Advertentie

17.000 federale ambtenaren minder in vijf jaar

Samen met Financiën moest Defensie de voorbije vijf jaar zwaarst afslanken ©BELGA

In vijf jaar - tussen 2009 en 2014 - is het federale ambtenarenbestand verminderd met bijna 17.000 voltijdse equivalenten, of een daling met 11 procent. Dat blijkt uit nieuwe statistieken.

Begin 2009 ging de toenmalige regering-Leterme van start met een selectief vervangingsbeleid, onder leiding van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V). Dat beleid werd ook door de daarop volgende regeringen verdergezet. Daardoor werden niet alle ambtenaren vervangen die met pensioen vertrokken.

Na vijf jaar begint die aanpak zijn vruchten af te werpen. Terwijl er begin 2009 nog ruim 150.000 federale ambtenaren waren, is dat aantal intussen verminderd tot 133.600, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Bij de departementen zijn er na vijf jaar bijna 8.000 ambtenaren minder. Een groot deel van hen - zowat 4.500 - verdween bij de federale overheidsdienst Financiën, met nog altijd ruim 25.000 ambtenaren de grootste federale overheidsdienst.

©Tijd Graphics

Ook bij Defensie zijn de afgelopen jaren veel mensen vertrokken. Het leger telde midden 2013 nog ongeveer 31.000 manschappen, terwijl dat er midden 2008 nog ruim 39.000 waren. Bij de politie is er sprake van een daling met enkele honderden eenheden. Bij de rechterlijke macht daarentegen is er een lichte stijging merkbaar.

Het ziet ernaar uit dat de daling in de huidige regeerperiode nog zal versnellen. Er worden vanaf dit jaar ongeveer 2.000 ambtenaren overgeheveld naar de regio’s, als gevolg van de zesde staatshervorming. Maar wat ook een rol speelt, is dat de regering-Michel forse besparingen aangekondigd heeft in het ambtenarenapparaat.

Pensioen

Het is de bedoeling dat er per vijf vertrekkers slechts één ambtenaar in de plaats komt. Er is bovendien al enkele maanden een aanwervingsstop van kracht. Bij de begrotingscontrole later deze maand zal moeten beslist worden of die wordt aangehouden of wordt versoepeld, klinkt het op het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). De kans bestaat dat er voor sommige departementen toch aanwervingen mogelijk worden. ‘Het is belangrijk dat de overheid goed kan blijven functioneren’, klinkt het op het kabinet.

De besparing voor de overheid blijft wel beperkt, omdat aan elke gepensioneerde ambtenaar een vaak relatief hoog pensioen moet worden uitbetaald.

Ook de Vlaamse regering geeft sinds enkele jaren prioriteit aan het afbouwen van het ambtenarenapparaat. Daar zijn in vijf jaar ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen verdwenen in de departementen.

De evolutie van het aantal ambtenaren vertoont niet overal dezelfde tendens. Het is bekend dat er bij de lokale overheden - steden en gemeenten - de afgelopen jaren nog ambtenaren zijn bijgekomen.

Uit cijfers van de Nationale Bank die een beeld geven van de evolutie bij alle overheden samen blijkt dat er de voorbije vijf jaar nauwelijks sprake is geweest van een daling van het totale aantal ambtenaren. Als rekening wordt gehouden met het onderwijs zijn er zelfs ambtenaren bijgekomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud