nieuwsanalyse

Speculatietaks als glijmiddel sociaal overleg

©BELGA

‘Een speculatietaks is een optie, maar dan moet die wel voldoende opbrengen om een lastenverlaging te financieren.’ Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in een reactie op een voorstel van VBO-topman Pieter Timmermans.

Donderdag wordt D-Day voor de sociale vrede. Dan moet de regering de werkgeversorganisaties en de vakbonden duidelijk maken wat de marge is voor het sociaal overleg. Komen er vrije loononderhandelingen tussen de sociale partners en mogen zij zelf beslissen hoe het budget voor het optrekken van de laagste uitkeringen en pensioenen verdeeld wordt?

En vooral: zal de regering ingaan op de eis van de vakbonden om een opening maken voor een taxshift?

Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), leek gisteren alvast een voorzet te geven. In De Standaard verklaarde hij open te staan voor het belasten van wie speculeert met aandelen. ‘Zo’n taks komt tegemoet aan de nood aan ‘fairness’ in de fiscaliteit’, klinkt het. ‘Wie vandaag aandelen koopt met als enige bedoeling ze morgen al met winst te verkopen, draagt niets bij tot de reële economie. Dat heeft allemaal niets met ondernemen te maken.’

Michel Delbaere, de voorzitter van de Vlaamse werkgeverskoepel Voka, en Unizo-topman Karel Van Eetvelt, spraken zich eerder al voor zo’n taks uit. Ook in de regering is er nauwelijks nog tegenstand tegen het voorstel.

Zo pleitte minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) in een interview met De Tijd net voor Nieuwjaar al voor zo’n belasting. CD&V en de MR legden bovendien eerder al voorstellen op tafel om speculatie aan te pakken. En voor Open VLD en de N-VA is het wellicht een optie, want die partijen zijn alleen bereid te praten over voorstellen die de economie geen schade berokkenen.

Zo’n speculatietaks zal geen miljarden opbrengen
Pieter Timmermans
VBO

Zo lijkt de speculatietaks het glijmiddel te kunnen worden om de getroebleerde relatie tussen de regering en de vakbonden te herstellen. De vakbonden - en zeker het ACV - dringen al sinds het aantreden van de regering-Michel aan op een ‘evenwichtigere spreiding van de lasten’. Als daar donderdag geen duidelijkheid over komt, dreigen de bonden opnieuw de straat op te trekken.

In zijn voorstel pleit het VBO voor het belasten van wie aandelen koopt en binnen enkele maanden weer verkoopt. ‘Het gaat om de kortetermijnverkoop. Als je daar een termijn van een, twee of drie jaar op plakt, gaat het niet meer om speculatie maar om investeringen’, legt Timmermans uit. ‘Je mag ook niet vergeten dat we nog altijd 3 procent onder het investeringsniveau van voor de crisis in 2008 zitten.’

Ook tijdens de regeringsvorming pleitte het VBO al discreet voor de invoering van een speculatietaks. Het hoopte zo andere belastingen, zoals die op de inkomsten uit vermogens, af te blokken. Timmermans herhaalt nu publiekelijk zijn voorstel om zo de discussie over de taxshift in de voor de werkgevers ‘juiste’ richting te sturen.

Bij de werkgeversorganisaties leeft de vrees dat de regering op de proppen zou komen met een meerwaardebelasting op aandelen. ‘Als zo’n belasting geen deel uitmaakt van een diepgaande en goed doordachte fiscale hervorming, zal ze er enkel toe leiden dat mensen die investeren in de economie worden gestraft’, vindt Van Eetvelt.

Timmermans waarschuwde gisteren wel al meteen voor al te hoge verwachtingen. ‘Zo’n taks zal geen miljarden opbrengen.’ Een structurele lastenverlaging zal er dus niet mee gefinancierd kunnen worden, want de opbrengst van zo’n taks is afhankelijk van de evolutie van de beurs en dus onzeker.’

Daar knelt het schoentje, want Leemans laat verstaan dat hij openstaat voor een speculatietaks als die ‘enkele miljarden’ kan opbrengen. ‘Ik hoop dat de regering en de werkgeversorganisaties zich niet vergissen. Met een symbool alleen zal het ongenoegen van de mensen niet wegebben’, zegt hij. ‘De taxshift die de regering doorvoert moet voldoende groot zijn, want enkel zo kunnen de lasten op arbeid naar beneden worden gehaald.’

Definitie

Daarmee zitten de vakbonden en de werkgevers op exact dezelfde breuklijn als die waarop het in de regeringsonderhandelingen misliep. Dat het toen niet lukte zo’n speculatietaks in te voeren, komt omdat er discussie was over de definitie van speculatie.

Zo lag op een bepaald moment een voorstel op tafel voor het belasten van alle verkopen van aandelen binnen acht jaar. Maar de Vlaamse liberalen wilden daar niet van weten. Ze konden hoogstens akkoord gaan met het belasten van verkopen binnen zes maanden, waardoor de taks vooral een symbolische waarde zou krijgen. Ook nu lijkt de termijn het grootste knelpunt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect