De Block: 'Nog geen beslissing over sanctie langdurig zieken'

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) wijst erop dat zij bevoegd is voor de uitkeringen aan langdurig zieken. ©BELGA

Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is er nog geen beslissing genomen over het met rust laten van langdurig zieken.

Binnen de regering is er discussie over de manier waarop langdurig zieken naar werk moeten worden begeleid. De krant De Standaard meldde vrijdag op basis van beleidsvoorbereidende teksten dat de sanctie voor langdurig zieken die niet meewerken, wordt geschrapt.

Maar minister van Sociale Zaken Maggie De Block, die bevoegd is voor de langdurig zieken, ontkent dat er al een beslissing is genomen. 'Dat denkspoor ligt op tafel, maar daar is nog niets over beslist', klinkt het op haar kabinet. Binnen de regering zou nog niet iedereen zich in het schrappen van de straf kunnen vinden.

Boete van 10 procent

Door het aan het werk zetten van langdurig zieken moet de sociale zekerheid op termijn honderden miljoenen kunnen besparen. Of een zieke werknemer of zelfstandige nog in staat is om te werken moet de adviserende arts van het ziekenfonds uitzoeken. Hij gaat na of een zieke opnieuw aan de slag kan in een aangepaste functie. Nu wordt enkel nagegaan of een werknemer zijn eigen baan nog kan uitoefenen.

Aanvankelijk wilde de regering de uitkering van langdurig zieken die een nieuwe of aangepaste baan weigeren met 10 procent verlagen. Maar onder druk van de sociale partners bekijken De Block en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) of die sanctie niet kan worden geschrapt.

Beleidsnota

In een advies hadden de vakbonden en de werkgeversorganisaties opgroepen om het vrijwillige karakter van de integratie van langdurig zieken benadrukt. ‘Daaruit volgt dat de betrokken persoon niet mag worden gestraft in geval van mislukking', stellen ze.

In zijn beleidsnota lijkt Peeters alvast de visie van de sociale partners te volgen. Hij spreekt niet over straffen, maar over 'kansen geven'. 'De gesprekken zijn nog lopende, maar evolueren onder meer door het advies van de sociale partners in een gunstige richting', zegt hij in een reactie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect