Advertentie

Begrotingsakkoord: van lastenverlaging voor werknemers tot afschaffing ziektebriefje

©BELGA

De federale meerderheidspartijen zijn het eens over de begroting, de energiefactuur en een reeks hervormingen. Na een ochtend van onenigheid over de laatste losse eindjes is de deal nu finaal afgeklopt.

Na een vergadering van ruim 16 uur over de begroting en een reeks hervormingen, gingen de federale meerderheidspartijen dinsdagochtend uit elkaar. De regering-De Croo was het toen al eens over de grote lijnen van een begrotingsdeal, maar er was nog geen eensgezindheid over een regeling voor de nachtarbeid in de e-commerce en het terugdraaien van de korting op de sociale bijdragen voor de aanwerving van eerste werknemers.

De laatste onenigheid zat er vooral nog tussen de PS en de MR. Voor de PS lag een regeling voor soepelere nachtarbeid in de e-commerce moeilijk, de MR hield vast aan de vrijstelling op sociale bijdragen bij de aanwerving van de eerste werknemers. Tot grote ergernis van de Franstalige liberalen werd bij de PS aangedrongen op verduidelijkingen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wees dan ook de Franstalige socialisten met de vinger voor de patstelling. Hij suggereerde dat PS-voorzitter Paul Magnette zijn vicepremier Pierre-Yves Dermagne had teruggefloten. 'Aan tafel heeft niemand zich verzet bij de finale lezing van het akkoord. Het is niet meer mogelijk om daar nog iets aan te veranderen', verklaarde hij dinsdagochtend op de Franstalige nieuwszender LN24.

Regeling nachtarbeid

Bij de Franstalige socialisten wordt er dan weer gesuggereerd dat er onenigheid was tussen de MR en Open VLD omdat de Vlaamse liberalen te snel toegevingen zouden hebben gedaan. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kreeg de zaak uiteindelijk via bilateraal overleg vlot getrokken. Rond negen uur bleek het akkoord rond te zijn. Net op tijd, want de eerste minister wordt dinsdagmiddag in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.

Aan tafel heeft niemand zich verzet bij de finale lezing van het akkoord. Het is niet meer mogelijk om daar nog iets aan te veranderen.
Georges-Louis Bouchez
MR-voorzitter

Soepelere regels voor nachtarbeid in de e-commerce is iets waar de sector zelf op aandringt om de concurrentie te kunnen aangaan met concurrenten die vanuit Nederland en Duitsland werken. De nacht begint in België officieel al om 20 uur, terwijl dat bijvoorbeeld in Nederland pas om middernacht is. Om na 20 uur te kunnen werken, moeten bedrijven onderhandelen met de bonden en dikwijls grote toegevingen in de vorm van premies doen.

De liberalen wilden de vetomacht van de vakbonden tegen nachtwerk inperken, maar zoiets was onaanvaardbaar voor de PS. De discussie wordt geëvacueerd naar een rondetafel, waarbij verschillende federale ministers samen gaan uitzoeken waarom de e-commerce in België het zo moeilijk heeft. Aan de sociale partners wordt dan weer gevraagd uit te zoeken of avondwerk tussen 20 uur en 24 uur ook mogelijk mag worden als één in plaats van alle vakbonden in een bedrijf daarvoor de toelating geven. O

De liberalen wilden eigenlijk nog verder gaan en avondwerk mogelijk maken zonder groen licht van de vakbond. Werknemers zouden gewoon zelf met hun werkgever kunnen afspreken dat ze 's avonds werken. Er zullen proefprojecten worden georganiseerd om uit te zoeken of zoiets realistisch is.

Eerste aanwerving

Het andere overgebleven knelpunt was de de vrijstelling voor het betalen van sociale zekerheidsbijdragen op de lonen van de eerste aangenomen werknemers. Dat levert voor zelfstandigen en kleine bedrijven een mooie besparing op, waardoor het een belangrijke maatregel is voor de MR.

4.000 euro
Eerste aanwerving
Bedrijven hoeven geen socialezekerheidsbijdragen te betalen op de lonen van de eerste werknemers die ze hebben aangeworven. Om misbruiken te vermijden, wordt het loon geplafonneerd waarvoor die vrijstelling geldt.

Uit een doorlichting van het Rekenhof blijkt dat de korting echter niet kostenefficiënt is. Zo is er geen plafond op het loon waarvoor de vrijstelling geldt voor het betalen van sociale zekerheidsbijdragen. Daardoor kunnen werknemers met zeer hoge lonen in het systeem worden geschoven. Nu komt er wel zo'n limiet. Enkel de eerste 4.000 euro aan bijdragen per kwartaal zijn vrijgesteld. De socialisten wilden verder gaan, maar haalden bakzeil.

Begroting

Afgelopen nacht raakten de meerderheidspartijen het al eens om het begrotingstekort van de federale overheid volgend jaar terug te dringen van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tot 3,1 procent. Grotendeels is dat te danken aan het wegvallen van verschillende corona-uitgaven, al willen de Vivaldi-partijen ook een bijkomende inspanning van 2 miljard euro doen.

Het grootste deel van de inspanning werd bij de regeringsonderhandelingen al vastgelegd. Het gaat dan onder meer over de effectentaks, die volgend jaar 430 miljoen euro moet opbrengen. Ook komt er een inscheeptaks voor korte vluchten van hoogstens 500 kilometer. De korting voor transport- en busbedrijven op professionele diesel wordt afgebouwd. Het belastingregime voor expats wordt iets minder gunstig en sporters zullen hogere sociale bijdragen op hun loon moeten betalen.

Energiefactuur

Verschillende delen van het akkoord waren maandag al uitgelekt. Zo raakten de Vivaldi-partijen het eens over een pakket van 700 miljoen euro aan maatregelen om iets te doen aan de stijgende energiefactuur.

Naast de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief voor een miljoen gezinnen en een eenmalige korting van 80 euro voor de lage inkomens gaat het over een hertekening van de factuur die alle gezinnen zonder sociaal tarief vanaf 2022 een voordeel van 30 euro per jaar oplevert. Er komt een energienorm, die de stijging van de energieprijzen vanaf volgend jaar binnen de perken moet houden.

80
Eenmalige energiekorting
Naast de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief voor een miljoen gezinn komt er ook nog een eenmalige korting van 80 euro voor de lage inkomens.

Er is ook akkoord over een reeks arbeidsmarkthervormingen die ertoe moeten bijdragen dat meer mensen aan de slag gaan. Nu zijn zeven op de tien van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. De regering heeft zich tot ambitie gesteld dat te verhogen tot 80 procent in 2030. Om dat doel dichterbij te brengen komen er twaalf nieuwe maatregelen die ertoe moeten leiden dat knelpuntvacatures gemakkelijker raken ingevuld.

Werknemers krijgen daarenboven recht op vijf dagen opleiding per jaar tegenover twee vandaag. Van wie ontslagen wordt, zal de ontslagvergoeding ook deels worden ingezet voor opleiding. Die regeling bestaat al in de theorie, maar werd in de praktijk nauwelijks of niet gebruikt. De regio's, die bevoegd zijn voor het activeren van werkzoekenden en niet-actieven, krijgen ook een grotere autonomie om een eigen beleid te voeren.

Langdurig zieken en ziektebriefjes

Maandag werd ook al duidelijk dat het ziektebriefje verdwijnt bij de eerste dag ziekte, weliswaar met een maximum van drie dagen zonder briefje per jaar. In kmo's met minder dan 50 werknemers blijft het ziektebriefje wel verplicht vanaf de eerste dag ziekte.

Ook komt er een beperkte sanctie voor langdurig zieken die hun re-integratie naar werk boycotten. Als zij een vragenlijst waarin gepeild wordt naar hun toestand niet invullen of hun kat sturen op een overlegmoment kunnen ze 2,5 procent van hun uitkering verliezen.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers die fors meer langdurig zieken hebben dan gemiddeld riskeren dan weer een boete van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal. 55-plussers zouden daarbij niet worden meegeteld. Ook ziekenfondsen, die mee bevoegd zijn voor de re-integratie, kunnen een sanctie krijgen als ze te weinig re-integratietrajecten opstarten.

Een reeks andere arbeidsmarkthervormingen wordt aan de sociale partners voorgelegd. Het gaat bijvoorbeeld over het creëren van de mogelijkheid om een voltijdse job op vier dagen te doen in plaats van de gebruikelijke vijf door elke dag ongeveer twee uur langer te werken en het recht op deconnectie.

Er wordt eveneens een eerste stap gezet in het afbouwen van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, die nog door Jean-Luc Dehaene werd ingevoerd toen die premier was. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bekwam dat het tarief en de maximale bijdrage wordt verlaagd. Werkende alleenstaanden betalen daardoor tot 50 euro minder belastingen per jaar, werkende koppels tot 150 euro.

De trein naar Luxemburg

Tot slot trekt de federale regering een miljard euro uit voor nieuwe investeringen. Een kwart daarvan gaat naar de spoorwegen, wat voor Groen en Ecolo een belangrijk punt was. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor meer treinen, betere stations en het verbeteren van de lijn tussen Brussel en Luxemburg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud