interview

Dedecker: 'Arco-vergoeding met belastinggeld wordt moeilijk'

Peter Dedecker (N-VA): 'Europa heeft al eerder 'nee' gezegd tegen creatieve oplossingen voor de Arco-coöperanten.' ©BELGA

Volgens N-VA-Kamerlid Peter Dedecker is de kans groot dat Europa de oplossing voor de Arco-coöperanten tegenhoudt. 'Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: wij willen dat de christelijke arbeidersbeweging de coöperanten vergoedt.'

In het zomerakkoord werkte de regering-Michel een oplossing uit voor de Arco-coöperanten, die hun geld verloren doordat Arco samen met de grootbank Dexia ten onder ging tijdens de bankencrisis. Meerderheidspartij N-VA is evenwel geen grote fan van die oplossing, waarbij 400 miljoen euro van de privatisering van de staatsbank Belfius en 200 miljoen euro van Beweging.net naar de coöperanten moet stromen. Beweging.net is de opvolger van de christelijke arbeidersbeweging ACW, waarvan Arco het beleggingsvehikel was.

‘Ik zeg al vier jaar lang dat het bijzonder moeilijk wordt om de Arco-coöperanten te vergoeden met belastinggeld voor schade die is aangericht door het ACW’, zegt Peter Dedecker, die voor de N-VA in de Kamer zetelt. 'Er wordt nu een nieuwe poging ondernomen om een juridische oplossing uit te dokteren die het fiat van Europa krijgt. Maar na wat er in het verleden is gebeurd, is dat geen evidentie.'

In het verleden was de N-VA tegen het vergoeden van de Arco-coöperanten met belastinggeld. Waarom stemt uw partij daar nu wel mee in?

Peter Dedecker: ‘We bevestigen het compromis dat al in 2014 werd gemaakt. Wij zijn vertrokken van het uitgangspunt dat er geen belastinggeld naar de Arco-coöperanten mocht vloeien en dat het ACW de rekening moest betalen. Er waren mensen met een volledig tegenovergestelde visie (CD&V, red.), dus hebben we een compromis moeten zoeken om in de regering te kunnen stappen. Als we dat niet wilden doen, dan hadden de andere partijen een regering-Di Rupo-II gevormd. Zo’n regering zou hebben beslist om de Arco-coöperanten voor de 100 procent met belastinggeld te vergoeden. Wij zijn er op zijn minst in geslaagd om daar tegen in te gaan, waardoor Beweging.net toch 40 procent van de factuur moet betalen.’

Die 40 procent valt te betwisten. Een Europese boete die Arco moet betalen en de vereffening ervan zitten immers in dat percentage, waardoor de kostprijs voor Beweging.net beperkt blijft tot een schamele 30 miljoen euro.

De kritiek van Beweging.net en het ACV op het zomerakkoord is schaamteloos.
Peter De Decker
N-VA-Kamerlid

Dedecker: ‘Nog eens: we zullen zien of het zo ver komt. Het is goed mogelijk dat Europa kritiek zal hebben op het voornemen om geld van de verkoop van Belfius naar de Arco-coöperanten vloeien. Hetzelfde met de boetes. Europa oordeelde eerder dat een financiering door de belastingbetaler niet kan. Het valt nog te bezien of ze het daar zo fijn gaan vinden als de regering op een andere manier gewoon hetzelfde doen.'

Heeft CD&V, dat gelieerd is aan de christelijke arbeidersbeweging, een kat in een zak gekocht?

Dedecker: (lacht) ‘Dat is niet aan mij op daar uitspraken over te doen.’

Het is cynisch een deal te maken, ervan uitgaande dat Europa die wel zal afschieten.

Dedecker: ‘In de politiek zijn partijen verantwoordelijk voor de eisen die ze op tafel leggen. Wij hebben ingezet op verlaging van personenbelasting en de venootschapsbelasting, andere partijen maakten andere keuzes.'

Tot de verkiezingen van 2019 kan CD&V, maar ook uw partij, benadrukken dat de Arco-coöperanten een deel van hun inleg terugzien. Probeert u zo de 800.000 Arco-coöperanten, waarvan velen voor de N-VA stemmen, te paaien?

Dedecker: ‘Ons standpunt is toch altijd duidelijk geweest? Wij wilden geen belastinggeld naar de Arco-coöperanten laten vloeien. Wij vinden dat het ACW de schade moet vergoeden. Mensen die voor ons hebben gestemd, weten dus waar ze aan toe zijn.’

Wat vond u van de forse kritiek van Beweging.net en de daaraan gelieerde vakbond ACV op het zomerakkoord?

Dedecker: ‘In één woord: schaamteloos. We maken een compromis waarin een zeer delicaat evenwicht zit. Die zeggen dus ‘dank u om onze factuur te betalen’, maar de rest van het akkoord lusten we niet. Dat is écht schaamteloos.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud