Drie parlementsleden schenden onbewust cumulverbod

Het gaat onder meer om zitjes in het Gentse waterbedrijf Farys. ©Wouter Van Vooren

De meeste parlementsverleden ontsnappen aan het bestuursverbod voor intercommunales, Peter Vanvelthoven (sp.a), Els Van Hoof (CD&V) en Bart Nevens (N-VA) schenden het zonder het te beseffen.

Het verbod dat sinds 2001 geldt voor parlementsleden om een bestuursmandaat in een Vlaamse intercommunale te bekleden, valt makkelijk te omzeilen. Veel intercommunales maken gebruik van bedrijfsstructuren die buiten de strenge Vlaamse regels vallen.

In 2015 combineerden 18 politici een zitje in het Vlaams, federaal of Brussels parlement met een bestuursmandaat in zo’n intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het gaat om zitjes in onder meer het Gentse waterbedrijf Farys en de distributienetbeheerders Infrax en Eandis.

Afdwingbaar

Ondanks het officiële cumulverbod in een Vlaams decreet uit 2001 doen die parlementsleden niets verkeerd. Het verbod is nauwelijks afdwingbaar omdat de zitjes opgenomen worden in filialen of moederholdings die aan de Vlaamse regels ontsnappen.

Het cumulverbod blijkt alleen afdwingbaar voor een beperkte lijst met 92 intercommunales die de Vlaamse overheid publiceert. ‘Zij vallen als enige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder het Vlaams decreet’, leert navraag op het kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA).

Het cumulverbod geldt dus niet voor honderden andere tussenstructuren. Belangrijke spelers als Infrax, Eandis, Watergroep en Farys vallen er niet onder, waardoor hun bestuurders zonder problemen in een parlement kunnen zetelen. ‘We hebben daar geen vat op’, luidt het op het kabinet-Homans.

Grote onduidelijkheid

In de soep aan structuren heerst ook bij de betrokkenen zelf grote onduidelijkheid over welke bedrijven Vlaanderen officieel als intercommunale beschouwt. Verschillende parlementsleden zijn verrast als we ze vragen of hun bestuurszitje niet indruist tegen het Vlaamse cumulverbod. ‘Dat moet ik navragen’, klinkt het. ‘Ik ben daar nooit op geattendeerd.’

Vlaams Parlementslid Bart Nevens (N-VA). ©n-va

Voor drie parlementsleden is er een probleem. Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven, CD&V-Kamerlid Els Van Hoof en Vlaams Parlementslid Bart Nevens (N-VA) hebben een bestuursmandaat in een van de 92 intercommunales die onder het Vlaamse cumulverbod vallen. Ze vallen uit de lucht en benadrukken dat als beide mandaten onverenigbaar zijn, ze hun zitje bij de intercommunale zullen stopzetten.

Vlaanderen heeft mij er nooit op gewezen dat ik mijn parlementair mandaat niet mocht combineren met mijn bestuurszitje bij Ecowerf.
bart nevens
vlaams parlementslid (N-VA)

Op onze vraag liet Bart Nevens zijn bestuursmandaat bij Ecowerf juridisch doorlichten. ‘Er is een onverenigbaarheid met mijn parlementszetel, waarvan ik nooit op de hoogte ben gebracht’, reageert hij. ‘Ik neem onmiddellijk ontslag als bestuurder en zal alle onterechte vergoedingen terugbetalen.'

'Het is merkwaardig dat ik altijd netjes mijn mandatenlijst heb ingediend, maar dat noch Ecowerf, noch de gemeente, noch Vlaanderen me er ooit attent op heeft gemaakt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect