Douane ziet beginnersfout bij brexit door de vingers

De Britse premier Theresa May ©EPA

De Belgische douane zal twee jaar mild zijn voor bedrijven die na de brexit voor het eerst buiten de EU exporteren en daarbij fouten maken.

De federale regering bespreekt vandaag hoe ze de schok van de brexit kan verzachten voor de duizenden bedrijven die eind maart voor het eerst buiten de Europese Unie zullen exporteren en niet vertrouwd zijn met de bijbehorende formaliteiten. Wie te goeder trouw een fout maakt, zal daarbij in het begin niet worden bestraft.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) stelt daarom vandaag op de ministerraad voor de douanewetgeving bij te sturen. Op dit moment heeft de douane niet het recht om inbreuken op douane en accijnzen te laten passeren. Elke inbreuk moet strafrechtelijk worden bestraft.

Dat zal dus veranderen. Bedrijven die de fouten te goeder trouw maakten, zullen ontsnappen aan een sanctie. Die uitzondering zal alleen gelden voor ondernemingen die hun exportprocedures lieten screenen en daardoor nu al de douane via een ‘fast lane’ kunnen passeren. Dat betekende tot nog toe dat ze een prioritaire behandeling en minder fysieke grenscontroles krijgen. Daar komt nu het voordeel bij dat ze bij fouten aan een straf kunnen ontsnappen. De uitzondering geldt twee jaar.

De douane gaat ervan uit dat ze na de brexit 15 procent meer invoeraangiftes zal moeten verwerken.

Daarnaast krijgen douaniers meer fysieke ruimte om hun werk te doen. Aan de grens werken douaniers de klok rond in een tolkring, een gebied van 250 meter rond de grensovergang. Hun dienstverlening gebeurt er 24 uur op 24 en de bevoegdheden voor controles zijn er groter. Bedrijven die zich binnen de tolkring bevinden, kunnen makkelijker hun in- en uitvoer organiseren.

De zee- en luchthavens krijgen nu de mogelijkheid de tolkring uit te breiden tot tien kilometer. Dat moet vermijden dat de grensovergang een knelpunt wordt, en er letterlijk plaatsgebrek ontstaat om de douaneformaliteiten te organiseren.

De douane gaat ervan uit dat ze na de brexit 930.000 extra invoeraangiftes zal moeten verwerken. Dat is een zevende meer dan vandaag. De berg aangiftes voor uitvoer zal naar verwachting met de helft groeien, tot rond 9 miljoen aangiftes. Veel van die nieuwe aangiftes zullen gebeuren door bedrijven die dat nog nooit deden, omdat ze tot nog toe alleen goederen verkochten in de EU.

Midden januari bleek dat 20.000 bedrijven die handel met het Verenigd Koninkrijk drijven nog geen douanenummer hadden aangevraagd. Ondertussen hebben 5.000 van hen dat wel gedaan, nadat de federale overheidsdienst Financiën hen er zelf een toegekend heeft.

De federale overheid is nog altijd bezig met de aanwerving van 380 douaniers. Een en ander loopt moeilijk omdat er in West-Vlaanderen nauwelijks werkloosheid is en het om gespecialiseerde jobs gaat, waarbij vaak ook wapendracht hoort. Bovendien zijn ook ondernemingen in de privésector, zoals expeditiebedrijven, op zoek naar dezelfde profielen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect