Crisis in parlement escaleert

©Photo News

De N-VA voert de druk op premier Michel nog wat op. 'Premier, als u naar Marrakesh gaat, zal u dan zeggen dat er binnen uw regering geen eensgezindheid is?' CD&V en Open VLD geven geen duimbreed toe. 'N-VA kan niet zeggen dat het allemaal om te lachen was.'

In de Kamer is donderdagmiddag de plenaire vergadering begonnen. Het is uitkijken naar wat premier Michel te zeggen heeft. Normaal zal met een wisselmeerderheid, zonder de N-VA, een resolutie worden goedgekeurd waarin het parlement zijn steun uitspreekt voor het VN-migratiepact. Hoewel de regeringspartij N-VA bezwaren heeft, zou de premier die resolutie kunnen aangrijpen om naar Marrakesh te gaan om het veelbesproken pact te ondersteunen.

De vraag is dan ook of de premier naar Marrakesh gaat als vertegenwoordiger van het parlement of als spreekbuis van de regering. Dat laatste is voor de N-VA onaanvaardbaar. Als de premier in het parlement niet duidelijk maakt in welke hoedanigheid hij naar Marrakesh gaat, zal de N-VA daarover vrijdag op de ministerraad duidelijkheid eisen.

Nota Reynders

Bij aanvang van het parlementair debat zwaaide Groen-fractieleider Kristof Calvo met een instructienota die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in november stuurde naar de diplomaten bij de Verenigde Naties in New York. Reynders gaf daarin opdracht het migratiepact goed te keuren.

'Dat is een politieke daad', zei Calvo, waarmee hij aangaf dat binnen de regering al definitief beslist was om het pact goed te keuren. Ook werd op een ambtelijke vergadering (de zogenaamde CoorMulti) in september al groen licht gegeven voor het pact.

U moet maar vragen aan Reynders wanneer hij toestemming heeft gevraagd aan de regering voor zijn instructienota.
Peter De Roover
N-VA-fractieleider

Maar N-VA-fractieleider Peter De Roover volgt die redenering niet. 'Er is geen enkele beslissing genomen op regeringsniveau', hield hij staande. 'U moet maar vragen aan Reynders wanneer hij daarvoor toestemming heeft gevraagd aan de regering.' 

De discussie is cruciaal voor de N-VA. Als premier Michel naar Marrakesh gaat in naam van het parlement, dan zal de N-VA 'zich niet moeien met de vakantieplannen van Michel'. Maar als Michel in Marrakesh het standpunt van de regering verkondigt, heeft de N-VA fundamentele bezwaren. Als de regering het pact goedkeurt, is voor de N-VA een nieuwe rode lijn overschreden.

'Premier, wat zegt u?'

De vraag van De Roover aan de premier klinkt bijzonder scherp: 'Zal u, waar u zich maandag ook bevindt, zeggen dat er in deze regering geen eensgezindheid is over het VN-migratiepact en zal u meedelen dat België het pact om die reden niet kan goedkeuren?'

Volgens Dirk Van der Maelen (sp.a) speelt de N-VA politieke spelletjes rond een tekst die ze zelf al heeft goedgekeurd. ‘De premier heeft eind september op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat België het pact zal goedkeuren. Als de N-VA het daar niet mee eens was, had ze onmiddellijk een ministerraad moeten samenroepen. Ze heeft dat niet gedaan en heeft er dus mee ingestemd.’

Geïsoleerd

De N-VA staat geïsoleerd binnen de regering, want de MR, CD&V en Open VLD willen het pact goedkeuren. Voor CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten is het duidelijk dat Michel de regering vertegenwoordigt. ‘Een eerste minister heeft geen vijf hoedanigheden, hij heeft er één’, zegt de christendemocraat. ‘U bent de eerste minister van ons land en in die hoedanigheid geeft onze fractie u een mandaat om naar Marrakesh en naar New York te gaan en het pact goed te keuren.’

'Ofwel legt men zich neer ofwel verlaat men de regering.'
Patrick Dewael
Open VLD-fractieleider

Ook Open VLD-fractieleider Patrick Dewael benadrukt dat het standpunt al is bepaald. ‘Onze ambassadeur heeft onderhandeld met ruggensteun van de bevoegde kabinetten die onder de politieke verantwoordelijkheid staan van de ministers. Op 12 september is het standpunt van ons land officieel vastgelegd, we steunen het pact.’ 

'Het is met de rugdekking van zijn hele regering dat de premier in september op de Algemene Vergadering van de VN heeft verklaard dat hij het pact zou goedkeuren', zegt Dewael. 'Die beslissing is genomen met consensus binnen de regering en daar is juridisch geen speld tussen te krijgen. Wie van gedacht verandert en achteraf zijn kar keert, moet dan maar zelf zijn conclusies trekken. Ofwel legt men zich neer ofwel verlaat men de regering. Een partij kan niet tegelijk binnen en buiten de regering staan.'

'Ik had graag van u vernomen op welke dag binnen de ministerraad het akkoord is gegeven voor het migratiepact', kaatste De Roover tot drie keer toe de bal terug.

Wouter Beke: 'U kan niet zeggen dat het om te lachen was'

Zelfs CD&V-voorzitter Wouter Beke, die zich zelden in de debatten mengt tijden de plenaire, haalde ongezien hard uit naar de N-VA. 'U heeft daarstraks gezegd dat het pact nooit op het politieke niveau is getild. Dat is pertinent onjuist', richtte hij zich tot De Roover.

‘Op 24 april heeft staatssecretaris Theo Francken hier in het parlement zijn steun uitgesproken voor het pact. Dat is niet op ambtenarenniveau, maar op politiek niveau’, zei Beke. ‘Het is op basis van tal van besprekingen dat de premier in New York is gaan zeggen dat België het pact zal steunen. U kan nu niet komen zeggen dat dat om te lachen was. Als u van mening bent veranderd, dan moet u niet zeggen dat het nooit op het politieke niveau is getild.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud