nieuwsanalyse

Begrotingsoverleg ontaardt in conflictfederalisme

©BELGA

De Parti Socialiste wijst de miljoenenfactuur van de zesde staatshervorming af. Meteen is er ook geen akkoord over de begrotingsinspanningen die Europa aan België oplegt.

Toen enkele weken geleden bekend raakte dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen zo’n 750 miljoen euro minder doorgestort krijgen van de federale regering, kwam het in het Overlegcomité al tot een zware aanvaring tussen premier Charles Michel (MR) en de Waalse regeringsleider Paul Magnette (PS).

‘Haal die grijns van uw gezicht’, haalde Magnette naar verluidt keihard uit naar Michel, waarop vicepremier Didier Reynders (MR) Magnette aanmaande zich te gedragen.

Berekeningen van Carine Spinnoy, de enige expert van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën die de budgettaire impact van de zesde staatshervorming kan uitrekenen, hadden uitgewezen dat de deelstaten 750 miljoen euro minder zouden krijgen dan verwacht. Dat werd en wordt nog steeds betwist door de Parti Socialiste, die in Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap aan de macht is.

Dinsdag is nog druk overlegd, want woensdag staat een nieuwe vergadering van het Overlegcomité op het programma in een ultieme poging toch een vergelijk te vinden over de begrotingsinspanningen die alle regeringen in dit land moeten doen. Zelfs Hans D’Hondt, de baas van de FOD Financiën, zat mee aan tafel om antwoorden te geven op de vele vragen van de Parti Socialiste over de cijfers. Het haalde allemaal niets uit. De Waalse minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) bleef zich verzetten tegen de vooropgestelde berekeningen.

De Waalse regering besliste gisteren bij een begrotingscontrole de budgettaire inspanningen die van Wallonië worden gevraagd niet te doen. Die inspanningen zijn een onderdeel van het stabiliteitspact, dat aan Europa moet worden bezorgd, Concreet wil de Waalse regering wel een bijkomende inspanning doen van 206,3 miljoen euro, maar dat is minder dan vooropgesteld. Volgens de Waalse regering krijgt ze 144 miljoen euro te weinig van de federale overheid doorgestort, waardoor ze ook weigert die inspanningen te doen.

Ook de Franse Gemeenschapsregering, onder leiding van Rudy Demotte (PS), gaat 65,8 miljoen euro dieper in het rood dan de Hoge Raad voor Financiën heeft voorspeld. Voor de Franse Gemeenschap was een tekort voorspeld van 185,6 miljoen euro. Maar volgens de Franse Gemeenschap is het maximale gedaan en kon niet extra bespaard worden zonder de opdrachten van de Franse Gemeenschap - en dan gaat het vooral over het Franstalige onderwijs - in gevaar te brengen.

Het resultaat is dat straks een stabiliteitspact bij Europa wordt ingediend waarover in België geen politiek akkoord bestaat. In de federale regering wordt dan ook betreurd dat de Parti Socialiste kiest voor conflictfederalisme, eerder dan voor een model van samenwerkingsfederalisme, zoals de partij dat zelf promootte ten tijde van de regering-Di Rupo.

Europa trekt zich wel niets aan van de interne keuken van België, zolang België zich in globo maar houdt aan het afgesproken begrotingstraject. In de praktijk komt het erop neer dat de federale overheid de budgettaire gaten die Wallonië en de Franse Gemeenschap laat vallen zelf moet opvullen, wil ze het totaalplaatje laten kloppen.

‘Als het moet putten we uit de buffer van zo’n 200 miljoen euro die in de begroting is aangelegd voor onvoorziene tegenvallers’, is te horen in federale regeringskringen. Of hoe de federale overheid uiteindelijk toch zal betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud