Ambtenarenbestand daalt voor het eerst sinds 1996

De daling van het aantal ambtenaren is het gevolg van de besparing op de overheid die door de regering-Di Rupo werd ingezet en door de regering-Michel werd versterkt. ©Photo News

Midden 2015 waren er 4.000 ambtenaren en leerkrachten minder aan de slag dan op het einde van vorig jaar. Het is van 1996 geleden dat de overheid haar personeelsbestand zo fors afbouwde.

De voorbije twintig jaar zat er één constante in de werkgelegenheidsstatistieken van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De spreekwoordelijke uitzondering niet te na gesproken, steeg het aantal ambtenaren en leerkrachten kwartaal na kwartaal. Onder de regering-Di Rupo kwamen er 12.500 ambtenaren en leraren bij.

Maar de kentering lijkt ingezet. In de eerste twee kwartalen van dit jaar daalde het aantal ambtenaren en leerkrachten. Aan het einde van vorig jaar telde ons land er nog 812.600, terwijl dat er in het tweede kwartaal van dit jaar slechts 808.500, of 4.100 minder, waren. Het is van 1996 geleden dat het personeelsbestand van de overheid twee kwartalen op rij is gedaald.

©Mediafin

De daling is het gevolg van de besparing op de overheid die door de regering-Di Rupo werd ingezet en door de regering-Michel werd versterkt. ‘Ambtenaren die met pensioen gaan, worden meestal niet vervangen’, zegt Stijn Decock, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘Dat beleid wordt voortgezet, waardoor hun aantal de komende jaren verder zal dalen.’

Een besparing voor de overheid levert zo’n operatie niet meteen op, want ze moet de ambtenaren en leraren een pensioen uitbetalen dat haast even hoog ligt als het loon. ‘Maar op de lange termijn scheelt de afbouw van het ambtenarenapparaat wel een serieuze slok op de borrel’, stelt Decock.

Zowel in de privésector als in de zorgsector, die deels met overheidssubsidies wordt gefinancierd, kwamen er in de eerste jaarhelft banen bij.

De vakbonden voeren dikwijls aan dat besparingen op de ambtenaren tot een afname van het totale aantal banen leidt, wat nefast zou zijn voor de koopkracht en de economie. Maar dat scenario blijft uit: zowel in de privésector als in de zorgsector, die deels met overheidssubsidies wordt gefinancierd, kwamen er in de eerste jaarhelft banen bij.

Alles samen kwamen er in de eerste zes maanden van het jaar netto ongeveer 15.000 banen bij. De zorgsector creëerde het voorbije half jaar zowat 9.000 banen, de privésector zelfs 10.000. Zeker dat laatste cijfer is opvallend, want de afgelopen vier jaar kreeg de private tewerkstelling klappen. Onder de regering-Di Rupo verdwenen bij onze bedrijven bijna 30.000 banen.

‘De economie doet het weer beter, waardoor de ondernemingen opnieuw mensen durven aan te werven’, zegt Decock. ‘Het helpt ook dat de regering-Michel heeft beloofd de loonkosten te doen dalen. Door dat soort aankondigingen krijgen ondernemingen vertrouwen in de toekomst.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content