan daalt de koopkracht van de spaartegoeden dit jaar met bijna 5 miljard euro.

De koopkracht van de spaarders vermindert al jaren. De Belgische econoom Eric Dor, directeur van de IESEG School of Management in Parijs, berekende dat het inkomen uit rente van de gezinnen in de periode 2009-17 40 miljard hoger was geweest als dat inkomen stabiel was gebleven op het niveau van 2008.

Een verhoging van de spaarrente in de nabije toekomst is weinig waarschijnlijk.

Toch blijft het spaarboekje populair. De lichte daling van de spaartegoeden sinds begin dit jaar is uitsluitend te wijten aan de omzetting van sommige gereglementeerde spaarrekeningen in niet-gereglementeerde rekeningen door BNP Paribas Fortis. De grootbank deed dat om aan bedrijfsklanten niet meer de minimumrente van 0,11 procent te moeten betalen.

De lage langetermijnrente heeft de Belgen ertoe aangezet hun portefeuille obligaties en kasbons sterk af te bouwen. Ook de populariteit van spaarverzekeringen is gedaald. Vers geld vloeit vooral naar beleggingsfondsen of blijft op de zichtrekening staan. De interesse voor aandelen blijft gering.

Een verhoging van de spaarrente in de nabije toekomst is weinig waarschijnlijk, zegt Jan Smets, de gouveneur van de Nationale Bank, in een interview met De Tijd. De ECB zal haar rentetarieven pas verhogen geruime tijd nadat de obligatieaankopen zijn stopgezet. Ze koopt nog minstens tot en met september 2018 schuldpapier op.

Het ziet er wel naar uit dat de spaarder in 2018 minder koopkracht zal verliezen. Het Federaal Planbureau ziet de inflatie dalen van 2,1 procent dit jaar naar 1,4 procent volgend jaar. Dat zou betekenen dat de spaarder dan ‘slechts’ 3 miljard euro armer wordt.

De Tijd start vandaag een reeks artikelen over alternatieven voor het spaarboekje. De eerste aflevering gaat over obligaties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud