‘België moet bedrijfswagens zwaarder belasten'

Op bedrijfswagens moeten dezelfde sociale bijdragen betaald worden als op andere vormen van loon, luidt een Europees advies. ©Hollandse Hoogte

De Belgische regering krijgt van Europese ambtenaren het advies om het gebruik van een bedrijfswagen zwaarder te belasten, en met de opbrengst de loonkosten te verlagen.

Het advies staat in een nota van de studiedienst van de Commissie (het Directoraat-Generaal voor Economische en Financiële Zaken). Het geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Commissie weer, maar is bedoeld als goede raad aan de Belgische overheid. De nota komt net op het ogenblik dat de federale regering haar plan nieuw leven inblaast om firmawagens om te ruilen voor cash.

De Europese studie schat dat de Belgische staat door het systeem van fiscaal voordelige bedrijfswagens zowat 3,75 miljard euro per jaar misloopt, of 0,9% van het bbp in 2016. Daarvan komt twee miljard van gemiste personenbelastingen en 1,75 miljard van gemiste socialezekerheidsbijdragen. Dat geld zou beter kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld om de tarieven van de personenbelasting verder te verlagen, aldus de auteurs.

De eerdere plannen om een mobiliteitsbudget in te voeren, zullen volgens de nota weinig zoden aan de dijk zetten. Met zo’n budget zouden werknemers de optie hebben om te kiezen voor een kleinere wagen en de rest van het budget te besteden aan een fiets of een abonnement op het openbaar vervoer.

De Europese Commissie wijst erop dat de groep die van het mobiliteitsbudget zou kunnen profiteren, relatief klein blijft. Het gaat dan vooral om mensen die al een hoger inkomen hebben. En zelfs als het plan bedrijfswagens van de weg haalt, zal het de kost voor de begroting niet doen dalen.

Als alternatief wordt voorgesteld om de bedrijfswagens voor de financiering van de sociale zekerheid ‘op dezelfde manier te behandelen als andere vergoedingen’. Daarnaast ‘kan ook overwogen worden om het belastbaar voordeel van de firmawagens te verhogen en om een afstandscomponent in te voeren.’ Met zo’n component zouden chauffeurs die meer kilometers rijden ook zwaarder belast worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect