'Bevoorradingszekerheid en stabiliteit voor grote investeerder'

Premier Charles Michel werd geflankeerd door Gérard Mestrallet, de CEO van Electrabel-eigenaar Engie (vroeger GDF Suez). ©BELGA

De federale regering heeft een akkoord op zak met Electrabel over de verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2 en de nucleaire rente die Electrabel moet betalen.

Het akkoord was nodig, want de termijn voor het sluiten van een akkoord lag op 30 november. Daarna werd het juridisch moeilijk. Op een persconferentie dinsdagmorgen gaven premier Charles Michel (MR) en minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) meer uitleg over het akkoord. Ze werden vergezeld door Gérard Mestrallet, de CEO van Electrabel-eigenaar Engie (het vroegere GDF Suez).

'Door deze beslissing kunnen we de volgende winter en de winters nadien met vertrouwen tegemoet gaan', aldus Marghem. Ze benadrukte dat de consument van dit akkoord niets in zijn portefeuille mag voelen. 'Het gaat om een privé-investering met economische baten zonder een negatief effect op de factuur van de verbruiker', klonk het wat technisch.

Door deze beslissing kunnen we de volgende winter en de winters nadien met vertrouwen tegemoet gaan.
Marie-Christine Marghem
Minister van Energie

Premier Michel focuste vooral op de bevoorradingszekerheid, en belooft dat het parlement het akkoord zal mogen inkijken. 'Het akkoord schept bovendien stabiliteit voor een belangrijke investeerder in ons land', aldus de premier.

200 miljoen

Het was vooral uitkijken naar de nucleaire rente die Electrabel moet betalen voor de uitbating van de kerncentrales. Daarbij werden de cijfers die De Tijd eerder al vernam, grotendeels bevestigd. Electrabel zal jaarlijks 20 miljoen euro nucleaire rente betalen, wat over de hele verlengde looptijd neerkomt op een totaalbedrag van 200 miljoen euro.

Voor de andere vier kerncentrales betaalde Engie al 200 miljoen voor 2015. Volgend jaar zakt dat bedrag naar 130 miljoen euro. Vanaf 2017 wordt gewerkt met een variabele rente. Daar lijkt het finale akkoord wel wat gunstiger te zijn uitgevallen voor Electrabel en Engie dan eerder bekend raakte. Het tarief wordt vastgeprikt op 34 procent in plaats van de eerder gemelde 40 procent. Er wordt wel een minimumtarief van 150 miljoen euro vastgelegd. Als de procentuele taks hoger uitvalt, zal dat bedrag geïnd worden. 

Het akkoord zorgt voor stabiliteit voor een belangrijke investeerder in ons land.
Charles Michel
Premier

Doel 1 en Doel 2 zijn de oudste kerncentrales van dit land, maar de huidige regering besloot ze langer open te houden om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Die kwam in het gedrang door de stilgelegde 'scheurtjesreactoren' Doel 3 en Tihange 2. De nucleaire waakhond FANC gaf recentelijk de toestemming ook die te heropenen.

Engie-topman Mestrallet toonde zich tevreden over het 'duidelijke kader' dat dit akkoord schept. 'Nu kunnen we investeren', zei hij. De komende tien jaar zou zowat 4,3 miljard euro geïnvesteerd worden. 'De voorbije jaren was de relatie tussen België en onze groep wat troebel, maar vandaag hebben we de bladzijde omgedraaid en de zaken weer op orde gezet.'

Nekslag

Op het akkoord met Electrabel en diens moederbedrijf Engie (het vroegere GDF Suez) kwam er maandagavond al scherpe kritiek van Groen. Fractieleider Kristof Calvo beschouwt het langer openhouden van de twee kernreactoren als 'een miljoenencadeau voor Electrabel en een nekslag voor alle investeerders in hernieuwbare energie'. Groen belooft alle mogelijke middelen te onderzoeken om deze beslissing ongedaan te maken.

'Dit is pure nucleaire dogmatiek. Nu ook de scheurtjesreactoren (Doel 3 en Tihange 2) heropstarten, zadelt deze regering ons voor jaren verder op met een nucleair monopolie', zegt Calvo.

Ook de milieubewegingen Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en WWF reageren zoals verwacht ontstemd op het akkoord met Electrabel. 'Deze beslissing legt de windmolens stil', luidt het bij de organisaties, die alle middelen willen aanwenden om de beslissing ongedaan te maken.

De milieubewegingen wijzen erop dat de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 eigenlijk niet meer nodig was voor de energiebevoorrading van ons land. Onlangs is immers beslist om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten. 'Door al onze kerncentrales weer te laten draaien, zullen we de komende jaren meer en meer windmolens moeten stilleggen omdat we te veel elektriciteit produceren. Maar om onze CO2-uitstoot duurzaam te laten dalen, moeten we nochtans inzetten op veel meer hernieuwbare energie en energiebesparing. Kerncentrales produceren echter constant elektriciteit en houden zo een star energiesysteem met een hoge energievraag in stand.' 

Raad van State

De milieubewegingen bekijken hoe ze de beslissing ongedaan kunnen maken. 'De verlenging van Doel 1 en 2 hangt juridisch met haken en ogen aaneen', zegt Jan Vande Putte van Greenpeace. 'Dit is niet alleen onze mening, maar die van de Raad van State: voor beide reactoren is een milieueffectenrapport en publieke consultatie nodig.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud