Advertentie
interview

‘De regering is in lopende zaken'

Voka-topman Hans Maertens. ©Dieter Telemans

‘Tijdens de eerste helft van de legislatuur heeft de regering-Michel goed gespeeld, maar in het begin van de tweede helft heb ik nog niets gezien’, zegt Voka-topman Hans Maertens.

‘De regering-Michel is haar momentum aan het kwijtraken’, zegt Hans Maertens, de topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. De begrotingscontrole van het voorbije weekend, waarbij de federale regering met enkele technische ingrepen het budget op koers houdt, noemt de West-Vlaming een grote teleurstelling. ‘De regering heeft geen enkele moeite gedaan om de overheidsfinanciën verder te saneren, waardoor ze opnieuw een kans verloren heeft laten gaan.’

Volgens Maertens is de regering moegestreden en durft ze daarom geen moeilijke maatregelen meer te nemen. ‘De bedrijven betalen daarvoor een prijs, want zij financieren de begrotingscontrole. De overheid profiteert van de exponentieel toegenomen inkomsten uit de vennootschapsbelasting. In 2010 betaalden de bedrijven 8 miljard euro op hun winsten, in 2015 was dat al 13,4 miljard en voor dit jaar wordt op 15,2 miljard gemikt. Voor 2017 moet de vennootschapsbelasting zelfs meer dan 15,5 miljard euro opbrengen. In twee jaar tijd betalen de bedrijven dus 2 miljard euro meer aan belastingen.’

Dat de inkomsten toenemen, komt toch doordat het economisch beter gaat, waardoor de bedrijven meer winst maken en dus ook meer belasting betalen.
Hans Maertens: ‘Dat is zo, maar dat is niet de enige reden voor de forse toename. Dat de opbrengst zo hard stijgt, is ook een gevolg van de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden. Die worden intussen belast tegen een tarief van 30 procent, terwijl dat enkele jaren geleden nog maar 15 procent was. Daarnaast speelt ook dat de notionele intrestaftrek almaar minder interessant wordt en de excess profit rulings, de belastingdeals tussen de fiscus en enkele grote bedrijven, onder Europese druk werden geschrapt. Daardoor betalen die multinationals plots veel meer belastingen. Zo getuigde de baas van een groot bedrijf dat hij op 28 december een extra aanslag heeft gekregen van 285 miljoen euro. Hoe leg je dat uit aan het hoofdkwartier? We zijn een tricky spel aan het spelen met onze multinationals.’

Wat moet dan gebeuren?
Maertens: ‘De regering moet doen wat ze heeft beloofd en de vennootschapsbelasting verlagen om zo zuurstof te geven aan onze bedrijven. Lange tijd steunden we een hervorming die budgetneutraal was. Dat betekent dat er winnaars zouden zijn die minder belastingen betalen, maar ook verliezers die hun factuur zien toenemen. Maar nu vinden we dat alle bedrijven een lager tarief moeten krijgen. Want als ik naar de cijfers kijk, is maar één conclusie mogelijk: on a déjà payé. On a même trop payé. Wat de regering ons via de indexsprong en taxshift heeft gegeven, neemt ze ons terug af via de vennootschapsbelasting.’

De grote vraag is of de regering nog een slotoffensief kan inzetten.
hans maertens
topman voka

Zo ontstaat toch het beeld van de zagende werkgeversorganisaties voor wie het nooit genoeg is?
Maertens: ‘Nooit genoeg? De ondernemingen hebben bewezen dat ze banen creëren als ze zuurstof krijgen, zoals gebeurd is met de indexsprong en de taxshift. Dat is het beste wat er kan gebeuren voor onze welvaart. De perceptie wordt gecreëerd dat het werk af is doordat er al meer dan 100.000 banen zijn bijgekomen sinds de start van deze regering. Bijkomende maatregelen lijken plots niet meer nodig. Terwijl, zoals een ondernemer me terecht mailde, we het dak moeten herstellen in de zomer. Want als we dat niet doen, krijgen we een lek in de winter.’

De N-VA dringt aan op een hervorming van de vennootschapsbelasting, maar CD&V stelt daar een meerwaardebelasting op aandelen tegenover. Bent u bereid zo’n taks te slikken?
Maertens: ‘Nee, want kapitaal wordt in ons land al zwaar belast.’

Een meerwaardebelasting zou ook deel kunnen uitmaken van een taxshift binnen de vermogens. Bepaalde tarieven dalen dan in ruil voor een meerwaardebelasting.
Maertens: ‘Alles wat er bijkomt, is voor ons onbespreekbaar. Ik ben er trouwens van overtuigd dat zo’n meerwaardebelasting een gedrocht wordt. Ofwel wordt het een soort speculatietaks-bis, die meer geld kost dan hij opbrengt. Ofwel wordt het een maatregel die het ondernemerschap fnuikt. Schrijf dus maar op: wij doen daar niet aan mee.’

Alle bedrijven moeten een lager belastingtarief krijgen. Want de cijfers laten maar één conclusie toe: on a déjà payé.
hans maertens
topman voka

Gelooft u dat de hervorming van de vennootschapsbelasting er nog komt?
Maertens: ‘Na de regeringscrisis in oktober werd gezegd dat er tegen maart een oplossing zou zijn. Intussen werd de deadline opgeschoven naar de zomer. Ik vrees dat van uitstel afstel komt, te meer omdat we de voorbije zes maanden niets hebben gezien van de regering . Zo heeft premier Charles Michel (MR) een investeringspact beloofd en zou er iets gebeuren aan de energieprijzen, die door de almaar stijgende distributietarieven en de stijgende belastingen de pan uitswingen. Maar daar lijkt niets van in huis te komen.’

De regering heeft er met een nieuwe loonkostenwet toch voor gezorgd dat de evolutie van de loonkosten de komende jaren onder controle blijft?
Maertens: ‘De regering had de grote lijnen daarvan al in oktober vastgelegd. Die hervorming gaat bovendien niet ver genoeg. De loonkostenwet doet niets aan het mechanisme van de automatische loonindexering. Die heeft tot gevolg dat op momenten dat de inflatie in ons land hoger ligt dan in de buurlanden, zoals vandaag het geval is, onze lonen sneller stijgen dan die bij de buren. Daar moeten we een mouw aan passen. Zo’n hervorming is overigens ook opgenomen in het regeerakkoord. Dat daar nog geen werk van is gemaakt, is een zoveelste bewijs dat deze regering er een in lopende zaken is. Ze moet dringend een tand bijsteken om het verschil te maken.’

Uit uw woorden blijkt grote teleurstelling over de federale regering, die in het begin van de legislatuur nochtans door Voka werd bejubeld.
Maertens: ‘Laat het me vergelijken met een voetbalmatch. De eerste helft heeft de regering ontzettend goed gespeeld en daarom hebben wij vanop de tribune heel luid geapplaudisseerd. Maar een match win je pas in de tweede helft en ik moet zeggen dat ik in de eerste 15 minuten van de tweede helft weinig heb gezien. De grote vraag is nu of de regering nog een slotoffensief kan inzetten. Ik hoop er nog steeds op, maar ik twijfel er steeds meer aan of het zal lukken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud