De deal die Vivaldi weer op het spoor zette

Na enkele uren bang afwachten ging MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez akkoord met de basistekst van de preformateurs ©BELGA

Door de deal die Vivaldi nieuw leven inblies, kunnen de zeven onderhandelende partijen elk enkele trofees binnenhalen. Maar de tekst leest als een flauw compromis met nog heel veel losse eindjes en valkuilen.

Het was bang afwachten, nadat de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a) woensdag rond 14 uur een akkoord hadden bereikt over een basistekst voor verdere onderhandelingen. Zou ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich daarin kunnen vinden? De voorzitter van de Franstalige liberalen had zondag alle afspraken op losse schroeven gezet, waardoor Vivaldi aan een zijden draadje hing.

Enkele uren later ging Bouchez akkoord met het compromis van Lachaert en Rousseau. Als een vos die geen streken moet worden geleerd, stelde hij zijn buiklanding voor als een overwinning. De MR tweette vanuit de Senaat dat Bouchez niet akkoord was gegaan met een taks op fortuinen, een vermogenskadaster en het opheffen van het bankgeheim. Overwinningen die er geen waren, want die zaken lagen niet op tafel.

De MR tweette dat Bouchez niet akkoord was gegaan met een taks op fortuinen, een vermogenskadaster en het opheffen van het bankgeheim. Overwinningen die er geen waren, want die zaken lagen niet op tafel.

Bouchez wilde vooral een rem zetten op de uitgaven die op basis van de verlanglijstjes van de zeven partijen waren opgelopen tot 6 of zelfs 10 miljard euro. Hoe meer uitgaven, hoe meer de belastingen dreigen te moeten worden verhoogd. Maar de socialisten wilden niet inboeten op het sociaal beleid dat ze voor ogen hebben.

In het compromis dat Lachaert en Rousseau uitwerkten, zijn de uitgaven voor nieuw beleid beperkt tot 3 à 4 miljard euro. Dat is een politieke afspraak, zonder dat er een invulling aan is gegeven. Er zijn nog geen maatregelen geschrapt. Er is geen begrotingstabel afgeklopt. Die puzzel moet nog worden gelegd, wat niet eenvoudig wordt. De verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro alleen al kost gauw twee miljard euro.

Alle partijen die een Vivaldi-coalitie op de been moeten brengen, krijgen in het akkoord bovendien trofeeën. Voor de socialisten gaat het over het minimumpensioen, maar ook over het optrekken van de sociale uitkeringen en een groeinorm van 2,5 procent in de gezondheidszorg.

Vermogenswinstbelasting

De liberalen halen als grote trofee binnen dat er geen nieuwe belastingen komen, en al zeker geen vermogenswinstbelasting of een effectentaks. Daarmee maakt Lachaert het verschil met de paars-gele deal die Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hadden gesloten, en waarin sprake was van een meerwaardebelasting.

Toch is de deur niet helemaal op slot, luidt het in socialistische kringen. 'Er is een kapstok om een bijdrage van de allersterkste schouders te vragen en om een grote fiscale hervorming voor te bereiden tegen 2024.'

Er is een kapstok om een bijdrage van de allersterkste schouders te vragen en om een grote fiscale hervorming voor te bereiden tegen 2024.
Sp.a-bron

En er kan een digitaks komen, wat CD&V-voorzitter Joachim Coens naar voren had geschoven. Zo'n taks voor multinationals die hier grote winsten maken, beschouwen de socialisten en christendemocraten ook als een stap naar een eerlijker fiscaliteit.

Loonnorm

Een andere trofee die de liberalen claimen, is dat niet geraakt wordt aan de wet van '96, die moet garanderen dat de lonen hier niet sneller stijgen dan in onze buurlanden. Toch hebben de socialisten, net als tijdens de paars-gele onderhandelingen, een achterpoortje geopend. Een afwijking van de loonnorm kan, als de sociale partners akkoord gaan. 'Via omzendbrieven kan ruimte worden gecreëerd in de welvaartsenveloppe om de minimumlonen te verhogen', klinkt het in socialistische kringen.

Via rondzendbrieven kan worden afgeweken van de loonnorm, als de sociale partners akkoord gaan.
Sp.a-bron

De liberalen hebben, met de steun van CD&V, wel binnengehaald dat de federale regering enige budgettaire orthodoxie moet nastreven. Het is de bedoeling het begrotingstekort af te bouwen met 0,1 procent van het bbp per jaar, al zal dat ritme afhangen van de steunmaatregelen om de coronacrisis op te vangen. Voorts krijgen de liberalen de toezegging dat de regering werk zal maken van arbeidsmarkthervormingen, die nodig zijn om meer mensen aan de slag te krijgen en de begrotingstekorten weg te werken.

CD&V krijgt de garantie dat de coalitiepartners de partij in ethische dossiers, zoals over abortus, zullen respecteren. Ook haalt Coens een slag thuis in de gezondheidszorg: er komen verdere stappen in de regionalisering. Bouchez wilde daar niet van weten, maar bindt dus in.

Kernuitstap

De groenen halen een ambitieus klimaatbeleid en een belangrijk symbool binnen: de kernuitstap. In het akkoord van Lachaert en Rousseau staat niet langer tussen haakjes dat de wet van 2003 over de kernuitstap tegen 2025 wordt gerespecteerd.

De kalender voor de nucleaire uitstap wordt gerespecteerd en de eventuele impact op de factuur voor gezinnen en bedrijven wordt geneutraliseerd.
Akkoord Lachaert-Rousseau

'De kalender voor de nucleaire uitstap wordt gerespecteerd en de eventuele impact op de factuur voor gezinnen en bedrijven wordt geneutraliseerd', verduidelijkt het akkoord tussen Lachaert en Rousseau. Een werkgroep moet op basis van een rapport dat Lachaert aan het Planbureau heeft gevraagd, nagaan in hoeverre de geplande sluiting van de kerncentrales de factuur van gezinnen en bedrijven verhoogt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud