België gooit Europese begrotingseisen overboord

Premier Charles Michel. ©Photo News

De regering-Michel laat voor de begroting 2018 de ambitie varen om de begroting elk jaar structureel met 2,6 miljard euro te verbeteren. Dat kan, omdat de Europese waakhond niet bijt.

De regering-Michel houdt niet langer vast aan de minimale eisen die Europa voor de begroting oplegt. Dat bevestigen goed geplaatste bronnen.

Het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de Belgische begroting opvolgt, berekende in juli dat de regering-Michel volgend jaar 4,3 miljard euro moet besparen om de begroting op koers te houden. De regering vond dat te ambitieus en verklaarde dat ze ‘zou doen wat Europa vraagt’.

Zomerakkoord

Maar in werkelijkheid heeft de regering-Michel in juli bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord de lat nog lager gelegd.

Europa eist van ons land dat het zijn overheidsfinanciën elk jaar met 0,6 procent, of 2,6 miljard euro, gezonder maakt. Dat betekent dat jaarlijks 2,6 miljard euro structurele maatregelen moeten worden gezocht. Dat zijn ingrepen die jaar na jaar geld opleveren, geen eenmalige maatregelen, toevallige meevallers of technische correcties.

3 VRAGEN AAN WIM MOESEN

1 De regering versoepelt haar begrotingsdoelstelling. Wat vindt u daarvan?

‘Zolang de huidige regels gelden, moeten we ze toepassen. België moet in 2018 proberen het structurele begrotingstekort met 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te verminderen.’

2 Waarom moet het begrotingstekort met 0,6 procentpunt dalen?

‘Het Planbureau voorspelde in juni een begrotingstekort van 1,9 procent voor zowel dit als volgend jaar. Als we het tekort in 2018 met 0,6 procentpunt verlagen, zitten we op 1,3 procent. Dan voldoen we aan de gouden financieringsregel. Die regel stelt dat de gewone begroting in evenwicht moet zijn en dat de overheid alleen mag lenen om investeringen te betalen. De overheidsinvesteringen in materiële vaste activa bedragen 1,6 procent van het bbp. Met een tekort van 1,3 procent zijn we budgettair orthodox, lenen we geen geld meer om op vakantie of op restaurant te gaan.’

3 Moeten we na 2018 niet meer saneren?

‘Een structureel begrotingsevenwicht is niet wenselijk en niet haalbaar. Als we de gouden financieringsregel respecteren, hebben we een goed dossier en kunnen we met Europa om de tafel gaan zitten. Nu hebben we in Europa een reputatie van budgettaire belhamel. Europa wil een knik in de curve van de schuldratio. Het vraagt meevallers als de lage rente en de opbrengst van privatiseringen te gebruiken om de schuld af te bouwen.’

 

Maar uit de begrotingstabellen van de regering-Michel blijkt dat ze de minimale Europese regels niet respecteert. Ze schrijft voor 2,6 miljard euro maatregelen in, maar die zijn niet allemaal structureel van aard.

Meer dan de helft van de inspanning gebeurt via technische correcties en meevallers en vaak zijn dat geen structurele maatregelen. Zo schrijft de regering 368 miljoen euro in als ‘conjuncturele meevaller’, omdat ze ervan uitgaat dat de economie meer zal groeien dan verwacht.

‘Een koerswijziging’, zegt een bron. ‘Dat is een duidelijke en bewuste politieke keuze, omdat we de economische relance absoluut willen bespoedigen en niet afremmen’, reageert het kabinet van de premier.

Europa

De vraag is hoe Europa met de Belgische begroting zal omgaan. Net voor het Zomerakkoord in juli overlegde premier Michel met Europees commissaris voor Financiën Pierre Moscovici.

Hij wilde weten hoeveel bewegingsruimte hij heeft. Moscovici maakte duidelijk dat er wel wat rek op zit, maar dat België een minimale inspanning moet doen.

En dat is voorlopig niet het geval. Het structurele begrotingstekort verslechtert volgend jaar spontaan met 0,4 procentpunten tot 2 procent. Dat betekent dat ons land een inspanning van minstens 0,4 procentpunten of 1,8 miljard euro moet doen om niet achteruit te gaan. Daaraan komt België met de maatregelen uit de begroting voorlopig niet.

De regering-Michel hoopt er evenwel stilletjes op dat de Europese Commissie soepel zal zijn in de beoordeling van de begroting ‘om het economische herstel niet te fnuiken’. In regeringskringen wordt verwezen naar Frankrijk en Portugal, die ook nauwelijks iets doen. Ook Italië heeft gevraagd te mogen afwijken van de begrotingsregels en minder te moeten besparen dan Europa vraagt.

‘Als de Commissie tegen die landen niets onderneemt, waarom tegen België wel?’, klinkt het.

©Mediafin

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content